Kronikk

Jo, Erna: flyskam er naturlig

Statsministeren prøver å normalisere en fly-ukultur.

Erna Solberg

Statsministeren mener at ingen skal føle skam ved å gjøre noe av det mest forurensede hver enkelt av oss kan gjøre, skriver kronikkforfatterne.

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Vi har stor forståelse for at folk føler flyskam.

Fredag 28. juni fikk statsministeren rikelig med plass hos NRK for å fremme budskapet sitt om at ingen skal ha dårlig samvittighet for å fly.

Dagsrevyen ble saken presentert rett etter kveldens hovedsak, som var den drepende heten i Frankrike. Utpå kvelden publiserte NRK en nettsak der det feilaktig gis inntrykk av at Naturvernforbundet støtter statsministerens påstand.

Naturvernforbundet er helt uenig med statsministeren.

Når en person gjør en handling som man vet medfører skade på klima, er det naturlig å få dårlig samvittighet.

Samvittigheten er en rettesnor

Når en person gjør en handling som man vet medfører skade på klima, så er det faktisk helt naturlig å få dårlig samvittighet.

Klimatrusselen er så stor og tyngende at det blir en skamfølelse når man da likevel velger å fly. Samvittigheten er en fin rettesnor. Den slår inn som en følelse som veileder oss i hva som er de «riktige» valgene.

Og for stadig flere av oss blir klimakrisen så tydelig og så skremmende, at det å velge en handling vi vet medfører store utslipp av klimagasser, faktisk oppleves som galt.

Årevis med nedprioritering av jernbanen har gitt Norge en av Europas eldste og dårligste togtilbud.

I et velfungerende miljøpolitisk system skal en handling som er forurensende være kostbar. Og det miljøvennlige alternativet skal være billigere og enklere.

Men når det gjelder reiser i Norge, er det motsatt.

Et av Europas dårligste togtilbud

I Norge er fly billig og tilgjengelig. Utbygging av flyplasser prioriteres. Samtidig har årevis med nedprioritering av jernbanen gitt Norge en av Europas eldste og dårligste togtilbud. Og i deler av vårt langstrakte land finnes det knapt bussruter.

Nordmenn flyr mye. Vi flyr nær fire ganger mer innenriks enn svenskene, som også bor i et langstrakt land med kaldt klima.

Flere fylker i Norge har svært dårlig kollektivtilbud - og lange avstander. Fly er i distriktene gjerne eneste rasjonelle løsning for å få jobbhverdagen og familielivet til å gå opp.

Men det bør ikke være finnmarkingens flyturer til slekta i sør som skaper flyskam, når vi vet at innenlandsrutene, mellom Oslo og Trondheim, Bergen og Stavanger er tre av Europas mest trafikkerte flystrekninger.

Her finnes det mer miljøvennlige alternativer i både tog og buss. Men det tilbudet er dyrt og dårlig, samtidig som fly er billig og lettvint.

Det tar sikkert noen år før norske politikere responderer på endringen i folket.

Flyskam får folk til å endre seg

Det er en tydelig trend i både Norge og våre naboland at folk ønsker å velge bort fly når de skal på ferie. Engasjementet i den nye Togferie-gruppa på Facebook, som har over 20.000 medlemmer, viser dette tydelig.

I Sverige, et land som har satset mye mer på jernbane enn Norge, har antall flyreiser gått ned i 2018. Tallet på flyreiser er forventet å falle ytterligere ned i 2019, ifølge den svenske Transportstyrelsen.

Det tar sikkert noen år før norske politikere responderer på denne endringen i folket.

Store samfunnsendringer kommer gjerne først etter at normene allerede har begynt å endre seg blant mange nok folk.

Nå er flyskam blitt et begrep. Og selv om Erna ikke bryr seg om det, så er faktisk samvittighet noe som bidrar til mobilisering og handling.

Vi heier på tog, buss og nærferie.

Ingen hjelp fra regjeringen

Enn så lenge er de som innrømmer flyskam i stort mindretall. Men ved at mange nok går foran som et godt eksempel, så vil det bidra til å endre samfunnets normer på sikt.

Vi heier på tog, buss og nærferie. Selv om mange i dag føler dårlig klimasamvittighet ved å fly, og ønsker å strekke seg langt for å finne mer miljøvennlige alternativer, så får man lite eller ingen hjelp fra regjeringen. Statsministeren forsøker å normalisere fly-ukulturen, og mener at ingen skal føle skam ved å gjøre noe av det mest forurensede hver enkelt av oss kan gjøre.

Men hun er lett å gjennomskue.

Naturvernforbundet har stor forståelse for alle som føler dårlig samvittighet overfor klima når de flyr. Vi heier på alle som ser dette i øynene og som velger hjemmeferie, nærferie eller togferie i år.