Hopp til innhold

Fra minkskrott til biodiesel

NISSEDAL (NRK): I år blir 610.000 mink flådd i Norge. Mesteparten av pelsen blir sendt til auksjon i Danmark, men hvor blir det av skrottene?

Minkskrott

MINK: Etter at minken er pelset blir skrotten transportert til Norsk Protein AS.

Foto: Anniken Sanna / NRK

På en gård i Nissedal skal 4000 mink pelses i år. Pelsing er prosessen der bøndene avliver minken og skiller pelsen fra kroppen. Heltidsbonden Arnt Erik Evja avliver minken selv. Noen sender han vekk for å bli pelset, andre pelser han selv.

Avliver mink med CO

Minken blir lagt i en kasse fylt med karbonmonoksid (CO). Etter noen sekunder blir minken bevisstløs, og etter enda noen sekunder dør den. Så starter prosessen med å flå minken.

Etter avlivningen blir minken lagt i en trommel med sagmugg. Her blir den renset for eventuelle urenheter før den skal flås. Prosessen tar rundt ti minutter.

Etter trommelen er minken klar til pelsing. På gården i Nissedal blir en og en flådd for hånd. Evja bruker bare noen minutter på å flå en mink.

Jeg tar vare på skinnet, skraper det fritt for fett, tørker og pakker det. Så blir det sendt til auksjonshuset i Danmark, forteller Evja.

Pelsing av mink

Norsk Protein AS får skrotter fra 200 pelsgårder i Norge.

Foto: Anniken Sanna / NRK

Skrottene blir til biodiesel

Norsk Protein AS får minkskrotter fra rundt 200 pelsdyrprodusenter i Norge. Skrottene går gjennom en steriliseringsprosess som fjerner vann. Sluttproduktet er beinmel og fett.

Fettet som oppstår under steriliseringsprosessen blir brukt til flere ting. Daglig leder for Norsk Protein AS, Lars Aashammer, forklarer at de bruker noe av det som fyringsolje i egne fabrikker.

Mesteparten av fettet blir sendt til Danmark som råstoff til produksjon av biodiesel.

Lars Aashammer

Lars Aashammer holder opp olje og beinmel som er laget av døde dyr.

Foto: Hallvard Mørk Tvete / NRK

– Så bilene nedover i Europa går på minkolje?

Det kan man si, men det volumet vi produserer i Norge er relativt begrenset. Trafikken i Europa hadde nok ikke stoppa opp om vi sluttet å produsere det, men i teorien blir det til biodiesel som er brukt nedover i Europa, sier Aashammer.

Fra beinmel til sement

Norcem sement

I den ferdige sementen fra Norcem er det rester fra beinmelet, som også inneholder mink.

Foto: Anniken Sanna / NRK

Beinmelet som blir produsert hos Norsk Protein AS, sendes til Norcem i Brevik som produserer sement.

Kommunikasjonssjef Vetle Houg hos Norcem forteller at de bruker 185.000 tonn brensel i året. Av dette er cirka 10.000 tonn beinmel fra dyr.

Beinmelet brenner godt og gir høy temperatur. Når det bare er aske igjen, brukes asken i selve sementen. På den måten ender siste rest av minkskrottene i ferdig sement.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark