Hopp til innhold
Kronikk

Stemplet som dyremishandler

Mitt møte med Mattilsynet var som tatt ut av en krimserie.

Per Olaf Lauvås

Når du får besøk av lekfolk som nærmest utgjør seg for å være politi, har Mattilsynet fått for stor makt, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Jeg har sett flere krimserier. Da Mattilsynet og Dyrevernnemnda kom på besøk på minkfarmen min i juli 2018 og påsto at dyrene mine var dehydrert, var det som jeg opplevde en episode av detektimen. Det var bare én ting jeg kunne gjøre: Å dokumentere hendelsen og loggføre alt. Jeg tenkte at alt jeg sa og gjorde, kunne bli brukt mot meg.

Det var som et overgrep som kunne vært hentet rett ut av en film.

Når Mattilsynet gjør feil, så skal det gjemmes. Men når yrkesbrødre er uheldige, så skal det straffes.

Følg debatten om Mattilsynet i NRK Debatten i kveld kl. 21.20.

Har fått for stor makt

I tilsynsrapporten påsto Mattilsynet at dyrene på minkfarmen min var for tynne og at mange av dem var dehydrerte. Problemet var at det ikke stemte.

Nå sitter jeg igjen med opplevelsen av å ikke bli trodd. Det ble rettet beskyldninger mot meg som ga grunnlag for å miste arbeidsplassen. Jeg ble stemplet som dyremishandler.

Dette er en hendelse for historiebøkene.

Mattilsynet er et maktorgan som kommer med bare én agenda: å finne avvik og avvikle dyrehold. Det skaper mat for mediene. Når du får besøk av lekfolk som nærmest utgjør seg for å være politi, har Mattilsynet fått for stor makt.

Når du får besøk av lekfolk som nærmest utgjør seg for å være politi, har Mattilsynet fått for stor makt.

Ville unndra rapporten

Fallhøyden er stor når du kjemper mot myndighetene. Men hjemmefra er jeg opplært til å «kjempe for alt hva du har kjært».

I dette tilfellet gikk det på yrkesstoltheten løs. Det var min vurderingsevne Mattilsynet ville så tvil om. Det var min rett til å drive med dyr, de ville inndra.

Mattilsynets rapportskriving er et stjerneeksempel på et maktorgan som gjør hva de kan for å trykke de involverte i en sak lengst mulig ned. Rapporten har Mattilsynet senere gjort alt de kan for å slette.

De ville bare glemme besøket på gården min. Mattilsynet ville lage en ny rapport, der de unndrar at det fantes en tidligere tilsynsrapport.

Det gikk rykter om at en kunne bli behandlet dårlig av Mattilsynet. Men jeg trodde ikke det var sant. Før jeg opplevde overtrampet selv.

Politisk spill

Hvordan kunne et organ, som ble opprettet for å være veiledende og rådgivende, ende opp så feilslått, og kanskje attpåtil som en politisk aktør?

Mattilsynet er et organ som Landbruksdirektoratet har utnevnt til sine sannhetsvitner, som kan gi bøter og avvikle husdyrhold. Dette er makt, makt, makt.

Det jeg opplevde, er et overtramp. Blant oss i næringen gikk det rykter om at en kunne bli behandlet dårlig av Mattilsynet. Men jeg trodde ikke det var sant. Før jeg opplevde overtrampet selv.

Mattilsynets rapporter rammer først dem som driver næring med pelsdyr. Så dem som holder gris eller kylling.

Dette er et spill. Alle ser det. Det handler om konjunkturer. Mediene hausser opp Mattilsynets rapporter om dyrehold. Mattilsynet trenger flere og større bevilgninger. Jeg har en følelse av at det er et politisk spill som pågår, der aktivister sitter på innsiden av Mattilsynet, som muldvarper.

Selv fikk jeg topp karakter i husdyrhold og har en spesiell lidenskap for faget. Etter 20 års yrkesaktivitet, vet jeg når ting er på plass eller ikke.

Dette er et stjerneeksempel på et maktorgan som gjør hva de enn kan for å trykke de involverte lengst mulig ned.

Taktskifte fra Mattilsynet

Når Mattilsynet gjør feil, så skal de gjemmes. Men når yrkesbrødre i næringen er uheldige, så skal de straffes. Uten hensyn til konsekvensene det får for dem.

Gamle rapporter skal graves fram. Alt som kan bygge opp under og sverte forhold som ligger tilbake i tid, glemmes ikke.

Men denne gangen var det annerledes. Det var ingen gamle rapporter. Ingen tidligere tvister med Mattilsynet. Bonden, i dette tilfellet meg, godtok ikke å bli behandlet dårlig.

Tillitsbaserte forhold bygger relasjoner. Sammen kunne vi blitt bedre, med Mattilsynet på laget. Slik var det før.

Det har skjedd et taktskifte i Mattilsynet. Kanskje er det styrt av politikk eller personer. Men her er det en skjult agenda.