Hopp til innhold
Kronikk

Undergraver NRK demokratiet?

NRK har tilranet seg en maktrolle de ikke skal ha.

Partilederdebatten i Arendal

I valgomat, partiguide og i sin journalistikk har NRK begrenset dekningen til de ni stortingspartiene, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

I NRKs «Din stemme» priser sosiolog Harald Eia diktaturenes fortreffelighet, inntil Eia erkjenner at det finnes svært korrupte diktatorer. Eia konkluderer at demokratiet får en knepen seier over diktaturet. NRKs politiske dekning minner om diktaturets.

Slik jeg forstår Eias demokratiskole, ligger tre forutsetninger til grunn for at et land kan kalle seg et demokrati:

  1. Frie valg (Det har også diktaturene.)
  2. Hvem som helst kan stille til valg (Det gjelder også i en del av diktaturene.)
  3. At alle partier slipper til i nasjonale medier.

Den konkrete beskrivelsen av Eia lyder slik: «Slipper du til i nasjonale medier hvis du er imot Putin? Nei.»

I Norge har NRK, som vår statseide kringkasting, samfunnsansvaret for å synliggjøre alle partier og opplyse velgerne. Alle partier som har etterlevd det krevende og strenge lovverket, har samme krav på synlighet, uavhengig av oppslutning, sak eller ideologi.

Velgerne har ikke fått nødvendig kjennskap til utfordrere, kun til de bestående makthaverne.

NRK har sviktet demokratiet ved å utelukke 7 av de 16 riksdekkende partiene. I valgomat, partiguide og i sin journalistikk har NRK begrenset dekningen til de ni stortingspartiene. Velgerne har ikke fått nødvendig kjennskap til utfordrere, kun til de bestående makthavere.

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) har regelverk hvor det går klart frem at små partier ikke skal diskrimineres i offentlig eide media. Helsepartiet har derfor sendt sin bekymring over NRKs systematiske diskriminering til OSSEs valgobservatører.

I NRKs partilederdebatt i 1981, var ti partier representert. Seks av disse partiene var representert på Stortinget fra 1977–81.

De fire partiene som ikke hadde plass på Stortinget, men som likevel fikk delta i partilederdebatten, var Fremskrittspartiet, Det Liberale Folkepartiet, Rød Valgallianse og Norges Kommunistiske Parti. Ved valget fikk de fire partiene henholdsvis 4,5 %, 0,5 %, 0,7 % og 0,3 % av stemmene. Det var den gang Norge var et demokrati.

I Norge har NRK, som vår statseide kringkasting, samfunnsansvaret for å synliggjøre alle partier.

NRK kan gjerne påstå at diskrimineringen er utslag av «redaksjonell frihet», men også innenfor rammene av denne skal samfunnsoppdraget og OSSEs regelverk etterleves.

NRK har betydelig sendetid, samt utømmelige muligheter på nett, til å likestille de nye, demokratiske stemmene. Det har NRK aktivt valgt ikke å gjøre.

Når en fylkesavis som Telemark Avis klarer å lage en valgomat der alle riksdekkende partier er med, holder det ikke at NRK påstår at det blir for komplisert. Det er nærliggende å se at NRK faktisk mangler viljen til å legge til rette for den demokratiske debatten.

NRK har sviktet demokratiet ved å utelukke 7 av de 16 riksdekkende partiene.

Vi tar gjerne debatten om småpartienes plass i samfunnet, om styringsdyktighet og kampsaker, men NRK har frarøvet velgerne muligheten til å ta den debatten.

NRK har tilranet seg en maktrolle de ikke skal ha. Og bak NRK står en regjering som kanskje setter pris på at utfordrerne knebles? Hvis Harald Eia definerer Russland som et diktatur, hva er da Norge blitt nå?