Hopp til innhold
Replikk

Ikke ta med gatehunder til Norge

Å hjelpe gatehunder er et prisverdig initiativ, men å importere slike hunder fra andre land betyr en betydelig økt risiko for at det kommer nye parasitter og sykdommer til Norge.

SPAIN-ANIMAL-RIGHTS -

Hunder fra Guardario i Spania forrige sommer. Her så ikke hundene sola og det kunne være opptil 5 hunder i hvert bur.

Foto: Jorge Guerrero / Afp

I en kronikk om NRK-serien «Alt for dyra» advarer veterinær Per Bye på det sterkeste mot import av gatehunder, og etterlyser mer handling fra myndighetene. Vi kan forsikre om at dette er en problematikk som står høyt på vår agenda, og vi er enig i mange av hans betraktninger.

Dersom man ønsker å hjelpe gatehunder, anbefaler vi at dyrene hjelpes i hjemlandet

Mattilsynet har i mange år advart mot å importere gatehunder. Norge har en unik og svært god dyrehelse, både når det gjelder hunder og andre dyrearter. Denne er det viktig å bevare, og vi er derfor engstelig for at hundeimport kan true denne situasjonen. Dersom man ønsker å hjelpe gatehunder, anbefaler vi at dyrene hjelpes i hjemlandet. En hund som har levd fritt på gaten i sydligere deler Europa kan ha blitt utsatt for sykdommer og parasitter som vi ikke har, eller sjelden påviser, her til lands.

Kan være smittet

I EU/EØS-regelverket for innførsel av hund er det få dyrehelsekrav som må oppfylles. Det tas ikke høyde for forskjellen på tilstanden i Norge og andre deler av Europa. Gatehunder kan altså være smittet av alvorlige sykdommer som det offentlige ikke regulerer ved innførsel til Norge. Det vil si at det ikke er krav om at hunder skal være fri for disse sykdommene når de kommer til landet. Sykdommene kan være vanskelige å oppdage og å behandle, og utfallet for hunden kan i verste fall være dødelig.

Det er i Norge oppdaget flere tilfeller av alvorlige sykdommer og parasitter på importerte gatehunder. Enkelte av disse kan også forårsake sykdom hos mennesker.

En gatehund kan altså virke frisk når man tar den med fra hjemlandet, ved kontroll på grenseovergang, men så utvikle sykdom i ettertid

På grenseovergangene gjennomfører Tolletaten kontroller av levende dyr fra EU/EØS på vegne av Mattilsynet. Det er vanligvis vanskelig å se om et dyr er smittet av sykdom eller en parasitt. En del sykdommer kan ligge latent over tid, og kan bryte ut når dyrene utsettes for stressituasjoner, som transport og miljøskifte. En gatehund kan altså virke frisk når man tar den med fra hjemlandet, ved kontroll på grenseovergang, men så utvikle sykdom i ettertid.

Ikke godt nok beskyttet mot rabies

For hunder som skal reise til Norge fra et EU-land kreves det blant annet gyldig rabiesvaksinasjon. Mattilsynet tar jevnlig ut stikkprøver for å kontrollere om hunder har tilstrekkelig beskyttelse.

Ved Oslo Lufthavn er Mattilsynet tilgjengelig døgnkontinuerlig. Noen av prøveresultatene derfra har vist for lave antistoffnivåer, eller totalt fravær av antistoff. Da blir hundene enten overført til karantene for ny rabiesvaksinasjon, eller returnert med fly til det landet de kom fra. En undersøkelse Veterinærinstituttet gjorde på oppdrag fra Mattilsynet i 2012/2013 viste at under halvparten av de undersøkte hundene fra Øst-Europa hadde tilfredsstillende beskyttelse mot rabies, selv om hundene hadde dokumentasjon på at de hadde fått vaksine i hjemlandet.

Følg debatten på Twitter og Facebook

Folk som tar med seg dyr fra utlandet gjør det gjerne for å hjelpe dyr som lider, men vi oppfordrer alle til å tenke nøye over at de da utsetter andre dyr, både kjæledyr og ville dyr, samt mennesker, for smitte som vi ikke har i Norge. Smitte som vi definitivt ikke ønsker å få hit. Mattilsynets oppfordring er derfor klar: Ikke ta med deg gatehunder hjem til Norge.