Vil gjøre hyttefelt om til by – hytteeierne raser

Den private utbyggeren planlegger 4.000 leiligheter og 2.000 arbeidsplasser utenfor Bergen. Nå tar kommunen imot 750.000 kroner for å regulere naboområdet, som tilhører 70 svært skeptiske hytteeiere.

Bildøy kystby

STORE PLANER: Boligbyggeren vil bygge tusenvis av nye boliger like utenfor Bergen. Hyttefolket frykter de må vike for den nye «byen».

Foto: Illustrasjon: Opus/Link/Mir

Eli Berland

AVVISER KRITIKKEN: – Det er ikke sånn at vi er «kjøpt og betalt», sier ordfører Eli Berland (H).

Foto: NRK

I dagens formannskapsmøte i Fjell skal politikerne ta stilling til om kommunen skal takke ja til 750.000 kroner fra det private boligbyggerselskapet Liegruppen AS.

Liegruppen planlegger opptil 4.000 leiligheter og 2.000 arbeidsplasser på Bildøy, et kvarters kjøring fra Bergen sentrum.

Fjell kommune ønsker å legge til rette for et urbant sentrumsområde på Nordre Bildøy, som per i dag er lite bebygd.

Unntaket er rundt 70 hytter langs den østre strandlinjen mot Bergen. Der reagerer hytteeierne sterkt på at kommunen vil ta imot pengene.

– Det blir som å sette bukken til havresekken, mener Erik Sveaas, leder i Bildøy Hyttelag.

Pengene Liegruppen har tilbudt kommunen, skal nemlig ikke finansiere planleggingen av området selskapet nå vil bygge ut, men en reguleringsplan for naboområdet. Der er hyttefolket grunneiere.

– Vi reagerer på privat finansiering av planarbeid for areal som tilhører oss, sier Sveaas.

Frykter hyttene må bort

Det er rådmannen i Fjell som har forhandlet frem avtalen med Liegruppen. Ifølge sakspapirene ser kommunen et stort «behov for samordning og parallellitet i utarbeiding av områdeplanene». Likevel har de ikke satt av penger til planarbeid for hytteområdet i årets budsjett.

Hvordan kan kommunen bestemme over 70 grunneiere bare ved å si at «her blir det by»?

Erik Sveaas, leder i Bildøy Hyttelag

– Kommunen ønsker å bygge tett fordi det er sentrumsnært. Men hvordan kan kommunen bestemme over 70 grunneiere bare ved å si at «her blir det by», spør Sveaas i hytteforeningen.

De frykter at reguleringsplanen for området deres skal føre til at hyttene fra 50- og 60-tallet på sikt vil rives, mot deres vilje.

Prosjektleder Roy-Eddy Lie i Liergruppen medgir at de på sikt kan være interessert i å drive byutvikling på hytteområdet.

– Det vil jeg ikke avvise, men her og nå er det ingen plan om det, sier han til NRK.

Ordføreren vil ikke si om hyttene må bort

Kart Nordre Bildøy

SKAL REGULERES: Liegruppen betaler 750.000 kroner for å få hytteområdet til høyre regulert.

Lie bekrefter at de tilbyr kommunen 750.000 kroner for at hytteområdet skal reguleres parallelt med området de nå vil bygge på. Han sier det er kommunen som har oppfordret dem til å dekke utgiftene til eksterne konsulenter i planarbeidet.

– Vi føler det er greit å ta vårt ansvar for det, sier Lie.

– Er utbyggingen avhengig av at det blir tilgang til sjøen, ved hyttene?

– Nei, svarer Lie.

Ordfører i Fjell, Eli Berland (H), vil verken si om hyttene kan bli stående i fremtiden, eller om det vil bli bygget blokker der.

– Jeg kan ikke svare på hvordan dette blir til syvende og sist. Jeg har ikke gått veldig grundig inn i saken, men det skal lages en områdeplan i samarbeid med og i god kontakt med hytteeierne i området, understreker Berland.

– Hytteeierne sier de ikke får vite noe?

– Vi er ikke kommet i gang med arbeidet ennå, men skal komme i gang med dialogen med hytteeierne, sier Berland.

– Vi er ikke «kjøpt og betalt»

Ordføreren avviser hyttelagets «bukken og havresekken»-metafor.

Vi har ikke noe med det planarbeidet å gjøre, og har ingen påvirkning på det.

Roy-Eddy Lie i Liegruppen

– Det blir helt feil vinkling på det, det er ikke slik det er. For at vi skal regulere, så må vi ha en kompensasjon fra utbyggeren. Men det er vi som regulerer, og det har ingenting å si at de bidrar med midler. Det er ikke sånn at vi er «kjøpt og betalt», sier Berland.

Også Roy-Eddy Lie avviser at Liegruppen vil få noen påvirkning selv om de betaler for konsulentarbeidet.

– Vi har ikke noe med det planarbeidet å gjøre, og har ingen påvirkning på det, sier han.

Saken står altså på formannskapets program for ettermiddagens møte i Fjell rådhus. Ifølge ordføreren er det ikke på forhånd gitt hva de vil falle ned på.

– Formannskapet kan si at vi ikke vil ha pengene, og heller ta dem fra egen kasse, sier ordfører og formannskapsleder Berland.