Hopp til innhold
Kommentar

Død eller levende, det er spørsmålet

Familien tror Anne-Elisabeth Hagen fortsatt er i live. Politiet tror det er mest sannsynlig at hun er drept. Det er ikke lett å vite hvem som har rett.

Anne-Elisabeth Hagen

Anne-Elisabeth Hagen har vært savnet siden 31. oktober 2018.

Foto: Politiet

Den nye utviklingen i forsvinningssaken må kunne karakteriseres som både oppsiktsvekkende og forvirrende. Særlig når partene åpenbart er uenige om betydningen av det nye budskapet fra den såkalte motparten.

Håpet om oppklaring er fortsatt tilstede

Det er interessant at advokat Svein Holden, med hele sin tyngde og troverdighet, stiller seg bak familiens oppfatning om at Anne-Elisabeth Hagen fortsatt er i live. Holdens hovedoppgave som bistandsadvokat er selvsagt å fronte familiens syn. Han vet naturligvis også mer enn det han sier ut i offentligheten. Likevel er det dristig av en advokat, med så lang fartstid fra påtalemyndigheten, å være så tydelig på at han mener politiet tar feil. Han sier det ikke rett ut, men det kan vanskelig leses på noen annen måte.

Politiet velger på sin side å holde fast på teorien de lanserte i juni – at de står overfor en drapssak med en eller flere ukjente gjerningsmenn. De mener det er mest sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen er død. Hovedårsaken er åpenbar, i løpet av snart 10 måneder har det ikke kommet et eneste livstegn fra den savnede kvinnen. Og det gir naturligvis stor grunn til bekymring.

Spørsmålet er hva som skjer nå

Det er også grunn til å stille spørsmål ved motivet for den nye kontakten fra motpartens side. Ifølge VG skal familien nylig ha utbetalt over ti millioner kroner i håp om å få bevis på at hun er i live. Både advokaten og politiet bekreftet i dag at dette beviset så langt har latt vente på seg. Da er det mulig å tenke at den nye kontakten rett og slett var et vellykket forsøk på å tvinge penger ut av en hardt presset familie. Det er lite sannsynlig at en slik utbetaling har skjedd etter råd fra politiet. De har tvert imot vært tydelige på at man bør vente med å betale til man har fått et livstegn.

Spørsmålet er hva som skjer nå.

Hvis den angivelige motparten har fått utbetalt et millionbeløp har de neppe noe å tjene på å fortsette dialogen. Politiet kan imidlertid ha fått nye spor å gå etter. Både en mulig utbetaling og ny kommunikasjon gir etterforskerne nye arbeidsoppgaver.

Og håpet om oppklaring er fortsatt til stede.

Skal vi tro advokat Holden tyder mye på at motparten er norsk, det gir i så fall politiet grunn til å konsentrere mer av innsatsen mot forhold her i landet. Og fortsatt må etterforskningsledelsen være åpne for at svaret kan ligge et sted i kretsen rundt den savnede kvinnen.

Oppsummert er det lett å forstå at Anne-Elisabeth Hagens familie klamrer seg til håpet om at hun er i live. Det er samtidig lett å forstå at politiet tror det motsatte. Tiden vil vise om vi noen gang får fasiten.