Hopp til innhold
Kronikk

F-16 til Ukraina vil styrke forsvaret mot luftangrep

Innføring av F-16 vil ikke gi ukrainerne et militært overtak, men heller kompensere for en betydelig underlegenhet.

Per Erik Solli

Ukraina er et meget stort land og F-16 vil, i samspill med luftvern, danne et effektivt system for å beskytte alle deler av landet mot luftangrep, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Ukraina har lenge lagt press på USA og europeiske land for å donere nye kampfly til å støtte hæren og forsvare seg mot luftangrep.

Parallelt med kampene mellom bakkestyrkene i den sørøstlige delen av Ukraina har mål i hele landet blitt angrepet fra lufta med en rekke typer langtrekkende missiler, droner og glidebomber. Noen av angrepene retter seg mot kritisk infrastruktur og militære mål, mens andre er terrorbombing mot sivilbefolkningen.

Ukrainske myndigheter har argumentert for at de trenger både moderne luftvern og kampfly for å forsvare både sivile og militære mål i hele Ukraina.

De har lagt vekt på at moderne kampfly med langtrekkende missiler kan true russiske kampfly på meget lang avstand og dermed hindre at de kommer innenfor rekkevidde med sine glidebomber. På samme måte understreker vestlig doktrine at kombinasjonen av kampfly og ulike typer luftvernsystemer danner det mest solide luftforsvaret av et område.

F-16 flyene vil heller ikke i seg selv snu utfallet av krigen.

I vinter gjennomførte russiske styrker systematiske luftangrep mot strømforsyningen i hele Ukraina. De oppnådde ikke effekten Moskva ønsket å oppnå fordi ukrainerne klarte å begrense effekten av angrepene og reparere mye av den skadde infrastrukturen.

Krigen mot Ukraina vil høyst sannsynlig fortsette inn i neste år og russerne vil trolig foreta nye angrep mot kraftforsyningen til vinteren. Ukrainske myndigheter mener de vil være bedre i stand til å forsvare seg mot denne type overfall i hele landet hvis de får vestlige kampfly med moderne missiler.

I senere tid har ukrainsk strategi vært å kontakte en rekke europeiske land og be dem forme en flernasjonal kampflykoalisjon for å overbevise den skeptiske amerikanske administrasjonen.

Et viktig gjennombrudd kom da Storbritannia og Nederland nylig gikk sammen med støtte til Ukrainas ønske om nye kampfly, både politisk og militært. Andre land i Europa fulgte raskt etter og USA endret sitt ståsted.

Både Danmark og Nederland, og etter hvert Belgia, har brukte F-16 til overs på grunn av den pågående innføringen av F-35.

Ukrainas strategi har også vært å søke umiddelbar tilgang til brukte kampfly fremfor å bestille nye fra en fabrikk med leveranse en gang i fremtiden. Basert på en militær analyse og vurdering av flere alternativer, har ukrainske myndigheter fremmet F-16 som sitt førstevalg

Samtidig har både Danmark og Nederland, og etter hvert Belgia, brukte F-16 til overs på grunn av den pågående innføringen av F-35.

USA sier nå at de kan godkjenne søknader fra andre land om å overføre amerikanskbygde F-16 til Ukraina. USA har til nå vært lite villig til å bidra med egne fly, det være seg brukte eller nye. I skrivende stund har den nasjonale sikkerhetsrådgiveren i Det hvite hus, Jake Sullivan, nettopp uttalt at de også vurderer å sende F-16 fra USA til Ukraina. Om det blir i stedet for F-16 fra europeiske land er enda ikke avklart.

Donasjon av vestlige F-16 kampfly til Ukraina vil kreve parallelle prosesser med politiske beslutninger og formelle godkjenning i de aktuelle land, utdanning av flygere og bakkepersonell, klargjøring av flyene, etablering av vedlikehold- og logistikksystem samt tilpasning av infrastruktur.

Krigen mot Ukraina vil høyst sannsynlig fortsette inn i neste år.

Hvor lang tid det tar før ukrainerne kan bruke F-16 operativt avhenger av mange faktorer og er på dette stadiet meget vanskelig å fastslå med noen grad av sikkerhet. Det vi kan fastslå er at ukrainere har vært i stand til å bruke andre avanserte systemer på meget kort tid, for eksempel Patriot luftvern.

Et motargument har lenge vært at vestlige kampfly til Ukraina kan eskalere situasjonen, men mye taler for at frykten er overdrevet. Ukrainerne ber ikke om høymoderne kampfly som F-35, men brukte F-16, riktignok med oppgradert elektronikk og nyere våpen. Hvis løsningen blir F-16A fra Belgia, Danmark og Nederland vil det ukrainske luftforsvaret motta fly som er omtrent 40 år gamle. Eventuelle brukte F-16C modeller fra USA vil være noe mer moderne.

Russerne har uansett langt flere fly og innføring av F-16 vil derfor ikke gi ukrainerne et militært overtak, men heller kompensere for en betydelig underlegenhet. F-16-flyene vil heller ikke i seg selv snu utfallet av krigen.

Russerne vil trolig foreta nye angrep mot kraftforsyningen i den vinteren som kommer.

Det er lite sannsynlig at eldre F-16 vil bli brukt til å angripe områder ved frontlinjen der russerne benytter sine mest moderne luftvernsystemer og jagerfly til å beskytte sine styrker. Ukrainerne har uansett lovet USA at F-16 ikke skal brukes for å angripe mål i Russland.

Forsvarsrollen er mer aktuell fordi Ukraina er et stort land og F-16 vil, i samspill med luftvern, danne et effektivt system for å beskytte alle deler av landet mot luftangrep.

Ukrainerne vil også under enkelte forutsetninger kunne bruke F-16 med avanserte langtrekkende våpen til å angripe russiske militære mål i de okkuperte delene av Ukraina.

Ukrainas strategi om å raskt få tilgang på brukte kampfly vil få en tidsbegrenset effekt. Brukte F-16-fly, spesielt de fra Belgia, Danmark og Nederland, vil ikke kunne være i flydyktig stand i mange tiår fremover.

Trusselen fra naboen vil trolig vedvare i overskuelig fremtid, så på lengre sikt vil Ukraina trenge mer moderne kampfly med lang levetid.