Hopp til innhold
Kronikk

Politisk styring på liv og død

Flere lokalsykehus står i fare for å miste akuttkirurgien. Med det viser regjeringen at det er viktigere å spare penger enn å redde liv ute i distriktene.

Kirurgisk inngrep på operasjonsstue på St. Olavs Hospital i Trondheim

«Jeg tror ikke på Høies mantra om «pasientens helsevesen». Det er kun dårlig kamuflasje av det faktum at statlige nedskjæringer og sentralisering er viktigst», skriver kronikkforfatteren.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

I debatten om nedlegging av akuttkirurgi ved utvalgte lokalsykehus reiser det seg ulike problemstillinger.

Jeg vil utfordre helse- og omsorgsminister Bent Høie på avgjørende spørsmål for innbyggere som må leve med konsekvensene av helseministerens sentraliseringspolitikk.

Ofrer pasienter før eller siden

I flere skadesituasjoner gjør vær- og føreforhold ambulansetransport problematisk. Odda sykehus er det første i rekken som etter alt å dømme mister akuttkirurgi. Det samme gjelder blant annet lokalsykehus i Narvik, Volda, Flekkefjord og Lofoten.

Jeg har selv jobbet i akuttmottaket på Odda sykehus og hatt pasientansvar for kritisk syke og skadde. Det hender ofte at ambulansehelikopter ikke kan rykke ut på grunn av dårlig vær. I slike tilfeller kan pasienten dø fordi den «gylne timen» blir brukt på transport og ikke knivtid.

Mange i distriktene er prisgitt stedsnær akuttberedskap; du og jeg vet aldri når en ulykke rammer

Torfinn Andersen fra Tyssedal ble knivstukket flere ganger i overkroppen natt til 26. november i fjor. Andersen ble brakt til Odda sykehus for stabilisering. Dårlig vær hindret utrykning med luftambulanse. Ambulanse på hjul var mulig innen en time, men da var det fortsatt to timer til nærmeste sykehus. Overlege Trond Dyngeland besluttet å legge pasienten på operasjonsbordet. I et intervju med Nationen sier Dyngeland at uten akuttkirurgi hadde Andersen dødd. Vikarierende anestesilege Per Jansson sa følgende om nedleggelse av Oddas kirurgiske beredskap:

«Før eller siden kommer man til å ofre en pasient. Vi vet ikke om det skjer uka etter eller to år senere».

Ingen akuttberedskap uten kirurgi

I Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) fjerner departementet akuttkirurgi fra fremtidig lokal akuttberedskap med et pennestrøk. Legeforeningen presiserte i et høringsnotat fra januar 2016 at akuttberedskap må bestå av spesialitetene indremedisin, anestesi og kirurgi med tilgang til radiologi og laboratoriefag. Alle med døgnberedskap. Det er samspillet mellom spesialitetene som sørger for best mulig akuttbehandling.

Bent Høie og departementet hans anser akuttkirurgi som overflødig i hva de kaller «fremtidens akuttsykehus». La det være helt klart; et sykehus uten akuttkirurgi er ikke et akuttsykehus, det er kun lek med ord.

Helseministeren og partiet Høyre vil ikke diskutere at innsparinger i praksis er viktigere enn å redde liv

Høie sier at akuttkirurgi ikke berger mange nok til at det kan bestå ved nevnte lokalsykehus. Jeg tror ikke på Høies mantra om «pasientens helsevesen». Det er kun dårlig kamuflasje av det faktum at statlige nedskjæringer og sentralisering er viktigst. Hva som er til pasientens beste er mindre viktig da det ikke passer inn i nyliberal ideologi.

Helseministeren og partiet Høyre vil ikke diskutere at innsparinger i praksis er viktigere enn å redde liv. Det synes jeg er direkte uetisk.

Slipper unna med begrepsjuks

I en debatten mellom Høie og Mads Gilbert i Dagsnytt atten viste førstnevnte at han behersker kunsten å tåkelegge en debatt. Helseministeren og overlegen i anestesi debatterte om det kan forsvares å legge ned akuttkirurgi på enkelte lokalsykehus. Programlederen lot Høie slippe unna med begrepsjuks i debatten, og derfor er det nødvendig å stille ministeren livsviktige spørsmål.

Under debatten forklarte Gilbert hvorfor det er behov for akuttkirurgi. Høie anklaget Gilbert for løgn. Han mente Gilbert drev politisk kamp mot regjeringen og beskyldte ham for historieforfalskning. Dette er på grensen til det injurierende!

Gilbert argumenterte ut fra sin faglighet og pasientsikkerhet; etisk i tråd med ikke skade-prinsippet. Helseministeren anklaget overlegen for å være politiker, mens han selv gjorde krav på Gilberts faglighet.

Høie har grunnfag i rettsvitenskap og studert hotelladministrasjon i to år. Det er alvorlig og absurd at han med denne bakgrunnen vraker bekymringene til anestesioverlegen.

Følg debatten: @NRKYtring på Twitter og NRK Debatt på Facebook

Svar meg som et medmenneske, Høie

Helse- og omsorgsministeren har ansvar for at akuttberedskap opprettholdes slik at alle landets borgere sikres livreddende behandling i tide. Høie lyver når han sier dette likeverdighetsprinsippet opprettholdes selv om nevnte lokalsykehus mister akuttkirurgi. Mange i distriktene er prisgitt stedsnær akuttberedskap; du og jeg vet aldri når en ulykke rammer. I debatten argumenterte Gilbert for at denne tryggheten er viktig og krevde svar. Høies svarte med farlige bortforklaringer.

La det være helt klart; et sykehus uten akuttkirurgi er ikke et akuttsykehus, det er kun lek med ord

Premisset om at sykehus skal kunne tilby fullverdig akuttberedskap uten akuttkirurgi er løgnaktig og oppkonstruert. Vi kan ikke akseptere at politikere uten faglig bakgrunn skal overkjøre leger når sakens kjerne er livreddende førstehjelp.

Jeg vil avslutte med noen konkrete spørsmål til Bent Høie:

  • Hvordan kan du mene at nedleggelse av akuttkirurgi ikke kan føre til pasientdød?
  • Hvorfor skal noen innbyggere måtte akseptere at de har en større risiko for å dø på grunn av lange avstander når en ulykke rammer?
  • Hvordan kan du garantere at alle landets innbyggere sikres likeverdig livreddende behandling?
  • Hvorfor er det viktigere å spare penger enn å redde liv?

Jeg ønsker at du svarer meg som et medmenneske, uten hjelp fra dine kommunikasjonsrådgivere. Jeg møter deg gjerne til debatt.