Replikk

De farlige ideene

En offentlig ansatt psykologspesialist vil ta livet av psykiatriske diagnoser og droppe medisiner. Velkommen tilbake til Gjøkeredet og Reitgjerdet.

FENGSLER SINNSLIDENDE 3

Forslaget om å legge vekk de psykiatriske diagnosene og medisineringen vil legge liv i grus og få pasienter til å ende opp i psykiatriske anstalter, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB scanpix

I kronikken "Legg vekk de psykiatriske diagnosene" skriver psykologspesialist og leder for Stangehjelpa, Birgit Valla at diagnosene man bruker i psykisk helsevern ikke gir mening. Hun bruker sin 13 år gamle sønn som eksempel. Sønnen forstår nemlig ikke diagnosene, han vet ikke hva ADHD eller angst er, skriver Valla.

Diagnoser er i hovedsak ment for å kunne gi riktig behandling for en spesifikk tilstand. Det er svært grunnleggende å forvente at psykiateren eller psykologen skal gi sin pasient hjelp ut fra en korrekt og tydelig definert oppfattelse av hva det er som feiler personen. Like mye som leger gjør når de avslører tilstander som ornitose eller Sjøgrens syndrom, selv om pasienten kanskje ikke helt vet hva dette er.

Vallas oppskrift for psykisk syke fører rett og slett til flere selvmord.

Medikamenter redder liv

Birgit Valla ønsker også med et pennestrøk å fjerne alle medikamenter for psykisk syke mennesker. Medikamenter som har god dokumentert effekt mot de diagnoser de skal virke imot.

Ettersom medikamenter mot psykiske lidelser vanligvis kun kan skrives ut for bestemte tilstander (diagnoser) vil det i Valla sin fantasiverden ikke være noen som helst myndigheter som vil godkjenne et eneste legemiddel for bruk på mennesker. Hvilke kriterier skulle i så fall legges til grunn hvor hvilke mennesker som skulle få hvilke medisiner?

Solid forsking på alvorlige psykiske sykdommer som bipolare lidelser og alvorlige psykoselidelser som schizofreni er entydig. Medikamentet litium har for eksempel en veldokumentert selvmordsforebyggende effekt i svært mange kontrollerte studier mot bipolar lidelse. Uten diagnoser er det åpenbart at resultatet ville vært annerledes. Vallas oppskrift for psykisk syke fører rett og slett til flere selvmord.

Uten diagnoser på alvorlige sinnslidelser vil det heller ikke eksistere noen medikamenter for disse lidelsene.

Tilbake til asylet

Uten diagnoser på alvorlige sinnslidelser vil det heller ikke eksistere noen medikamenter for disse lidelsene. På 1950-tallet kom det medisiner som revolusjonerte psykiatrien og hvor pasientene endelig kunne komme seg ut av varige grusomme psykoser.

Behandling med fysisk tvang i lukkede anstalter ble erstattet med medikamentell behandling i åpne psykiatriske avdelinger. Spesifikk psykologisk og medikamentell behandling til denne svært sårbare gruppen mennesker med alvorlige psykosediagnoser resulterte i at mange har gode liv utenfor institusjon med poliklinisk oppfølging.

FØLG DEBATTEN: Facebook og Twitter

Med dette som bakgrunn blir det umulig å ta avdelingsleder for Stangehjelpa Birgit Valla på alvor. Selv om hun ifølge egen nettside hevder fyndig at “forskning viser dessuten at effekt av terapi ikke er avhengig av profesjon eller type utdannelse, men har mer å gjøre med selve relasjonen”, så er det ingen som ønsker seg tilbake til Reitgjerdet og Gjøkeredet. Birgit Vallas ideer vil legge liv i grus.

HØR DEBATTEN OM Å FJERNE PSYKIATRISKE DIAGNOSER:

NRK TV - Dagsnytt atten - 10.03.2016