Kronikk

Nettdugnad for bedre filmtilbud

Filmbransjen ønsker å forby strømming av film med Popcorn Time. Den bør heller spørre seg hvorfor programmet i det hele tatt eksisterer: Den er et svar på et manglende tilbud fra bransjen selv.

Popcorn Time

Forsiden av Popcorn Time lover lett tilgang på film og video, men advarer også om at nedlasting 'kan være ulovlig i ditt land'. Nå truer bransjen med rettssaker. Vi tilbyr det bransjen selv burde gitt kundene sine, svarer en talsperson for Popcorn Time.

Foto: Skjemdump

Rettighetsalliansen i Norge samler inn data om norske brukere av strømmetjenesten Popcorn Time, opplysninger som kan brukes i et eventuelt søksmål. Det kan vise seg å bli problematisk. Vi i Popcorn Time mener dette er feil innfallsvinkel til hele problematikken. Vår tjeneste eksisterer fordi filmbransjen har forsømt sitt publikum.

Popcorn Time er ennå ikke dømt ulovlig i noen rett. Derimot er det faktisk ofte ulovlig når den enkelte bruker laster ned og strømmer opphavsrettsbeskyttet innhold ved hjelp av Popcorn Time. Våre tjenestevilkår, Ofte stilte spørsmål-seksjon og advarsler både i programmet og på vår hjemmeside gir klar beskjed om dette.

Vår tjeneste eksisterer fordi filmbransjen har forsømt sitt publikum.

Vi kjenner ikke lovgivningen i alle land. En norsk advokat kan sikkert opplyse oss og våre brukere mer presist om aktuell lovgivning i Norge, men dommen mot Pirate Bay og flere andre nettsteder gjør at det synes klart for oss at Norge er et av mange land som forbyr bruk av torrents for å se opphavsrettsbeskyttet innhold.

Bryter ikke loven

Vi vil bestemt hevde at Popcorn Time ikke er ulovlig, i motsetning til den sannsynligvis ulovlige torrent-strømmingen. Her er det lett å ende opp med synsing fordi man blander kortene. Popcorn Time er ikke noe annet enn en kombinasjon av en web-browser, en torrent-klient og en videospiller. Filmene og TV-seriene, opphavsrettsbeskyttet eller ikke (katalogen tilbyr begge deler), er ikke distribuert av oss.

I Popcorn Time ligger ikke innholdet i programmet. Hvis man studerer hver eneste linje med kode (Popcorn Time har faktisk åpen kildekode) vil man se at ingen av disse linjene er ulovlige eller inneholder lenker til opphavsrettsbeskyttet innhold.

Til nå har altså ingen domstol sagt at selve programmet Popcorn Time er ulovlig. Derimot er det ulovlig i de fleste land å bruke programmet til å laste ned opphavsrettsbeskyttet innhold.

Ikke tyveri

Når det gjelder det som ofte blir hevdet, nemlig at Popcorn Time er «tyveri», mener vi at det som ofte går under betegnelsen «piratkopiering» ikke kan regnes som tyveri. Kopiering av et numerisk objekt betyr ikke at det opprinnelige objektet forsvinner.

Det er ulovlig i de fleste land å bruke programmet til å laste ned opphavsrettsbeskyttet innhold.

«Tyveri», juridisk sett, er i de fleste lands lovgivning, og jeg skal sitere Storbritannias Theft act fra 1968, definert som: «Uærlig å tilegne seg eiendom som tilhører en annen med den hensikt å permanent frata den andre det.»

Kopiering av numerisk videoinnhold er ikke å «permanent frata eier» innholdet. Derfor mener vi at uansett om kopiering er eller ikke er en forbrytelse, er det absolutt ikke tyveri.

Denne oppfatningen baserer vi på en sterk overbevisning, siden vi verken er dommere eller advokater. I tillegg er det forskjeller på lovgivningen fra land til land, til og med fra en delstat eller provins til en annen. Vi kjenner åpenbart ikke til dem alle, og kan heller ikke vite med sikkerhet hvordan de skal tolkes, selv når vi leser dem.

Ingen profitt

I tillegg er det verd å minne om at Popcorn Time ikke er et økonomisk foretak. Vi har ikke noe kontor, ingen ansatte, og vi har slett ikke noen juridisk avdeling.

Årsaken er ganske enkel: Vi har ingen inntekter. Ingen annonser vises, ingen privat informasjon om brukerne (faktisk ingen informasjon i det hele tatt) sendes tilbake til oss. Vi tar heller ikke imot donasjoner.

Popcorn Time tilhører alle og ingen.

De fleste bidragsyterne får ingen som helst godtgjørelse for sine bidrag. Ingen penger, i og med at programmet eller nettstedet ikke genererer inntekter. Ingen ære, siden kallenavn blir brukt og bidragsyterne dermed er anonyme. De får heller ingen fordeler, for selv om Popcorn Time som prosjekt blir tilgodesett med gunstige avtaler hos flere nettjenester, er det ingen av de involverte enkeltpersonene som får bonuser eller fordeler fra disse leverandørene.

