KS vil nå ha fortgang i arbeidet med å innføre flere heltidsstillinger.

Rapporten «Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger» er utarbeidet av Fafo-forsker Leif E. Moland og Ketil Bråthen for kommunenes arbeidsgiverforening KS.

Den viser at i halvparten av landets kommuner jobber tre av fire pleie- og omsorgsansatte deltid.

– Kommunesektoren er den eneste sektoren i Norge der flertallet jobber deltid, sier administrerende direktør Sigrun Vågeng i KS til Dagens Næringsliv.

Flest deltidsansatte i små kommuner

Sigrun Vågeng - FELLES PLIKT: Administrerende direktør Sigrun Vågeng i KS vil ha fortgang i arbeidet med å skaffe flere heltidsstillinger. - Foto: Morten Holm / Scanpix

FELLES PLIKT: Administrerende direktør Sigrun Vågeng i KS vil ha fortgang i arbeidet med å skaffe flere heltidsstillinger.

Foto: Morten Holm / Scanpix

Store kommuner som Oslo og Bærum har forholdsvis lav andel deltid, noe som bidrar til å trekke gjennomsnittet ned.

I halvparten av kommunene er deltidsandelen høyere enn 75 prosent.

Ifølge rapporten skyldes den høye deltidsandelen en 25 år gammel
praksis som går ut på at ansatte ikke skal jobbe oftere enn hver
tredje helg.

– Gir dårligere kvalitet på tjenestene


Administrerende direktør Sigrun Vågeng i KS vil ha fortgang i arbeidet med å finne løsninger. Hun har invitert Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund til møte etter at årets tariffoppgjør er over.

– Vi er enig om at det er altfor mye deltid og altfor lite heltid i pleie- og omsorgssektoren, og at dette forringer kvaliteten på tjenestene. Da har vi en felles plikt til å finne varige løsninger, sier Vågeng.