Hopp til innhold
Kronikk

La pelsdyrnæringen leve

Norge leverer bra pels. Pelsdyrdriften i Norge er både dyrevennlig og miljøvennlig.

Rev

Norge leverer bra pels, som kommer fra det landet med den beste dyrevelferden i verden, skriver kronikkforfatteren. Bildet viser en rev på revefarm.

Foto: Sondre Dalaker / NRK

Regjeringen vil nå gå inn for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Det er et stort skritt i feil retning. Den norske pelsdyrnæringen har god dyrevelferd, den er fornybar og gir viktige arbeidsplasser. Mange av argumentene mot næringen baserer seg dessverre på manglende kunnskap.

Dyrevelferd er et ekstremt viktig tema. Senterpartiet og Senterungdommen har et stort fokus på at dyr skal ha et bra liv, og dette gjenspeiles i at Norge har det strengeste regelverket i verden når det gjelder pelsdyroppdrett. Næringen har til og med pålagt seg selv ytterligere regler, blant annet for å styrke dyrevelferden.

Skremselspropaganda

Som i alle debatter, vil man ofte vri på situasjoner for å få dem til å fronte sin egen sak. Dette er ikke et unntak i pelsdyrdebatten.

Enkelte av bildene som blir brukt, som ofte blir sett av mange, er skremselspropaganda.

Når uvedkommende bryter seg inn i farmer, blir dyrene skremt, og viser stressreaksjoner. Det samme ville skjedd i et fjøs. Når man kombinerer dette med sterke kamerablitser, blir dyrene selvfølgelig vettskremte.

Pelsen er et bærekraftig materiale med lang levetid

Det vil oppstå uheldige situasjoner i alle næringer. Det som dog ikke kommer frem, er at pelsdyrnæringen står samlet for å forhindre situasjoner med dårlig dyrevelferd. Jeg tror jeg snakker for alle pelsdyrbønder når jeg sier at dårlig dyrevelferd er høyst uakseptabelt.

Norsk pelsdyrnæring har for eksempel lenge arbeidet for økt berikelse av burmiljøet, nettopp fordi de bryr seg om pelsdyrene.

Fornybar næring

Pelsdyrnæringen er fornybar. Fôret som benyttes til pelsdyr lages av varer som normalt ikke har noen annen bruksverdi. Det er også viktig å huske at det er mer enn pelsen som blir brukt.

Kjøttbeinmel, som blir kommer fra destruksjon av pelsdyrskrotter, brukes i blant annet gjødsel og sement. Animalsk fett brukes i biologisk brensel.

Enkelte av bildene som blir brukt er skremselspropaganda.

Pelsen er et bærekraftig materiale med lang levetid. Den er også biologisk nedbrytbar, noe som er positivt når vi i dag blant annet sliter med høy forurensing av plast.

Norge leverer bra pels, som kommer fra det landet med den beste dyrevelferden i verden.

Ved å sørge for å ha en kvalitetsproduksjon i Norge, er vi med på å sette standarden for verdens pelsdyrproduksjon, og vi forsyner markedet med miljøvennlige produkter som er produsert på en dyrevennlig og kontrollert måte.

Det er det mange land som overhodet ikke gjør, og desto viktigere er det at vi opprettholder pelsdyrnæringen med vår andel av produksjonen i verden.

Følg debatten også på Facebook og Twitter