Hopp til innhold
Replikk

Intet ledtog med Erdogan

Fredrik Drevon beskriver meg som president Erdogans hoffarkitekt. Det er like komisk som å kalle meg kong Haralds hoffarkitekt når vi tegner Gardermoen.

Rendering av terminalbygget til Istanbuls tredje flyplass, tegnet av Gudmund Stokke.

'I utformingen av terminalen har vi forsøkt å skape en topp moderne og internasjonal flyplass, som samtidig har sine røtter i Istanbul – en av verdens mest dynamiske, historiske og internasjonale byer gjennom tidene', skriver Gudmund Stokke.

Foto: Mir

I kronikken «Erdogans norske hjelper» påstår journalist Fredrik Drevon at jeg og arkitektkontoret Nordic Office of Architecture lar oss bruke som del av president Erdogans symbolpolitikk, samt at vi forsøker å grønnvaske utbyggingen av Istanbul New Airport. Drevons beskrivelse av situasjonen fremstår som virkelighetsfjern og usaklig, og har ingen ting med prosessen å gjøre slik den har foregått for oss.

Vi fikk oppdraget med å utforme designet på terminalbygningen sammen med britiske Grimshaw og Haptic Architects i 2013. Oppdragsgiver IGA ga oss dette på grunnlag av våre designs for flyplassene i Oslo, Hyderabad og St. Petersburg. Når nasjonale infrastrukturprosjekter skal gjennomføres vil det ha store konsekvenser, og det vil være mange som av ulike grunner er imot. Det gjelder enten prosjektet er på Gardermoen, München eller Istanbul. I sitt innlegg viser Drevon er rørende tro på hva vi arkitekter har av makt og innflytelse. Den er dessverre veldig mye mindre enn han synes å tro.

Drevon ser også ut til å sette likhetstegn ved Tyrkia og IS – det virker ikke helt rasjonelt. Tyrkia er et demokrati, og Erdogan er en demokratisk valgt president med et stort mandat i befolkningen. Man kan like ham eller ikke, men det er viktig å anerkjenne dette punktet. Det er offisiell norsk politikk å utvide samhandlingen med Tyrkia. Da blir det feil å henge ut enkeltfirmaer og enkeltpersoner, selv om det selvfølgelig er legitimt å diskutere Norges forhold til Tyrkia.

Inspirasjon fra Tyrkiske røtter

Mimar Sinan er Tyrkias mesterarkitekt, som er verdenskjent for sine praktfulle bygg. Det er helt legitimt å hente inspirasjon fra hans flotte arkitektoniske rom i utbyggingen av en ny flyplass. I utformingen av terminalen har vi forsøkt å skape en topp moderne og internasjonal flyplass, som samtidig har sine røtter i Istanbul – en av verdens mest dynamiske, historiske og internasjonale byer gjennom tidene. Flyplassen forsøker å fange de fantastiske kvalitetene i lyset, fargene, mønstrene og formene som man møter i Tyrkia. Dette er fortolket inn i en topp moderne og samtidig flyplassarkitektur.

Erdogan har ikke hatt noen som helst påvirkning på utformingen av flyplassdesignet.

Drevon må ikke forveksle dette med ny-ottomansk arkitektur, som ganske riktig er pastisjaktig. Utformingen av flyplassen har fått stor internasjonal oppmerksomhet, og vil kunne bli et viktig symbol for Tyrkia – på samme måte som norsk signalarkitektur (for eksempel Gardermoen og Operaen) er for Norge. Erdogan har ikke hatt noen som helst påvirkning på utformingen av flyplassdesignet. IGA forela den ferdige utformingen av flyplassterminalen først etter at vår konseptrapport og våre visualiseringer var ferdigstilt.

Ingen forbindelse til korrupsjon

Mens vi har jobbet med dette flyplassprosjektet, har det fremkommet opplysninger om at personer innad i to av IGAs fem eierfirmaer har fått korrupsjonsanklager rettet mot seg i forbindelse med helt andre prosjekter. Denne korrupsjonssaken har ingen forbindelse med Istambul New Airport, og prosessen går sin gang i det tyrkiske rettssystemet. Etter det vi vet har det ikke vært rettet noen spørsmål om korrupsjon rundt utbyggingen av den nye flyplassen.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Twitter og Facebook

Feller ikke store eikeskoger

Istanbuls nåværende hovedflyplass Atatürk har sprengt kapasitet, og begrensede vekstmuligheter. For Istanbul, som er en av verdens største byer, er det viktig å posisjonere seg i konkurransen med flyplasser i Europa og Midtøsten. Det er få områder tilgjengelig for flyplassutbygging i Istanbul. Samtidig er det det miljømessig hensiktsmessig at flyplassen ligger tilgjengelig fra byen – det bygges tog og metroforbindelse til lufthavnen, samt påkobling til høyhastighetstog.

Det er riktig som Drevon skriver at mange trær må felles, men det er ikke slik at store eikeskoger felles ned.

Gudmund Stokke

Det er riktig som Drevon skriver at mange trær må felles, men det er ikke slik at store eikeskoger hogges ned. Området har blant annet vært brukt til gruvedrift, og er nå preget av småskog som har vokst opp etter at store dagminer ble nedlagt på åttitallet. Som erstatning for tapt skog plantes 10 millioner nye trær i regionen – fem nye trær for hvert tre som forsvinner). Istanbul har heller ikke sitt drikkevann fra dette området, slik Drevon påstår.