Vegvesenet ønskjer lang tunnel langs Kjøsnesfjorden

– Situasjonen under uveret i romjula viste at vegen gjennom Kjøsnesfjorden er endå viktigare enn vi har trudd, seier avdelingsleiar Nils Magne Slinde i Statens vegvesen.

Ras på riksveg 5 i Kjøsnesfjorden.

RAS: Riksveg 5 i Kjøsnesfjorden har vore stengd mange gongar på grunn av ras. (Arkivfoto)

Foto: Ragnvald Søgnesand

Det er blitt gjort ei rekkje rassikringstiltak på den rasutsette vegen mellom Skei og Fjærland, men no vil vegvesenet ha tunnel på strekninga.

– Situasjonen vi har vore oppe i, viser at vegen er viktigare enn vi har trudd med den helseberedskapen som er i fylket.

Lei av flikking

Han meiner det har vore nok flikking i dette området og at tida inne for å tenkje større og byggje tunnel på resten av strekninga som er utrygg.

– Vi trur dette er rett løysing, i staden for å bruke 50–100 millionar kroner på noko som er halvgodt, seier Slinde.

Det har blitt gjort fleire midlertidige forbetringar på vegen, mellom anna korte tunnelar og rasvollar.

– Vegen har fått betre regularitet enn før. Vi kan nok halde fram med mindre tiltak og auke regularitet med nokre prosent. Men no trur vi altså at ein lang tunnel må til.

Prislapp: 600 millionar

Han ser for seg ein tunnel frå om lag der geitefjøsa ligg og som kjem ut ved Støylsnestunnelen.

– Vi har spelt dette inn for Nasjonal Transportplan. Ein slik tunnel kjem nok til å koste 600 millionar kroner, men vi meiner det må til for å få løyst problemet.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.