Hopp til innhold
Replikk

Vi gjorde alvorlige feil

Det er svært alvorlig at Mattilsynet roter det til, men saken er ikke representativ for arbeidet vårt. Vi har heller ikke forsøkt å dekke over feilene.

Ole Fjetland, Regiondirektør i Mattilsynet

I denne saken ble det gjort mange feil. Nå gjør Mattilsynet en grundig gjennomgang av saken for å hindre at noe slikt skjer igjen, skriver regiondirektør Ole Fjetland i replikken. Bildet er fra «Debatten» i NRK1 Tirsdag 21.5.

Foto: NRK

I kronikken «Stemplet som dyremishandler» tar minkbonde Per Olaf Lauvås et kraftig oppgjør med sitt møte med Mattilsynet. Det er han i sin fulle rett til. For det var mye som gikk galt for Mattilsynet denne dagen.

Som direktør for regionen dette skjedde i, så skal jeg prøve å forklare hva som skjedde, og hvordan vi skal hindre at det skjer igjen.

Men først og fremst: På vegne av Mattilsynet vil jeg si unnskyld til Lauvås. Slikt som dette skal ikke skje.

Hva har skjedd?

En junidag i 2018 reiste vi på tilsyn hos minkbonde Per Olaf Lauvås. Under og etter dette tilsynet gjorde vi rett og slett ikke jobben vår: Det ble gjort for dårlige faglige vurderinger. Tilsynsrapporten ble ikke skrevet av inspektøren som var på tilsyn. Det var manglende kvalitetssikring av rapporten.

Alt dette er klare brudd på prosedyrene våre. Feilene i rapporten ble først oppdaget på oppfølgingstilsyn tre dager etterpå. Da tok vi affære, men vi innser at dialogen med bonden i ettertid kan misforstås.

På vegne av Mattilsynet vil jeg si unnskyld til Lauvås.

Rapporten

Rapporten inneholdt så mange feil at vi ville trekke den. Det har vi ikke anledning til, men også her ble det begått en feil.

Vi ønsket ikke at et feil inntrykk av minkfarmen til Lauvås skulle komme fram gjennom denne rapporten. Derfor ble rapporten unntatt offentlighet, noe den ikke skulle ha blitt. Dette ble gjort i beste mening, men ble av Lauvås, og senere også av media, oppfattet som om vi forsøkte å dekke over egne feil. Også her gjorde vi en feil. Rapporten er ikke lenger unntatt offentlighet.

Vi har aldri ønsket å dekke over våre egne feil i denne saken. Derfor har vi gått kanossagang mellom alle redaksjonene som har dekket den. For å forklare og beklage.

Denne saken er ikke representativ for arbeidet vårt.

I etterkant av denne saken ble rutinene skjerpet og i tillegg gjør vi nå en grundig gjennomgang av saken. Vi må forhindre at noe slikt skal skje igjen.

Rettigheter

Man er ikke rettsløs overfor Mattilsynet. Da vi var hos Lauvås tre dager etter det første tilsynet, ga han tydelig beskjed om at det vi skrev i rapporten ikke stemte overens med virkeligheten. Vi skjønte vi hadde gjort flere feil, og avbrøyt besøket.

Når noen får varsel om vedtak fra Mattilsynet, kan de uttale seg om innholdet i rapporten. Hvis et vedtak fattes, har man mulighet til å klage. En klage vil føre til en ny behandling av saken, denne gangen på Mattilsynets hovedkontor.

Rapporten ble ikke skrevet fordi Mattilsynet har en egen agenda.

Vi er ikke kjent med at det eksisterer lignende saker. Dersom man mottar et vedtak man er uenig i, håper jeg den det gjelder benytter seg av muligheten til å klage. I 2018 gjennomførte Mattilsynet 66 949 tilsyn. Denne saken er ikke representativ for arbeidet vårt.

Mattilsynet har ikke avvikling som mål

Lauvås opplever at Mattilsynets agenda er å finne avvik og avvikle dyrehold. Dette kjenner vi oss ikke igjen i.

Vi har aldri ønsket å dekke over våre egne feil i denne saken.

Rapporten ble skrevet full av feil fordi den som skrev trodde at forholdene ikke var bra. Den ble ikke skrevet fordi Mattilsynet har en egen agenda. Det er forskjell på å lyve for å oppnå noe og å gjøre feil. I denne saken ble det gjort mange feil.

Mattilsynet er til stede over hele landet, for å føre tilsyn med at dyrene har det bra. Vi har en betydelig makt.

Derfor er det svært alvorlig at vi roter det til, slik Lauvås har opplevd, og det beklager vi. Dette er ikke i nærheten av godt nok.

Les kronikken til minkbonde Per Olaf Lauvås:

Se Debatten:

Direktesendt debattprogram med programleder Fredrik Solvang.

Direktesendt debattprogram med programleder Fredrik Solvang.