Replikk

NRK må slutte å skrive tull

NRK gjentar stadig faktafeil om områdereguleringen på Nordkapp.

Nordkapp

Det er bare NRK som fortsatt ikke har fått med seg at Nordkappsaken aldri har handlet om privatisering eller ikke, skriver replikkforfatteren.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Dette skjedde senest i en NRK-artikkel der Harald Stanghelle og professor i Statsvitenskap, Kjell Arne Røvik uttaler seg om hvorfor Senterpartiet er størst i nord. I avsnittet der Nordkappområdet er nevnt, tar NRK.no fakta ut av sammenhengen, slik at det blir umulig for leseren å forstå hva saken egentlig handler om.

I artikkelen skriver NRK: «De siste årene har turistene i stadig større antall flokket seg rundt stålglobusen på Nordkapp-platået. I gjennomsnitt besøker 250.000 tilreisende stedet. Det gir hvert år 50 millioner kroner til Rica Eiendom og den svenske hotellkjeden Scandic. Flere politikere har tatt til orde for å stanse privatisering. Likevel sa kommunen, ledet av Arbeiderpartiet, nei til å åpne for offentlig forvaltning av Nordkapp-platået.»

Investeringer har kostet skjorta

Før jeg påpeker faktafeilen, skal jeg forklare den sammenhengen som NRK ikke forteller, men som trengs for å forstå saken. For det første: Når stadig flere turister kommer til Nordkapp, (antallet er 280.000 og ikke 250.000 som NRK skriver) er det fordi Rica og Scandic har investert flere hundre millioner kronergjennom årene for å bygge opp Nordkapp som reisemål.

Det å investere i Nord-Norge og skape næring og arbeidsplasser er virkelig ikke å «stikke et sugerør ned og hente ut verdier».

Turistene kommer ikke av seg selv. Vi har drevet markedsføring og tilrettelagt området med ly, parkering, museum, restaurant og fasiliteter. Dette har vi driftet hele året siden 2002, også når turistene uteblir på grunn av dårlig vær. Satsingen har vært langsiktig. Det tok mange år fra første krone ble investert, til Nordkapplatået gikk med overskudd. Fortsatt i dag går platået med underskudd 7-8 måneder i året. Det har kostet skjorta å sikre helårsdrift- og arbeidsplasser.

Scandic er hjørnesteinsbedrift

For det andre er Nordkapp en liten utkantkommune der hver eneste helårsarbeidsplass er viktig. Scandic er en av Nordkapp kommunes hjørnesteinsbedrifter med 35 helårsansatte og til sammen 77 årsverk. Rica på sin side betaler mest eiendomsskatt av alle i kommunen. Derfor er det merkelig at NRK ikke stiller et eneste kritisk spørsmål når professor Rørvik omtaler Scandic og Rica på følgende vis: Den (Nordkappsaken, red.anm.) ble et symbol for folk flest om at Arbeiderpartiet kan tillate at folk utenfra kan stikke et sugerør ned i Nord-Norge og hente ut verdier.»

Turistene kommer ikke av seg selv.

NRK burde ha kontaktet Scandic eller Rica for et tilsvar. Da hadde de fått vite at Rica er en norsk familiebedrift som mer enn noen andre har investert i reiselivet i Nord. Det å investere i Nord-Norge og skape næring og arbeidsplasser er virkelig ikke å «stikke et sugerør ned og hente ut verdier». NRK burde ha spurt professoren om det bare er Finnmarkinger som skal få investere i næring i Finnmark.

En faktafeil pressen har slukt rått

Så til faktafeilen som NRK aldri blir ferdig med, nemlig at saken skulle handle om «privatisering av Nordkapp». Feilen har vært gjentatt av kommentatorer og lederskribenter i nær aller norske riksmedier – noe som antyder at hele gjengen, samtidig, har slukt rått innholdet uten å sjekke fakta eller stille spørsmål. Det er en tankevekker.

Den eneste riksjournalisten som på første forsøk har kommentert saken med alle fakta i orden, er VGs Astrid Meland. Alle de andre har gått på limpinnen. Feilen, som flere aviser, og NTB etter hvert har korrigert, er at kommunen kunne «stanse privatisering» av Nordkapplatået. Det er bare NRK som fortsatt ikke fått med seg at saken aldri har handlet om privatisering eller ikke. Feilen har vært brukt til å gjøre folk sinte.

Det tok mange år fra første krone ble investert, til Nordkapplatået gikk med overskudd.

Fake news

At områdeplanen handlet om å «stanse privatisering» av Nordkapp er fake news. Kommunen skulle ikke stemme over å «stanse privatisering». Det var ikke på agendaen. En kommune er ikke allmektig. En kommunal områderegulering kan ikke bestemme om private eller offentlige skal eie et område som noen allerede eier.

Kommunen kan ikke bestemme hvem som skal drive næring i din eller min bygning. Den har heller ingen som helst mulighet til å endre på at Finnmarkseiendommene (Fefo) eier grunnen på Nordkapp og fester den bort til Rica. Dette bør jo en professor i statsvitenskap vite. Hva kunne kommunen så gjøre?

At områdeplanen handlet om å «stanse privatisering» av Nordkapp er fake news.

Kommunen kunne i prinsippet har regulert noe av utearealet til «offentlig formål». Men regulering til offentlig formål brukes når kommunen trenger plass til skole, sykehus, eller ny infrastruktur som vei og jernbane. Ingen av delene trengs på Nordkapp. «Offentlig formål» betyr derimot ikke at kommunen kan forsyne seg av andres næringsvirksomhet gjennom regulering. Det bør alle som lever i Norge være glade for.

Gale premisser

Statskanalen burde være på vakt mot fake news som gjør folk forbanna. I NRK-saken får man inntrykk av folk flest i Finnmark er forbanna på Arbeiderpartiet på grunn av Nordkappsaken. Det er en tese som jeg ikke tror på. Vi er til stede i kommunen og vi kjenner mange.

Det er noe som heter den tause majoritet. De bor i kommunen, og de forstår hva saken faktisk handler om. Noen av dem jobber i Scandic på Nordkapp, andre hos våre lokale underleverandører, eller hos bedriftene vi samarbeider med i reiselivet.

Men noen ganske få personer er rasende og har ved bruk av fake news klart å hisse opp folk over hele landet. Vi lever i en tid der det å gjenta usannheter for å gjøre folk forbanna er blitt en politisk metode.

Det er en metode NRK må bruke alle krefter på å motarbeide.