Kronikk

Still krav til romfolket

Norske myndigheter har ikke klart å integrere romfolket. Første skritt er å sørge for at barna går på skolen, skriver Finn Abrahamsen, tidligere leder i Oslo-politiet.

Romfolk

'Nå har romfolket bolig og skoletilbud. Er det ikke vår oppgave å hjelpe dem til å forstå at skole er et gode for barna deres', spør Finn Abrahamsen. Her et bilde av en romleir i Sofienbergparken i 2009.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Radiodokumentaren på NRK P2 12. januar, «En sigøynermammas klassereise», avslører at de norske rombarna er borte fra skolen opptil hver tredje dag. I hvilke andre grupper ville vi tillatt slike overgrep mot barn? Generasjon etter generasjon går til grunne mens myndighetene setter ned utvalg og lager rapporter.

Dette er folk som har bodd i Norge i generasjoner, deres oldeforeldre kom tilbake til Norge etter krigen i 1954. Både på 60-, 70- og 80-tallet snakket vi om den skammen det er at mange norske rom er analfabeter og snakker dårlig norsk. I 2013 står vi på samme sted. De aller fleste lever av støtte fra Nav, ifølge Romtiltaket.

HØR DOKUMENTAREN: «En sigøynermammas klassereise»

Bolig og skoletilbud

Jeg kjenner romfolket godt. Som politileder i Oslo hadde jeg ansvaret for etterforskingen av svindelforsøket mot Norges Bank i 1989 der flere romfolk var involvert. Jeg har siden engasjert meg i spørsmålet, har jevnlig kontakt med flere personer i rommiljøet i Norge, og har fungert som megler i interne oppgjør mellom ulike romfamilier.

Vi må stille krav. Reis i skoleferien, resten av året skal barna på skole.

Finn Abrahamsen tidl. leder av Oslo-politiet

Romfolket har reist fordi de var forfulgt og ikke hadde noe sted å bo. De gikk ikke på skolen fordi de ikke hadde mulighet til det. Men verden forandrer seg, heldigvis. Nå har de bolig og skoletilbud. Er det ikke vår oppgave å hjelpe dem til å forstå at skole er et gode for barna deres? Vi må stille krav. Reis i skoleferien, resten av året skal barna på skole. Barn i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring.

LES: Slik vil Regjeringen hjelpe romfolket

Kort skoleår

Jeg har vært med norske rom i møter med skoleledelse for å få til undervisning på reise. De fikk en læreplan og avtale om nettundervisning. Det holder en stund, men ingen følger opp. Mange pakker campingvognen og tar barna ut av skolen allerede i april, for så å komme tilbake i oktober-november. Det er ikke et gode for barna.

Alle vi som kjenner rommiljøet vet at rombarn gifter seg, også i Norge.

Finn Abrahamsen, tidl. leder i Oslo-politiet

I Radiodokumentaren forteller romkvinnen Diemanta Johnsen at jenter slutter på skolen som 12-åringer for å gjøre seg klare for ekteskap. Etter norsk lov skal man kan ikke gifte seg før fylte 18 år. Alle vi som kjenner rommiljøet vet at rombarn gifter seg, også i Norge.

SE I NETT-TV: Brennpunkt-dokumentaren «Arven»

Offentliggjør resultatene

Jeg tror fortsatt forskere og myndigheter vil forstå dette folket i hjel. I frykt for å bli kalt rasister tilpasser vi oss deres behov. Vi forstår, i stedet for å stille krav. Vi forstår at de ikke har tradisjon for å gå på skole, og at det derfor ikke er så viktig for dem. Vi forstår at det er deres kultur å reise rundt.

I frykt for å bli kalt rasister tilpasser vi oss deres behov. Vi forstår, i stedet for å stille krav.

Finn Abrahamsen, tidl. leder i Oslo-politiet

Utvalg og handlingsplaner om romfolket har vi holdt på med siden 50-tallet. Nå må staten ta tak i de reelle problemene. Det holder ikke bare å snakke om tiltak som er iverksatt, offentligheten har krav på å vite resultatene av de forskjellige prosjektene og hva som i dag faktisk foregår av arbeid.

LES: Regjeringen vedgår at romtiltak ikke har lyktes

Integrert i Sverige

Norske myndigheter bør se til Sverige. Romfolket der er bedre integrert og går mer på skole enn i Norge. Tidlig på 70-tallet slo en stortingsmelding fast at det ville få katastrofale konsekvenser om det ikke straks ble satt i gang arbeid med å heve levestandarden for det norske romfolket. Blant annet ble det bygget rundt 30 rimelige hus i Oslo for gruppen, og et eget kontor ble opprettet i hovedstaden i 1973.

Norske myndigheter bør se til Sverige.

Finn Abrahamsen, tidl. leder i Oslo-politiet

I Sverige ble det stilt krav for å hjelpe dem – i Norge skrev myndighetene bare ut sjekker. Jeg har hatt kontakt med svensk politi i mange år. De forteller at de som holdt barna hjemme fra skolen, ble fratatt støtte.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Språksituasjonen

Det er stort problem at rom har et eget talespråk og ennå ikke et skriftspråk. Det gjør språkopplæringen svært krevende, men erfaringer viser at barn med annen etnisk bakgrunn lærer seg det norske språket fort. Det betyr ikke at romanes skal bort, men blir ivaretatt som en viktig del av deres kultur.

Etter internasjonale og norske lover har barn krav på morsmålsundervisning, så også romfolket. Hvem skal stå for dette? Det finnes utdannede ungdommer i Sverige som man kunne forsøke å trekke inn. Det haster, det forstår alle som ser romfolkets situasjon i Oslo.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Rettigheter

Norske myndigheter har ikke bare sviktet romfolket ved å ikke stille krav til dem. De har heller ikke oppfylt deres rettigheter. Det norske romfolket har status som nasjonal minoritet, ifølge Europarådets rammekonvensjon som Norge ratifiserte i 1999. Denne statusen ble gitt på bakgrunn av gruppens historiske tilknytning til landet og forplikter norske myndigheter til å ta vare på romfolkets kultur og tradisjon.

I tillegg har Norge godkjent FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter hvor man i artikkel 27 slår fast at etniske, religiøse eller språklige minoriteter ikke skal nektes å dyrke egen kultur eller språk. FNs barnekonvensjon er inkorporert i menneskerettighetsloven og er således gitt status som norsk lov.

Problemene

Vi må ta romfolket på alvor. Det politiske spillfekteri som foregår nå, gjør meg oppriktig forbannet på romfolkets vegne. Ingen vil ta tak i problemet. Men dette er en sak som kan la seg løse hvis man bruker folk som kjenner saksområdet og har en åpen holdning til tiltak som kan iverksettes.

Det politiske spillfekteri som foregår nå, gjør meg oppriktig forbannet på romfolkets vegne.

Finn Abrahamsen, tidl. leder i Oslo-politiet

Norske myndigheter har feilet med sine forsøk på å integrere romfolket. Nå lurer jeg på hvilket perspektiv de har. Førti nye år med arbeidsledighet og analfabetisme? Eller ta dem på alvor, stille krav og sørge for at barna får oppfylt sine rettigheter?