Hopp til innhold

Varslet om Monika-saken – sluttet i jobben

Politietterforskeren som krevde at Monika-saken måtte gjenopptas, har byttet jobb. Det ble for tungt å fortsette som etterforsker etter at han varslet ledelsen.

Politihuset i Bergen.

Etterforskeren ble sykmeldt etter Monika-saken, og har senere fått en helt annen jobb i politiet i Hordaland.

Foto: Vidar Gudvangen

Leder for Politiets Fellesforbund i Hordaland, Kjetil Rekdal.

Leder Kjetil Rekdal i Politiets Fellesforbund i Hordaland.

Foto: NRK

– Etter min kjennskap skjedde dette frivillig, men jeg er også kjent med at han opplevde det som en stor belastning å fortsette som etterforsker som følge av denne saken, sier leder Kjetil Rekdal i Politiets Fellesforbund i Hordaland til NRK.

Før sommeren fikk mannen, som tidligere var betjent i vold- og sedelighetsavsnittet, en annen stilling i politiet, og jobber med register og analyse. Han har nå en politispesialiststilling, og har rykket opp til å bli politioverbetjent.

Det skjedde etter at han krevde at dødsfallet til Monika Sviglinskaja (8) måtte gjenopptas – uten å bli hørt av ledelsen.

Sykmeldt

Etter det NRK kjenner til ble det så vanskelig for ham å fortsette i sin stilling etter at han varslet, at han ble sykmeldt.

Rekdal sier at han ikke ønsker å si mer om årsaken til at politimannen skiftet jobb før saken er evaluert og gjennomgått, men mener han er godt ivaretatt.

– Han har opplevd en massiv støtte både internt og eksternt etter hvert som saken har blitt mer og mer kjent.

– Han blir ivaretatt av oss som organisasjon, kolleger og arbeidsgiver. Han føler seg etter forholdene ivaretatt, sier Rekdal til NRK.

Etter det NRK kjenner til skal han ikke lenger ha orket å være i avdelingen, og søkte på en stilling som ble ledig. Han skal ikke ha blitt flyttet av ledelsen.

Krevde gjenopptakelse

Den erfarne politietterforskeren kom tilfeldigvis over saken til Monika da han jobbet med en annen kriminalsak.

Politiet hadde henlagt dødsfallet, og konkluderte med at 8-åringen hadde tatt sitt eget liv. Politibetjenten mente etterforskningen var mangelfull, og ba om at saken skulle gjenopptas, men fikk ikke gjennomslag.

Etter det NRK erfarer fikk varsleren munnkurv fra ledelsen etter dette.

Denne uka ble 8-åringens tidligere stefar varetektsfengslet, siktet for å ha drept henne .

Bedt holde seg unna

Etterforskeren mente saken var henlagt på feil grunnlag.

Ifølge Bergens Tidende oppsummerte han funnene i en rapport han ga ledelsen i Hordaland politidistrikt like etter jul, men ble ikke hørt. Han skrev da en ny rapport til politimesteren.

Han vurderte også å kontakte bistandsadvokaten til Monikas mor med funnene sine.

Men ifølge BT fikk politietterforskeren i et møte beskjed om ikke å blande seg borti saken som han ikke har ansvaret for.

– Har snakket med varslerne

Politiet hadde fredag et oppstartsmøte for å diskutere hvordan de skal få en god behandling av varslersaken.

– Det er viktig for meg som politimester at vi få behandlet dette på en god og trygg måte, sier politimester i Hordaland, Geir Gudmundsen til NRK.

Han sier de har hatt individuelle samtaler med personene som har varslet om feil, men ønsker ikke å kommentere innholdet i saken, kun prosessen generelt.

– Det har vært gode samtaler, hvor vi har fortalt hvordan vi har tenkt til å legge opp løpet, og også få innspill fra dem på hva de mener vi bør være spesielt oppmerksomme på, sier Gudmundsen.

– Det er omfattende materiale som har kommet inn, og det krever en del arbeid i ukene som kommer for å legge en god fremdriftsplan.

– Håper varsling ikke påvirker videre karriere

– Oppfatter du dette som ny kritikk, eller kjenner du deg igjen i deg som blir beskrevet?

– I forhold til det som det blir varslet om, så er dette noe vi har kjent til, og så er det noe som er nytt, uten at jeg ønsker å gå inn i dybden på det.

– Er kritikken representativ for arbeidsmiljøet på huset?

– Det vil jeg ikke ha noen spesiell mening om nå. Nå er det viktig at vi har en god gjennomgang av det som har kommet fram i varslingen, så skal jeg komme tilbake til det etter hvert, sier Gudmundsen.

– Hvordan er det med karriereutsiktene for varslere i Hordaland politidistrikt?

– Jeg håper at de rutinene vi har med hensyn til hvordan vi skal forholde oss til det med varslingssaker, at det i det også ligger en trygghet i at det skal være lov til å varsle, og varslerne skal få en ordenlig behandling, slik at det håper jeg at ikke skal ha noe som helst påvirkning i forhold til videre karriere.