Hopp til innhold

PR-byråene er et demokratisk problem

De profesjonelle PR-rådgiverne vil miste innflytelse dersom de politiske partiene løser oppgavene de er satt til å løse.

Per Olaf Lundteigen

Senterpartiets stortingsveteran Per Olaf Lundteigen fra Buskerud har lite til overs for PR-byråenes innflytelse på politiske prosesser, og retter spesielt pekefingeren mot de som går ut av politikken for å selge sin kunnskap til høystbydende, ofte på bekostning av den politikken de i sin tid ble valgt på.

Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

Ytring valgkronikk

Jeg mener logikken er enkel: PR-byråenes innflytelse er proporsjonal med politiske lederes manglende lederskap. Altså når den politiske ledelsen er svak og utydelig er PR-byråenes innflytelse stor, når den politiske ledelsen er sterk og tydelig er PR-byråenes innflytelse liten.

I dag har PR-byråene for mye innflytelse.

Sykehussaken i Drammen illustrerer

I mitt hjemfylke Buskerud har skiftende politiske flertall vært utydelige på hva de vil i sykehuspolitikken i årtier. I valgkampen 2009 var daværende helseminister Bjarne Håkon Hanssen i fylket og fikk et kyss av Martin Kolberg for støtten til Buskerud Arbeiderpartis sykehusplan.

Bjarne Håkon Hanssen arbeider altså nå i Drammen Høyres tjeneste, mot Arbeiderpartiets interesser.

Per Olaf Lundteigen

I dag støtter ingen partier planen som ble feiret i 2009. Da kortene ble delt ut på nytt vant Bjarne Håkon Hanssens First House anbudsrunden Drammen kommune gjennomførte for å skaffe seg hjelp til å fronte kommunens sykehusplan. First House vant ved å falby Hanssen og tidligere Frp-byråd Sylvi Listhaug.

Hanssen arbeider altså nå i Drammen Høyres tjeneste, mot Arbeiderpartiets interesser, hvis da ingen har bydd mer siden sist jeg sjekka.

LES OGSÅ: Stortingets visepresident: – Den viktigaste premissleverandøren i norsk politikk, er PR-byråa

Selges til høystbydende

Saken i fra Drammen er illustrerende for PR-byråenes uvesen i det norske demokratiet. Det er høyst kritikkverdig at Drammen kommune bruker felleskapsressurser til å kjøpe seg innflytelse hos et annet forvaltningsnivå, her representert ved Staten og Helse- og omsorgsdepartementet. Alle store prosesser i Norge skjer i et samspill, en dragkamp og forhandlinger i mellom forvaltningsnivåene. Enorme ressurser vil bli sløst bort og demokratiet potensielt satt ut av spill til fordel for den forhandlingsparten som kjøper seg til størst innflytelse.

Folket har gitt dem god lønn og innflytelse fordi de var medlem av et parti folk ville gi sin stemme. Denne kunnskapen selger PR-rådgiverne til høystbydende.

Per Olaf Lundteigen

PR-byråenes verdi ligger i partnernes (eller de ansattes) kunnskap om den norske forvaltningen, partienes indre liv og norsk politikk. Dette er kunnskap et flertall av PR-rådgiverne har fått fordi de har blitt vist tillitt i det norske demokratiet som folkevalgte eller som medarbeidere til landets folkevalgte, deriblant statsminister Jens Stoltenberg.

Folket har gitt dem god lønn og innflytelse fordi de var medlem av et parti folk ville gi sin stemme. Denne kunnskapen selger PR-rådgiverne til høystbydende, ofte med motsatte interesser av de velgerne som har lagt grunnlaget for rådgiverens PR-utdanning.

Høystbydende befinner seg oftest i næringslivet og alltid i kjøpesterke miljøer. De befinner seg ikke hos bedrifter, privatpersoner eller offentlige eller private organisasjoner som har begrensede økonomiske ressurser.

LES OGSÅ: «PR-byråene har lite makt», av Hans Geelmuyden

SE OGSÅ: NRK Brennpunkt: Halv makt i denne sal

Pengemakt

PR- byråene søker å påvirke demokratiske prosesser slik at de får et annet utfall enn det de ville gjort dersom demokratiet stod sterkt. PR-byråets oppdragsgiver er som regel ikke kjent.

PR-byråets oppdragsgiver er som regel ikke kjent.

Per Olaf Lundteigen

Når ulike interessegrupper hevder sin sak ovenfor myndighetene, vet ikke myndighetene hvem de egentlig har med å gjøre. Potensialet for ulike interesser til å tilrane seg innflytelse de ikke burde hatt er åpenbar. Penga rår!

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Penger, makt og mystikk

Politiker har med PR-byråenes framvekst blitt en yrkestittel framfor et samfunnskall. En politiker følger egeninteresse framfor idealisme. På Stortinget kan en representere Arbeiderpartiet og arbeide for rettferdig fordeling, i PR-byrået kan en hjelpe de interessene som truer målsettingen.

Respekten for politikeren er sjølsagt nødt til å dale med dette.

Eneste vei ut av uføret er å redusere PR-byråenes innflytelse.

Per Olaf Lundteigen

Eneste vei ut av uføret er å redusere PR-byråenes innflytelse. Med redusert innflytelse vil lønningene bli lave og fristelsen borte for politikere som tiltrekkes penger, makt og mystikk. PR-byråene vil miste innflytelse dersom de politiske partiene løser oppgavene de er satt til å løse, nemlig med kunnskap og kraft gi klare svar på hva de vil.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Høyre og Buskerud

Høyres mumling om «nye løsninger» er et godt eksempel på hvordan rommet for lobbypåvirkning åpnes på vid dør. Privatiseringen Høyre ønsker av samfunnet strekker seg dermed også til de politiske beslutningsprosessene.

Høyres mumling om ‘nye løsninger’ viser hvordan rommet for lobbypåvirkning åpnes på vid dør.

Per Olaf Lundteigen

Tilbake i Buskerud er det symptomatisk at Høyre sier de vil avvente å ta stilling til sykehusorganisering til helseforetaket har talt. Høyre peker på byråkratene i stedet for å ta ansvar, og PR-byråene har fått en ny danseplass.

FØLG DEBATTEN: NRK Valg på Facebook

Politikeren må rehabiliteres

Partiene må styrke demokratiet ved systematisk grasrotkontakt og kunnskapsoppbygging i alle ledd av partiorganisasjonene og dermed i samfunnet. Opplyste partier og folk vil på sjølstendig grunnlag foreta tydelige valg. Besluttsomhet gir mer demokrati og mindre prosesser i spill. Demokratiet trenger klare alternativer som angir retning for hvor en vil med samfunnsutviklinga. Politikken må ta mål av seg til å bli en krevende sparringpartner for forskning, journalistikk og næringsliv. I dag er det politiske lederskapet for feigt og ullent. Svært få tør ta stilling til de store spørsmålene i vår tid.

Med kunnskap og besluttsomhet må politikeren rehabiliteres som en ombudsperson for folk flest og de løsningene folk gir partiet og politikeren tillitt til å sette ut i livet.

Alternativet er at demokratiet settes på museum og kapitalkreftene får friest mulig spillerom.

Debatten om pr-bransjens inntog i politikken fortsetter i morgen kl. 19.30 på nrk.no/ytring. LES MER: Ytring lager nett-TV