Utstrakt bruk av skjerming i psykiatrien: – Flaut for Norge

Stortingspolitiker reagerer sterkt på at Norge bryter menneskerettighetene til psykiatriske pasienter ved utstrakt bruk av skjerming som behandling.

Skjermingsrom på Nordland psykiatriske sykehus

Et skjermingsrom ved Nordland Psykiatriske sykehus.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Leder i helse- og omsorgskomiteen, Kari Kjønaas Kjos mener det må bli slutt på praksisen. Nå skal et utvalg se på regelverket, for hun mener at det er direkte flaut for Norge at dette skjer.

Kari Kjønaas Kjos

Kari Kjønaas Kjos er leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Foto: Fremskrittspartiet

– Det foregår mye mer tvang enn det som blir rapportert og det er helt uakseptabelt. Dette må vi få slutt på, sier hun.

I går fortalte NRK historien til en kvinne i 20-årene fra Nord-Norge som i flere år opplevde på kroppen hvordan praksisen med skjerming fungerer.

– Vi synes det er flaut, vi vet at mange av disse pasientene kunne ha hatt samme effekt ved å bli behandlet på en annen måte, mener Kjønaas Kjos.

Det viser de stedene som har hatt høyt fokus på dette, de har greid å få ned tvangsbruken og bruken av skjerming fordi de har en annen tilnærming til pasientene. Vi må lære av dem som er gode på dette.

«Kamuflert isolasjon»

Marius Storvik

Forsker Marius Storvik ved Universitetet i Tromsø mener skjerming ofte er kamuflert isolasjon.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Skjerming vil si at psykiatriske pasienter tvinges til å bo alene på glattcelle-lignende rom og Norge er trolig det eneste landet som bruker dette som behandling.

Tall fra Helsedirektoratet viser at det i 2015 ble fattet 5149 vedtak om skjerming i Norge, og tallet er økende.

Forsker Marius Storvik ved Universitetet i Tromsø hevder skjerming ofte er kamuflert isolasjon som skader pasientene.

Man blir sykere av det, ikke friskere

Marius Storvik, forsker ved UiT

Selv om han mener tvangsbruken er for høy, mener nestleder Torgeir Michaelsen i Arbeiderpartiet at skjerming kan benyttes i enkelte tilfeller.

– Vi må huske på at vi her snakker om personer som er veldig alvorlig syke, og at våre fagfolk ofte står i en veldig kompleks og veldig uoversiktlig situasjon, mener Michaelsen.

– Tvangsbruken for høy

Michaelsen sier videre at man på den ene siden skal legge til rette for en beste mulige behandling av pasientene, men at man også skal ivareta sikkerheten til personellet.

Likevel mener han tvangsbruken er for høy i Norge og at den kan reduseres

– Det har en rekke sykehus allerede bevist at er mulig, men det krever langsiktige tiltak og at man innser at en del av disse avdelingene aldri kan bli kostnadseffektive, sier han.

"Nina" har slitt lenge psykisk. Da hun var 18 år prøvde hun å ta livet sitt, men ble stoppet og lagt inn på psykiatrisk institusjon. Her ble hun tvunget til skjerming, et tiltak som ifølge jurist Marius Storvik bryter med menneskerettighetene. Her forteller "Nina" om tiden på psykiatrisk institusjon.

«Nina» forteller om tiden på skjermet avdeling.