Widerøe hadde et resultat før skatt på 370 millioner kroner i 2011, en oppgang fra 162 millioner kroner i 2010.

– Enkelte deler av virksomheten vår har faktisk også gått bedre enn vi planla, sier administrerende direktør Lars Kobberstad i en kommentar til tallene.

Summen av antall kilometer passasjerene fløy, økte med 32 prosent.

Merker konkurransen

– Alt i alt gir dette oss et økonomisk fundament til å ta tak i de utfordringene som vi står overfor i 2012. Stadig flere konkurrenter utfordrer oss, både på regionale ruter og på anbudsruter. Vi er ikke større enn at hver eneste passasjer er viktig for oss, og vi kommer ikke til å gi fra oss en eneste en til konkurrentene.

– Det skal Widerøe få til ved å tilby flypassasjerene et enda bedre produkt i form av hyppige frekvenser, god punktlighet og lave priser, slår administrerende direktør Lars Kobberstad fast.

Mistet ruter i nord

Video DAT mangler sikkerhetsststem - Foto: Nyhetsspiller /

DAT mangler sikkerhetsststem

Tidligere i år ble det kjent av Widerøe ble tildelt 13 av 18 regionale norske flyruter som har vært ute på anbud. Selskapet meste fire av rutene i Lofoten til Danish Air Transport (DAT), men overtok til gjengjeld rutene Florø – Oslo og Florø – Bergen fra DAT.