Hopp til innhold
Replikk

Nei, det blir ikke masseovervåking av norske borgere

E-loven gir et tryggere Norge ved at man lettere kan oppdage trusler i det digitale rom.

Etterretningstjenestens hovedkvarter på Lutvann i Oslo

Etterretningstjenesten skal bidra til å beskytte vårt samfunn og våre verdier mot trusler utenfra. Det vil den nye e-loven legge til rette for, skriver forsvarsministeren. Bildet er fra E-tjenestens hovedkvarter på Lutvann i Oslo.

Foto: Forsvaret

Tekna påstår nok en gang at regjeringen med den nye e-loven innfører et masseovervåkningssystem, denne gang i et innlegg på NRK Ytring.

At en påstand blir gjentatt gjør den ikke mer sann: Det er fortsatt ikke riktig at nordmenn vil bli utsatt for masseovervåkning med den nye e-loven.

Det loven åpner for, er å lagre metadata om kommunikasjonen som krysser landegrensene. Data om norsk kommunikasjon vil filtreres ut så langt som mulig. Data som ikke kan filtreres ut, vil masselagres, men søk i lageret krever godkjennelse fra en domstol. Innholdet i kommunikasjonen vil ikke lagres.

Systemet skal brukes til utenlandsetterretning, og ikke til å overvåke egen befolkning. Det er en grunnleggende forutsetning.

Vi vil oppdage flere av truslene som er rettet mot oss fra utlandet.

Kritikken fra Riksrevisjonen som Tekna trekker frem er alvorlig, og blir fulgt opp i Forsvaret. Denne kritikken gjelder ikke systemet som E-tjenesten nå er i ferd med å bygge opp. Systemet for tilrettelagt innhenting er ikke tatt i bruk ennå. Systemet får en rekke sikkerhetsmekanismer rundt seg.

EU-dommene som Tekna viser til er vurdert, og det norske systemet for tilrettelagt innhenting er innenfor de grensene som EU trekker opp.

Vi er enige i at både EOS-utvalget og domstolene må styrkes for å kunne følge opp den nye e-loven. Dette arbeidet er i gang.

Myndighetene er opptatt av å verne om privatlivene til folk. Samtidig er vi opptatt av å verne Norge mot trusler utenfra. Dette er en krevende balansegang, og vi mener at vi har funnet en god balanse.

God etterretning er avgjørende for Norges forsvar og sikkerhet. Vi må følge med på hva som skjer rundt oss, også i det digitale rom. Etterretningstjenesten skal bidra til å beskytte vårt samfunn og våre verdier mot trusler utenfra. Det vil den nye e-loven legge til rette for.

Systemet får en rekke sikkerhetsmekanismer rundt seg.

Den nye loven vil styrke vår nasjonale etterretningsevne. I dag er vi avhengige av at andre land med tilsvarende systemer deler informasjon med oss.

Vi vil oppdage flere av truslene som er rettet mot oss fra utlandet, og vi blir bedre i stand til å motvirke dem. Vi blir bedre sikret mot digitale trusler, men også andre trusler som kan oppdages i det digitale rom, som spionasje, sabotasje, hacking og terrorisme.

Følg debatten: