Hopp til innhold
Replikk

Målet er ikke elektrifisering, målet er utslippskutt

Vi må løse den krevende kraftsituasjonen, samtidig som vi skal nå klimamålene.

Benedicte Solaas, Offshore Norge

Elektrifisering av feltene hvor det er lønnsomt, vil sikre at vi kan produsere energi som Europa trenger, med minimale utslipp, skriver Benedicte Solaas i arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen Offshore Norge.

Foto: Offshore Norge

CO₂ i atmosfæren
423,3 ppm
1,5-gradersmålet
+1,06 °C
Les mer  om klima

Professorene Arne Nysveen og Leif Lia ved NTNU hevder i en kronikk på NRK Ytring 2. mai at det er et mål for mange å drive olje- og gassutvinningen på sokkelen med strøm fra land.

Her bommer professorene. Målet er å redusere utslippene fra olje- og gassproduksjonen med 50 prosent innen 2030 og ned mot null i 2030. Spørsmålet er da, hvordan får vi det til? Elektrifisering med kraft fra land er det viktigste tiltaket fram mot 2030.

Elektrifisering av sokkelen vil frigjøre gass som gjør at vi kan øke eksporten til Europa.

Ikke alle felt på norsk sokkel skal elektrifiseres. Vi elektrifiserer heller ikke for enhver pris.
De elektrifiseringsprosjektene som planlegges gjennomført, er gjennomgående lønnsomme og gir store utslippskutt i Norge og globalt.

Hvert enkelt prosjekt vurderes for seg. Kostnad, kraftsituasjonen og feltenes levetid er blant faktorene som vurderes før det eventuelt besluttes å elektrifisere.

I tillegg vil elektrifisering av sokkelen frigjøre gass som gjør at vi kan øke eksporten til Europa med 2,5 prosent. Selv om det kan høres lite ut, representerer det store mengder energi.

For hver terawatt-time kraft vi henter fra land frigjøres gass tilsvarende 2 TWh til eksport til Europa. Det vil være et viktig bidrag for å sikre Europa energi de etterspør fra Norge og sikre arbeidsplasser her hjemme også fremover.

De som kan produsere med lavest utslipp og til lavest pris vil være mest konkurransedyktige.

Mange selskaper jobber også aktivt med forskning og utvikling av nye teknologier, slik kronikkforfatterne etterlyser, som karbonfangst på installasjonene, kompakte kombikraftanlegg og bruk av hydrogen eller ammoniakk for kraftgenerering på sokkelen.

Disse teknologiene vil trolig ikke bidra med store utslippskutt i 2030, men kan bli helt avgjørende for at Norge og Europa skal nå sine klimamål i 2050.

Vi må jobbe sammen for å løse den krevende kraftsituasjonen, samtidig som vi skal nå klimamålene.

Vår industri ønsker å være med på dette kraftløftet ved å satse på havvind. Men vi må ha et større tempo i utviklingen dersom havvind i større grad skal være med å elektrifisere sokkelen og avhjelpe den pressede kraftsituasjonen.

De elektrifiseringsprosjektene som planlegges gir store utslippskutt i Norge og globalt.

Alle næringer, både i Norge og ellers i verden, møter krav fra kunder, forbrukere og myndigheter om å redusere sine utslipp.

Med stadig høyere krav og avgifter vil det være de som kan produsere med lavest utslipp og til lavest pris som vil være mest konkurransedyktige.

Elektrifisering av feltene hvor det er lønnsomt vil sikre at vi kan produsere energi som Europa trenger, med minimale utslipp i lang tid framover.

Det er viktig for sokkelens konkurransekraft og for samfunnets inntekter, langt inn i fremtiden.

Les kronikken: