Hopp til innhold
Replikk

Politisk styring – for pasientene

For regjeringen er det viktig å bevare og videreutvikle de små akuttsykehusene og sørge for at de gir pasientene et tilbud av god kvalitet.

Åpen hjerteoperasjon

Akuttilbudet ved små sykehus må være innrettet mot de sykdommene som forekommer oftest, for eksempel hjerneslag, pustebesvær og akutte infeksjoner, skriver helseministeren. Bildet er fra en hjerteoperasjon på Rikshospitalet.

Foto: Astrid Engen / NRK

Lars Andreas Haukelidsæter skriver i en kronikk på NRK ytring at det er viktigere for regjeringen å spare penger enn å berge liv ute i distriktene. Han begrunner det med at flere sykehus står i fare for å miste akuttkirurgien og utfordrer meg til debatt.

Jeg er åpen for å diskutere disse spørsmålene og vil umiddelbart fastslå at Haukelidsæter gir en fullstendig feilaktig beskrivelse når han betegner dette som helseministerens sentraliseringspolitikk. Regjeringen ønsker nettopp en desentralisert sykehusstruktur og en ryggrad av akuttsykehus i hele landet. Det gir befolkningen det beste tilbudet.

Regjeringen ønsker nettopp en desentralisert sykehusstruktur og en ryggrad av akuttsykehus i hele landet.

Arbeidet med avklaring av akuttfunksjoner ved sykehusene bygger på Stortingets føringer ved behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan. Disse føringene var det bred politisk enighet om.

Når det gjelder vurdering av hvilke akuttfunksjoner det skal være på mindre sykehus, må det tas hensyn til lokale geografiske forhold, men også muligheten til å opprettholde kvalitet og pasientsikkerhet på sikt.

Akuttilbudet ved små sykehus må være innrettet mot de sykdommene som forekommer oftest, for eksempel hjerneslag, pustebesvær og akutte infeksjoner. Tilbudet må være forutsigbart 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.

Når det gjelder akutte sykdommer som forekommer sjelden eller som krever spesialisert behandling, slik som akutt alvorlig hjerteinfarkt, blir også i dag pasienter transportert forbi sitt lokale sykehus og til større sentra. Dette har vi gode systemer for.

Videreutvikling og modernisering av akuttsykehusene handler ikke om økonomi, men om kvalitet og pasientsikkerhet.

Det avgjørende er at små og store sykehus samarbeider i team, og at akuttfunksjonene blir fordelt så de samlet gir et trygt og kvalitetsmessig godt tilbud.

Norge er et land med utfordrende geografi og spredt bosettingsmønster. Dette må vi ta hensyn til når akuttilbudet skal utformes. Regjeringens mål er et sammenhengende system for akuttmedisinske tjenester som gir tilstrekkelig trygghet og kvalitet i hele landet. Dersom det skal gjøres endringer i akuttilbudet ved sykehusene, forutsetter dette styrking av kapasitet og kompetanse i de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus.

Videreutvikling og modernisering av akuttsykehusene handler ikke om økonomi, men om kvalitet og pasientsikkerhet. Vi har også et ansvar for å fordele kompetansen og spesialistene våre slik at de får bruke mest mulig tid på å behandle pasienter. Dette hensynet må veie tungt når vi skal planlegge oppgavedelingen mellom sykehus.

FØLG DEBATTEN: Facebook OG Twitter