Hopp til innhold
Kronikk

Kjøtt, kjeder og klima

Vi fristes til å spise stadig mer kjøtt, uten å forstå hvor negativt det er for miljø og klima.

Ku på beite

Selv bevisste forbrukere er i liten grad klar over hva klima og miljøproblemene med kjøtt består i, mener forskere ved Statens Institutt for Forbruksforskning.

Foto: Frank May / NTB scanpix

I disse dager diskuteres de globale klimaendringene på FNs klimatoppmøte i New York. Når det gjelder folks hverdagsliv, snakker vi gjerne om de tre b-er: bil, biff og bolig, som de viktigste kildene til klimautslipp. Nordmenn mener det er viktig å redusere på bilkjøring og spare energi i huset, men å redusere på kjøttforbruket er det langt færre som skjønner betydningen av.

Vi snakker gjerne om de tre b-er: bil, biff og bolig, som de viktigste kildene til klimautslipp

Mens vi daglig fôres med reklamer og gode tilbud som frister oss til å kjøpe mer kjøtt, snakkes det sjelden om at kjøttproduksjonen også har negative miljø- og klimaeffekter.

Helse og miljø

Den siste Norkost- undersøkelsen gjennomført i 2010/11 viste at 33 prosent av kvinnene og hele 55 prosent av mennene spiste mer kjøtt enn helseanbefalingene.

Nasjonalt råd for ernæring anbefaler nordmenn å redusere på kjøttinntaket for blant annet å forebygge hjerte- og karsykdommer og kreft. Men produksjonen av kjøtt er også en betydelig kilde til globale klimagassutslipp, og en svært ressurskrevende måte å lage mat på. Norske landbruksmyndigheter ønsker likevel å øke kjøttproduksjonen.

33 prosent av kvinnene og hele 55 prosent av mennene spiste mer kjøtt enn helseanbefalingene

Dette er ifølge professor Tim Lang ved Centre for Food Policy ved City University i London en uheldig politikk. I et foredrag i Oslo i forrige uke pekte han på at vi må produsere mer plantekost og fisk, men mindre kjøtt.

LES OGSÅ: Anbefaler mindre kjøtt:

Kjøttproduksjonen legger beslag på jordbruksarealer hvor en ellers kunne dyrket korn, grønnsaker og annet direkte til menneskemat.

Kjøtt som lokkevare

Fotballfolket med fast tilhold foran TV-skjermen under sommerens VM kunne vanskelig unngå skuespiller Sven Nordins reklame for kjøtt. TV-reklamen fra REMA 1000 viste store blodige kjøttstykker, pølsespyd og saftige biffer på strandgrillen i Rio.

En kartlegging SIFO har gjort av kjøttreklame viser at REMA 1000 ikke er alene om å bruke kjøtt og kjendiser for å lokke kunder til butikkene. Samtlige dagligvarekjeder bruker årlig store summer på kampanjer som skal friste forbrukerne til å legge mer kjøtt på middagstallerkenen.

Samtlige dagligvarekjeder bruker årlig store summer på kampanjer som skal friste forbrukerne til å legge mer kjøtt på middagstallerkenen.

Det brukes mer markedsføringskroner på kjøtt alene enn samlet for fisk, frukt og grønnsaker. Vi møter kjøttreklamer på TV, i butikken, på bussen, i aviser, i kundeaviser og på gata.

FØLG DEBATTEN: Ytring på facebook

Budskapet er mangslungent; det nasjonale med norske kyr i norsk natur, like mye som det sunne med magert kylling- og svinekjøtt.

Kjøtt er et nøkkelprodukt i kampen om matmarkedet, og brukes som lokkevare for å få flere kunder inn i butikkene. Denne konkurransen bidrar til å presse ned prisene på kjøtt med resultat at kjøttforbruket øker.

Kjøtt og klima

Matindustrien ønsker å framstå som mest mulig miljøvennlig og pådrivere for miljø. Kjøttindustrien hevder gjerne at det er lurt å velge norsk og profilerer seg med NytNorge-merket. De hevder at forbrukere bør velge norsk kjøtt for å støtte opp under en miljøvennlig, småskala og dyrevennlig produksjon, og vil nødig snakke om at mye av fôret importeres fra utlandet.

Om vi bare reduserte kjøttforbruket litt, ville det bety mye for den globale matsikkerheten.

Dagligvarekjedene profilerer seg på viktige miljøsaker, slik som å fjerne palmeolje fra matprodukter og redusere på matavfallet. Dette er miljøsaker som det er stor oppslutning om.

Klimautfordringene er stort sett fraværende som tema i matbransjen og hos de politiske myndighetene. Om vi bare reduserte kjøttforbruket litt, ville det bety mye for den globale matsikkerheten.

Verken politikere, landbruket eller matbransjen synes å ønske oppmerksomhet omkring kjøttets miljø- og klimabelastninger. Problemene usynliggjøres.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Selv bevisste forbrukere er i liten grad klar over hva klima- og miljøproblemene med kjøtt består i, og de ser derfor heller ikke behovet for å endre på forbruket. I stedet fristes vi stadig til å spise mer.

Skal vi tro matbransjen er det alltid en sesong for kjøtt.