Hopp til innhold
Kommentar

Et lokaldemokrati i krise

Hvis du spør deg hva som kan gå galt i et folkestyre, finnes dessverre altfor mange av svarene i Kristiansand. Lokalpolitikken har vært ute av kontroll lenge. I ettermiddag toppet det seg.

Bystyret Kristiansand i budsjettforhandlinger
Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Da Kristiansandsordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) våknet onsdag morgen visste han ikke om han skulle styre byen på et budsjett han står inne for. Da han pusset tennene kunne han ikke vite hvor han hadde Pensjonistpartiet som nå har tre representanter, mens velgerne mente de skulle ha én.

Før lunsjpausen i budsjettmøtet forstod han at han hadde tapt. Han må styre videre på et budsjett han er motstander av.

Politikere som ble løftet frem og fant betydelige deler av sin velgerbase på Facebook-forumet Sørlandsnyhetene, har nå vært med på å flytte makt i Kristiansandspolitikken.

Til skrekk og advarsel

Signalet fra sør er at lokaldemokratiets varsellamper lyser opp som alt annet enn et fyrtårn langs kysten. Lokaldemokratiet i Kristiansand er ikke noe å navigere etter.

Lærdommen fra Kristiansand burde være av allmenn nasjonal interesse. Til skrekk og advarsel. Dette har allerede skjedd i mange andre land.

  • Når alternative medier får fotfeste og blir ekkokammer, påvirker det hva folk stemmer.
  • Når proteststemmer fordeler makten mellom mange partier og lister blir det vanskeligere å få flertall.
  • Når politiske grupperinger sprekker opp, blir det vanskeligere å fatte beslutninger.

Hvordan havnet vi her, spør du? Vel, det er en ganske lang historie. Dette har skjedd:

Kunst og fiendebilde

I 2016 takker bystyret ja til å omgjøre en gammel kornsilo på kaia i Kristiansand til et spektakulært kunstgalleri for å huse en gave fra bysbarn og senere oljefondssjef Nikolai Tangen.

En folkelig motstand ble mobilisert. Fiffen og eliten i byen, presse og politikere stod sammen om dette over hodet til vanlige folk, var omkvedet.

Byplanlegging og enighet

Den lange valgkampen skulle også handle om særlig to betydelige byplanleggingsgrep:

Utbedringen av E18 gjennom bysentrum og/eller prioritere en helt ny vei utenfor bykjernen. Pris, bompengefinansiering og rekkefølge på de to prosjektene, om det ene utelukket det andre, var sentralt.

Dagens konteinerhavn ligger midt i sentrum, kloss inntil hotell Caledonien. Det er vedtatt å flytte havna ut av byen for å gjøre plass til boliger og byliv i sentrumskjernen.

Arbeiderpartiet og Høyre har over tid vært enige om å utbedre E18 gjennom sentrum og å flytte konteinerhavna. Regionavisen Fædrelandsvennen har støttet prosjektene på lederplass.

  • Dette preget Kristiansandsvalgkampen i 2019
Lagmannsholmen og kanalbyen i Kristiansand

Viktige byutviklingssaker splittet kristiansanderne og bypolitikken, selv om de tre store partiene var enige. Et kort sammendrag ->

Kunstsiloen i Kristiansand

50 millioner kommunale kroner er bevilget for å gjøre denne gamle kornsiloen om til en...

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto
Kunstsiloarkitektillustrasjon

Kunstsilo som skal huse Nikolai Tangens samlinger. Verkene er en gave til byen. Saken var lenge selve symbolet på motsetningen mellom folk flest og elite i sørlandsbyen.

Flytting av Kristiansand Havn fra Lagmansholmen til Rige

Container-havna i Kristiansand skal flyttes fra Lagmannsholmen (rødt) til Vige øst for bysentrum.

Gartnerløkka i dag

E18/E39 går gjennom sentrum av Kristiansand.

Gartnerløkka, alternativ A

Det er vedtatt å utbedre veien i et omfattende bompengeprosjekt. Motstanderne vil prioritere byggingen av en ringvei langt nord for bysentrum. Det har vært strid om det ene prosjektet utelukker det andre, eller ikke.

Anonym netthets

I februar 2018 oppretter anonyme aktører gruppen Sørlandsnyheter på Facebook. Her publiseres nyhetssaker om kunstsiloprosjektet, havna og E18. Ofte sterkt personlig vinklet på politikere, særlig på venstresiden. Både artikler og kommentarfelt blir et arnested for netthets, sjikane og et ordskifte som påvirker hele ordskiftet i byen. Etter hvert blir det kjent at flere pengesterke aktører står bak. En av hovedskribentene velges inn i bystyret for Demokratene.

Ny folkeliste

Trenger Kristiansand et nytt parti? Ja eller Nei? Ble det spurt på Sørlandsnyheter-kontoen. Våren 2019 var «Tverrpolitisk Folkeliste for Hele Kristiansand» et faktum. Listetopp Erik Rostoft er tidligere Høyre-politiker. Nei til kunstsilo, havneflytting og E18-utbygging var kampsakene. Nå var ikke Demokratene alene om å kjempe mot disse sakene, bompenger og eiendomsskatt. Og ikke minst mot (Høyre-ordfører Harald) «Furre og fiffen» som eliten ble kalt.

