Hopp til innhold
Kronikk

Ikke skill mor og barn

Norge må hente hjem de gjenværende norske barna i Syria.

Norsk IS-mor i Syria

Situasjonen for barna som er igjen i Syria, er like skadelig som den var for de fem barna som nå har fått komme til Norge, skriver kronikkforfatterne. Bildet viser en norsk IS-kvinne og mor med to barn i leiren al Hol i Syria.

Foto: Christine Svendsen / NRK

Hjemhentingen av barna fra al Hol-leiren i Syria er i gang. Et omfattende system er iverksatt for å ta dem imot, og vi har de beste forutsetninger for å gjøre dette i Norge.

Nå må Norge hente hjem de gjenværende norske barna i leirene. Nå vet vi at det er mulig.

Det eneste barna har nå, som IS ikke tok ifra dem, er mødrene deres.

Storsamfunnet må stille opp

Vi ser at barna og mødrene demoniseres i kommentarfeltene, noe det dessverre er vanskelig for oss å gjøre noe med.

Men vi henvender oss til alle dere andre der ute, dere som selv er mødre og fedre, eller som har holdt et lite barn i armene og vet hvor sårbart det er. Kan vi sammen minne hverandre om at barn er uskyldige og avhengige av et storsamfunn som stiller opp for dem når foreldrene ikke kan beskytte dem?

Vi kan vise til forskning om hva barn trenger, og til erfaringer med hva som er mulig å utrette for barn som har vært utsatt for voldsomme belastninger. Men vi minner om at ansvaret ligger hos oss alle - samfunnet som skal gi trygghet og omsorg til barn.

Det er flere barn med norsk tilknytning igjen i leirene. Statsministeren beskrev i går at stedet er farlig, at barna har lite tilgang til mat og medisiner, og utsettes for erfaringer de ikke burde ha. Situasjonen for barna som er igjen, er med andre ord like skadelig som den var for de fem barna som nå endelig har fått hjelp.

Norske myndigheter kan ikke aktivt gjøre barna foreldreløse som et ledd i prosessen som skal bringe barna hit.

Skal ikke tas fra foreldrene

Det eneste disse barna har nå, som IS ikke tok ifra dem, er mødrene deres. Norske myndigheter kan ikke aktivt gjøre barna foreldreløse som et ledd i prosessen som skal bringe barna hit.

Nylig ble USAs praksis med å skille barn fra sine foreldre ved grensen til Mexico gjenstand for sterk, internasjonal kritikk. I tillegg har internasjonale hjelpeorganisasjoner i lengre tid advart mot å evakuere barn i krig alene.

Barn trenger sine omsorgspersoner. Det er også en grunnleggende menneskerett at de ikke tas fra sine foreldre, uten at dette er vurdert å være til barnets beste.

Vi vet ikke hva mødrene har gjort

Én ting er at mange mødre ikke vil gi fra seg barna frivillig, eller kunne gi et fritt samtykke under presset de nå står i. Noe annet er at vi ikke vet om de er gode eller dårlige omsorgspersoner, basert på ideologien eller handlingene som IS, gruppen de har sluttet seg til, representerer.

Vi vet ikke hva mødrene har gjort for IS, og vi vet ikke hva de har gjort for sine barn. Deres omsorgsevne er ikke vurdert, og vi kan ikke gjennomføre en eventuell adskillelse uten at denne vurderingen er foretatt. Vi har et system i Norge som kan avgjøre dette når de kommer hjem.

Vi vet ikke hva mødrene har gjort for IS, og vi vet ikke hva de har gjort for sine barn. Deres omsorgsevne er ikke vurdert.

Barna har lidd nok

Barnevernstjenesten har tiltak som favner både hjelp i hjemmet og omsorgsovertakelse, alt etter hva som vurderes å være best for barna. Rettssystemet har som oppgave å følge opp eventuelt straffansvar, samt ta stilling til hvordan soningsforholdene skal kunne tilrettelegges for å opprettholde kontakten mellom barn og mor.

Rettferdighet og menneskerettigheter skal gjelde også for personer som har gjort seg skyldig i kriminelle handlinger. Tiltakene som settes inn, skal være basert på grunnleggende rettsprinsipp, og ikke minst; være til det beste for barn som allerede har lidd nok.