Redaktøransvar på NRK.no

Dette nettsted er redigert på uavhengig grunnlag, i henhold til de prinsipper som er nedfelt i Redaktørplakaten, og på norske mediers etiske normer slik de er uttrykt i Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten.

Ansvarlig redaktør står etisk og rettslig ansvarlig for det redigerte innhold, overfor medienes selvjustis (Pressens Faglige Utvalg) og overfor lov og domstol.

Dersom noen reagerer på innholdet oppfordres de til å ta kontakt med ansvarlig redaktør.

Ansvarlig redaktør: Thor Gjermund Eriksen

Nettsjef: Frank Gander

Frontredaktør: Tone Libråten (konst.)

Tv-sjef: Arne Helsingen

Radiosjef: Marius Lillelien

Utgiverselskap: Norsk rikskringkasting AS

Postadresse: 0340 Oslo

Telefon: 23 04 70 00

Telefaks: 23 04 75 75

E-post: info@nrk.no

NRKs Publikumsservice

Henvendelser til NRK kan rettes til NRKs Publikumsservice. Kommentarer, forslag, ris og ros blir registrert og videreformidlet til de aktuelle redaksjoner/avdelinger, samt NRK-ledelsen.

Feilmeldinger vedrørende nett-tv, nettradio og andre tjenester blir raskt meldt videre for oppfølging.

Les mer: NRKs Publikumsservice