Replikk

Ap er et bedre miljøvalg enn H/FrP

I motsetning til MDGs Rasmus Hansson mener jeg at ensidig avvikling av norsk olje- og gassvirksomhet ikke vil være et riktig klima-tiltak.

Rasmus Hansson

Rasmus Hansson i Mijløpartiet de grønne får svar på tiltale fra Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre i denne replikken.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Rasmus Hansson spør om Arbeiderpartiet er et bedre miljøvalg enn H/FrP. Ja, mener jeg. Først en viktig avklaring: MDG vil stanse nye konsesjonsrunder, ha full stans i leting etter olje og gass på norsk sokkel og avvikle en sektor med over 200 000 ansatte. Her skiller våre partier lag. Det skyldes ikke det Hansson kaller uklarheter rundt vår politikk, men reell uenighet.

Arbeiderpartiets petroleumspolitikk bygger på at olje- og gassressursene tilhører fellesskapet. Vi skal sørge for at inntektene kommer oss alle til gode, og at de skaper arbeidsplasser og verdier over hele landet. Vi skal sørge for at aktiviteten skjer i tråd med krav fra natur, miljø og klima.

Norsk gass kan fortsatt bidra som alternativ til det sterkt forurensende kullet.

Vi skal kreve at olje- og gassvirksomheten drives med den best tilgjengelige kunnskapen, teknologien og med de strengeste miljøkravene i verden. Og vi skal sikre at industrien betaler for sine utslipp i tråd med nasjonale avgifter, som CO2-avgiften, og pris på utslipp som følger av internasjonale avtaler.

Over tid har disse strenge kravene bidratt til å redusere norske utslipp til lave nivåer sammenliknet med andre land. Vi skal redusere utslippene videre, som vi har forpliktet oss til i Paris-avtalen.

I motsetning til Hansson mener jeg at ensidig avvikling av norsk virksomhet ikke vil være et riktig klima-tiltak. Norsk gass kan fortsatt bidra som alternativ til det sterkt forurensende kullet.

I sak etter sak, og i samarbeid med andre partier, har Arbeiderpartiet dratt H/FrP-regjeringen i mer klima- og miljøvennlig retning.

Så må vi arbeide for at fornybare kraftkilder bygges ut og kan ta over for den kraftproduksjon som fører til utslipp. Dette er veien vi skal gå mot lav- og nullutslippssamfunnet som vi må nå midtveis i dette århundre. Politikken må bidra til å fremskynde denne utviklingen. Og det må norsk industri forberede seg på, etterspørselen vil dreies i fornybar retning.

Det har lenge pågått debatt om petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja. Vårt standpunkt i denne stortingsperioden er kjent for de fleste: Vi ønsker å gjennomføre en konsekvensutredning, noe det ikke har vært flertall for å gjennomføre. Målet er å hente inn kunnskap. Det er ikke ensbetydende med et grønt lys for aktivitet og utbygging. I vårt program står det at vår holdning til en eventuell åpning av området må vedtas på et landsmøte. Det understreker at vi mener alvor når vi stiller klima- og miljøkrav til olje- og gassnæringen.

Så må vi arbeide for at fornybare kraftkilder bygges ut og kan ta over for den kraftproduksjon som fører til utslipp.

I sak etter sak, og i samarbeid med andre partier, har Arbeiderpartiet dratt H/FrP-regjeringen i mer klima- og miljøvennlig retning. Elektrifisering av Utsirahøyden, omlegging av bilavgiftene til fordel for lav- og nullutslippsbiler, vedtaket om å ta oljefondet ut av kull, og flertallet for en ny klimalov – som FrP stemte i mot – er noen eksempler. Mot Høyre og FrPs stemmer har vi også sørget for at målet om et karbonnøytralt Norge fremskyndes fra 2050 til 2030.

På den annen side har vi også mange klimaforslag som vi ikke har fått flertall for ennå, men som vi skal gjennomføre etter valget, dersom velgerne stemmer på partier med en mer offensiv klimapolitisk agenda enn Høyre og FrP. Så ja, vi er et bedre miljøvalg. Nå, og i fremtiden.

FØLG DEBATTEN: Twitter og Facebook