Valgsjokket

Kommunevalget 2019 gav dramatiske endringer i lokalpolitikken i Kristiansand. Demokratene blir tredje største parti og går frem 9,6 prosentpoeng. Fremgangen er like stor som Aps tilbakegang. Høyres tilbakegang er på nivå med nykommer Tverrpolitisk Folkelistes oppslutning.

71 mandat fordeles mellom 13 lister denne valgnatta.

  • Persongalleriet i Kristiansandspolitikken
Jan Oddvar Skisland

JAN ODDVAR SKISLAND (Ap) har vært ordfører siden 2019. Det er første gang siden 1947 Ap har styrt byen. Ap (13 mandat)s koalisjon består i tillegg av SV (4), R (2), MDG (6), TvpF (3), SP (4) og fra nå 3 uavh. representanter. Mangler 1 for flertall.

Foto: Svein Sundsdal / NRK
Harald Furre, ordfører Kristiansand (Høyre)

HARALD FURRE (H) var ordfører i Kristiansand i perioden 2015-2019 og styrte byen med støtte fra KrF, Frp, Pp, Demokratene og Senterpartiet.

Foto: Svein Sundsdal / NRK
Vidar Kleppe, Demokratene

VIDAR KLEPPEs Demokratene gikk frem fra 5 til 10 mandater i 2019. Fire av representantene har brutt med partiet. Èn har meldt overgang til Pp etter en tid som uavhengig. Tre stemte med Ap-koalisjonen, men to har nå brutt med rød side.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK
Pensjonistpartiet Kristiansand

PENSJONISTPARTIET ble valgt inn med Kari Berthelsen. Senere i perioden har Jorunn Olsen (valgt inn for Demokratene) og Svein-Harald Mosvold Knutsen (valgt inn for Tverrpolitisk Folkeliste) sluttet seg til. Disse sikret borgerlig budsjett.

Småpartier sprekker

Det går mindre enn en måned fra valgnatta før Demokratenes rekordgruppe sprekker. 4 av 10 innvalgte bryter ut og støtter hovedfiende Skisland som ordfører. Tverrpolitisk Folkeliste, som også kjørte valgkampen sin mot eliten, får varaordføreren. Skisland velges med et knappest mulig flertall.

I mai 2020 bryter én av de fire Folkeliste-representantene ut. Venstre må redde budsjettet. I januar 2021 bryter Partiet de Kristnes ene representant med partiet.

Den ene representanten innvalgt for Demokratene og som uavhengig representant støttet Skisland, meldte seg senere inn i Pensjonistpartiet og brøt dermed med Skislands koalisjon.

Det er nå fire uavhengige representanter i bystyret.

Begge protestpartiene Sørlandsnyhetene løftet frem har pulverisert siden valgnatta.

For noen dager siden meldte Svein Harald Mosvold Knutsen, bidragsyter til Sørlandsnyhetene, overgang fra Folkelista til Pensjonistpartiet. Pp skulle få en avgjørende rolle i Skislands budsjettnederlag.

Ordføreren mister grepet

Fra 2020 er Kristiansand, Søgne og Sogndalen slått sammen. Særlig i gamle Søgne er motstanden stor og engasjementet fortsatt høyt. Støre-regjeringen vil behandle skilsmissesøknader, men kun dersom kommunestyret i den nye kommunen ønsker dette.

Skisland åpner for en folkeavstemning. Ideen blir raskt lagt død av administrasjonen, partiet og senere bystyret. Den uavhengige representanten Fardal bryter med Skislands koalisjon. Allerede da er det klart at Skisland trenger èn stemme for å få budsjettflertall.

Onsdagens budsjettnederlag

Frem mot kommunestyremøtet går Demokratenes Vidar Kleppe i samtaler med Høyre, KrF og Frp får til et borgerlig budsjettflertall. Pensjonistpartiet bestemmer seg under møtet. Skisland er utmanøvrert.

Kleppe kan åpenbart forhandle med Furres parti, og ikke minst motsatt. Kleppe og Pensjonistpartiet blir avgjørende for at det borgerlige budsjettet blir vedtatt.

Hva oppnådde man?

Sørlandsnyhetene har påvirket debatten og ordskiftet i Kristiansand. Det man lokalt kaller den hellige treenighet – Høyre, Ap og KrF – må selvsagt utfordres. Men fremveksten av Folkelista og Demokratene har pulverisert og fragmentert det politiske styre. Når de brede styringspartiene faller får det konsekvenser. I Kristiansand, i Bergen, i Sverige, i store deler av Europa.

Ordfører Harald Furre ble rett nok fjernet, men hva annet ble oppnådd?

Kunstsiloen er under bygging. E18 skal utbedres med bompengefinansiering og bypakker. En ny havn er ferdig regulert og planlagt. Endelig vedtak fattes ikke i bystyret, men i havnestyret og et interkommunalt AS.

Det velgerne har fått igjen er et lokaldemokrati i krise. En landsdelshovedstad og regional vekstmotor som ikke fungerer ordentlig. Offentlig sektor skal planlegge klimaomstilling og eldrebølge. Et innovativt næringsliv i viktige bransjer skal omstilles. Men lokalpolitikerne har svekket sin evne til å fremstå langsiktig, tenke helhetlig og bygge opp om kommunen sin.

Dette er noe alle taper på.