Hopp til innhold
Replikk

Er du politiker eller oljemann?

Nå er det nok. Ola Borten Moe kan ikke være nestleder i Senterpartiet og forretningsmann i olja, samtidig.

Ola Borten Moe

Som utlending er jeg sjokkert over hvor lite konfliktinteressen mellom Borten Moes politiske verv og stilling i et oljeselskap diskuteres, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Steinar Schjetne / Schjetne, Steinar

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Nå må du bestemme deg, Ola Borten Moe. Er du nestleder i et politisk parti eller en forretningsperson med tunge interesser i olje? Du kan faktisk ikke være begge deler.

Det er nok bare i Norge at koblingene mellom landets mektigste næring og politikken er så oppsiktsvekkende tette. Her kan man også skrive under en kronikk som både nestleder i et parti og medeier i et oljeselskap. Men det bør ikke være sånn.

Unge, nye velgere og mange andre etterlyser en kursendring.

Som utlending er jeg sjokkert over hvor lite interessekonflikten mellom Borten Moes politiske verv og stilling i et oljeselskap diskuteres.

Politikk i mitt hjemland, Storbritannia, har alltid har vært dominert av ledere fra noen få skoler og universiteter. Det har også vært en svingdør mellom politikken og flere næringer. Men jeg kan aldri se for meg at en nestleder i et så stort parti på andre siden av Nordsjøen også kunne hatt en så direkte næringsinteresse samtidig.

Borten Moes interessekonflikt har nådd nye høyder under debatten om endringene i oljeskatten de siste månedene.

Senterpartiet jobbet knallhardt for petroleumsbransjens gunstige «krisepakke». De endte opp med å gi næringa mer enn det interesseorganisasjonene opprinnelig krevde. Ifølge Finansavisen vil Borten Moes selskap ha en positiv likviditetseffekt på 60 millioner dollar for skatteåret 2020 etter endringene Senterpartiet fikk gjennom.

Borten Moes interessekonflik nådde nye høyder under debatten rundt endringene i oljeskatten de siste månedene.

At Borten Moe nå skriver en kronikk mot grønn næringspolitikk, og beskylder andre for å ha «særinteresse» uten snev av ironi, bør få flere til å reagere.

Hvor er de miljøengasjerte i Senterpartiet?

Åslaug Haga har etterlyst en annen oljepolitikk som setter en sluttdato for petroleumsnæringa av hensyn til klima. Forrige uke sa leder i Senterungdommen Torleik Svelle at partiet er nødt til å legge oljealderen bak seg hvis de skal inn i regjeringen i 2021.

Mener de at det er greit at Borten Moe holder på sånn som han gjør?

Og hva med partiene som kunne tenkt seg å regjere med Senterpartiet i 2021?

Borten Moe vil jo tilbake til Stortinget. Kan Arbeiderpartiet leve med et regjeringsmedlem som også har sterke interesser i et oljeselskap? Hva med SV og MDG?

Spørsmålet foran valget er hvilke partier har en troverdighet politikk for en grønn, rettferdig omstilling.

Kan de regjere med et parti som har en nestleder som snakker ned en nødvendig grønn omstilling til sin egen finansielle fordel?

Selv Høyre har begynt å vurdere samarbeid med Senterpartiet. Er det aktuelt for klimaengasjerte på borgerlig side å samarbeide med en partiledelse i Senterpartiet som har en så åpenbar interessekonflikt?

Valget i 2021 må bli et veiskille.

Norge og verden må minst halvere sine klimagassutslipp innen 2030 for å unngå de mest katastrofale klimaendringene.

Unge, nye velgere og mange andre etterlyser en kursendring. Til og med Senterpartiet sier de står bak Norges klimamål. Alle vet at disse målene krever en mye mer aktiv næringspolitikk.

Nå må du bestemme deg, Ola Borten Moe.

Spørsmålet foran valget er hvilke partier som har en troverdighet politikk for en grønn, rettferdig omstilling.

Dette vil, uansett hva man mener om endringene i oljeskatten, bety at Norge må satse mer på noe annet enn olje og gass. Og dette vil derfor komme i konflikt med Borten Moes næringsinteresser.

Kan et stort parti som vil inn i regjeringen gå til valg i Norge i 2021 med en nestleder som har en så opplagt interessekonflikt, og som undergraver Norges klimamål og en bærekraft framtid?

Replikkforfatter Aled-Dilwyn Fisher er ansatt i Naturvernforbundet, men skriver kronikken som politiker for Rødt. Han har også bakgrunn som stipendiat ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, og skriver doktorgrad om forholdet mellom rettigheter og økologi.

Les Borten Moes kronikk: