Kronikk

Fare for folk og Fido

Import av gatehunder er ulovlig og har brakt flere nye sykdommer i Norge.

Siv Beate Reitan

Siv Beate Reitan henter gatehunder fra Spania til Norge. Det er grunn til å være bekymret for smittefaren disse dyrene tar med seg fra utlandet, mener kronikkforfatteren.

Foto: Magnus Brenna-Lund / NRK

I TV-serien «Alt for dyra» følger NRK mennesker med over gjennomsnittlig interesse for dyr. I programmet som ble vist mandag 26. september møtte seerne Siv Beate Reitan, som driver import og formidling av hunder fra Spania til Norge.

Reitan finner hundene sine på gata. De er feilernært og vanskjøttet, smittet av virus, bakterier og parasitter. Disse hundene mener Reitan er like bra beskyttet som hunder fra et kontrollert miljø og kjent oppvekst. Det er feil.

I miljøene Reitan henter hundene sine florerer sykdommer som vi er blitt kvitt i Norge eller som vi aldri har hatt. I programmet viser NRK søte små hunder med valpesyke. Bare én gang i løpet av de siste 30 årene har denne sykdommen dukket opp i Norge. Reitan påstår at de behandler hundene for å få dem friske, men det er ingen kjent behandling for denne virussykdommen.

Ikke alle hunder som er smittet med valpesyke utvikler symptomer på sykdommen. De er smittebærere i opptil 90 dager. Dermed er det fare for at tilsynelatende friske hunder tar med seg sykdommen til Norge.

Der Siv Reitan plukker ut sine hunder i TV-programmet, ligger individer unormalt passivt i bakgrunnen. Hvilke sykdommer hindrer disse hundene fra å agere normalt? Rundt om i burene ses avføring og urin. Kommer din fremtidige nabohund herfra?

Nye sykdommer til Norge

Det er grunn til være bekymret. Veterinærinstituttet mener import av gatehunder innebærer for stor risiko til at det burde vært lovlig. Mattilsynet advarer jevnlig mot import av gatehunder. Det gjør også Den Norske Veterinærforeningen. Gatehundimportørene sier hundene er trygge. Hvem stoler du på? Vil du bli slikket i ansiktet av en hund med ukjent smittestatus?

I programmet stiller NRK spørsmål ved sikkerheten ved importen. Usikkerhetsmomentene er mange. Blodprøver er aldri helt sikre. Effekten av en rabiesvaksine er avhengig av pasientens allmenntilstand. Har hunden skjulte sykdommer fra før, gir vaksinen dårligere beskyttelse. Hvis hunden er smittet av rabies før vaksinering, og rabiesviruset har kommet inn i nervene, vil sykdommen dukke opp i løpet av måneder.

I miljøene Reitan henter hundene sine florerer sykdommer som vi er blitt kvitt i Norge eller som vi aldri har hatt.

Rabies er 100 prosent dødelig. Blir du slikket i øyne, kan døden komme fort. Blir du bitt i beinet, tar det noen måneder. Dersom viruset når nervesystemer, finnes ingen behandling.

Rabies er bare ett av problemene med import av gatehunder. En forskriftsendring fra 2012 reduserte ventetiden for import av hunder fra fire måneder etter at hunden fikk rabiesvaksine til tre uker. Det gjorde importen enklere, men på bekostning av sikkerheten. Siden 2012 er en rekke nye sykdommer oppdaget i Norge, blant annet Leishmania, Dirofilaria immitis (hjerteorm), Angyostrongylus vasorum (fransk hjerteorm) og Babesia canis.

Følg debatten: Twitter og Facebook

Lovbrudd

Siv Reitan bryter norsk lov ved å importere disse hundene. Kommersielle importører kan bare hente hunder fra kenneler som er godkjent i avsenderlandet. Dette kravet gjelder ikke for privatpersoner som henter kjæledyr fra utlandet, men bare dersom målet er å beholde dyret selv. Om importøren planlegger å gi bort hundene som hentes til landet, regnes det som kommersiell import, selv om importøren ikke tjener penger på virksomheten.

Vil du bli slikket i ansiktet av en hund med ukjent smittestatus?

For å stoppe denne farlige og ulovlige importen, må landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) komme på banen. Mattilsynet må vise større handlekraft. Hyppige stikkprøver av dyr som krysser grensen er første skritt. Mattilsynet har lov til å ta stikkprøver, men benytter seg i liten grad av denne muligheten. Hvis Norge skal få EU med på innstramninger i regelverket trengs denne typen dokumentasjon.

I bunn og grunn finnes det bare én sikker løsning. Dersom vi ikke ønsker nye sykdommer, må myndighetene stoppe all import av gatehunder øyeblikkelig.

Se «Alt for dyra» på NRK nett-TV