Popcorn Time er dermed ingen bedrift, men drives som en internett-dugnad, et prosjekt hvor alle i prinsippet kan bidra. Anonyme eller identifiserte personer bidrar fritt til å utvikle kildekoden, og «fri programvare»-statusen til prosjektet (som ikke er ulovlig) gir oss mulighet til å bruke flere webtjenester og plattformer i utviklingen.

Popcorn Time tilhører i så måte alle og ingen. Det har ingen front, og kildekoden er tilgjengelig fra så mange steder at alle kan bruke den til å distribuere programmet som det er, eller i en modifisert utgave. Man kan i prinsippet gjøre hva man vil med koden, bortsett fra å kreve noen form for kopibeskyttelse.

Et svar på et dårlig filmtilbud

Så til spørsmålet både forbrukere, medier og ikke minst underholdningsbransjen selv bør stille seg: «Hvorfor eksisterer Popcorn Time?»

Pochoclin

Popcorn Times logo-maskot 'Pochoclin' er kanskje en søt fyr, men har fått noen mektige fiender. Nå truer flere aktører i filmbransjen med søksmål.

Foto: Skjermdump

Vi tror Popcorn Time er et svar. Et svar på manglende interessante strømmetjenester for film. Det er et faktum at filmstudioene går med større overskudd enn noen gang. Kinobilletter og tilleggsprodukter alene er nok til å gjøre den sjuende kunstart til en profitabel investering.

Forbrukerne ser at de eksisterende video-strømmetjenestene ikke tilbyr det de ønsker: De kan nok være en god begynnelse, men er langt fra så komplette som publikum ønsker.

En god strømmetjeneste ville vært til stor fordel for rettighetshaverne.

Hva er da forklaringen på at noen få ikke-profesjonelle folk kan lage et tilbud som bransjen har forsømt i en evighet?

Vi har sagt dette før, og vi tror fortsatt det stemmer: Selv om piratkopiering sannsynligvis ikke kom til å forsvinne fullstendig, ville en god og komplett strømmetjeneste, for eksempel en betalt, juridisk godkjent Popcorn Time-tjeneste, med færre tekniske problemer, som ikke er laget med forskjellige koder etter strikk-og-binders-metoden, være til stor fordel for rettighetshaverne.

Forbrukerne er villige til å betale for strømmetjenester, men mange nekter å betale for det som i mange land er en svært begrenset tilbud på grunn av utdaterte regler om kronologi i lanseringene eller markedsrestriksjoner for enkeltland.

Prisen kan også være en kraftig nedtur for enkelte: 20 dollar i måneden er ikke det samme i Uganda som i USA.

Filmbransjen diskriminerer

Men det mest åpenbare, og mest bemerkelsesverdige problemet, er et fullstendig fravær av lovlige tilbud i mange land. Hvorfor skal folk i Frankrike være nødt til å vente i to år for å se en film som allerede er tilgjengelig i USA, når de betaler nesten det samme beløpet? Hvorfor skal et filminteressert publikum i Brasil aldri få se en bestemt fransk film, bare fordi filmbransjen bestemmer at de ikke er verdt det?

Internett har ført folk tettere sammen, og de begynner å legge merke til at enkelte markedsreguleringer ikke er akseptable. Da finner de alternativer, selv om det medfører å utfordre lovverket.

Willy Johansen

Styreleder Willy Johansen i Rettighetsalliansen sier de har laget et register over IP-adressene til norske brukere av Popcorn Time.

Foto: Gaute Zakariassen / NRK

Dessuten, om man ønsker å sikre seg mot en mulig rettsforfølging ved å beskytte sin anonymitet på internett, finnes det verktøy tilgjengelig på nettet. Selv for folk som ikke laster ned opphavsrettsbeskyttet innhold, anbefales det å beskytte seg selv: Det som er lovlig i dag, kan bli ulovlig i fremtiden, og å beskytte sitt privatliv er en grunnleggende menneskerett.

Lytt til kundene!

Men først og fremst er det på tide at filmbransjen tar forbrukernes ønsker på alvor. De bør tilby det filminteresserte publikum en komplett, lovlig og lett anvendelig tjeneste, uansett hvor de befinner seg, i stedet for å prøve å straffe folk for nettopp å ville se det innholdet som kunstnerne og filmbransjen tilbyr.

Det er på tide at filmbransjen tar forbrukernes ønsker på alvor.

Vi er absolutt ikke økonomi-nerder, men grunnlaget for underholdningsindustrien er det samme som for så mye annet, loven om tilbud og etterspørsel. Der etterspørselen eksisterer, vil et fritt marked sørge for et tilbud.

Foreløpig er piratkopiering svaret på etterspørselen, fordi filmindustrien fremdeles ikke har mestret overgangen til den digitale tidsalderen.

Vi tror det er så enkelt.

NRK velger å publisere denne kronikken til tross for at forfatteren er anonym. Det skyldes at Popcorn Time sine synspunkter er vesentlig å bringe fram i den pågående debatten om fildeling og opphavsrett, og vanskelig kan bringes til torgs på annet vis. Vi har gjort en grundig vurdering av skribenten og mener at vi kan fastslå hans tilknytning til Popcorn Time med stor grad av sikkerhet. Teksten er oversatt av redaksjonen.