Riksadvokaten vil granske Monika-saken

Riksadvokat Tor-Aksel Busch skal oppnevne en gruppe som skal granske Hordaland-politiets håndtering av den såkalte Monika-saken.

Tor-Aksel Busch

Busch sier deler av etterforskningen og påtalebehandlingen skal undersøkes nærmere.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Det opplyser Riksadvokaten i en pressemelding nå i ettermiddag.

– Det er en meget alvorlig sak som ligger i bunn her. Vi må undersøke nærmere hvordan dette kunne skje og hvordan vi kan lære av det, sier Busch til NRK.

Busch har i et brev til førstestatsadvokaten i Hordaland varslet at han ønsker en uavhengig gransking av politiets håndtering av etterforskningen av dødsfallet til Monika Sviglinskaja (8) i november 2011.

debatt

VIDEO: Tor Aksel Busch orienterte om granskingen i Dagsnytt 18 i ettermiddag.

Arbeidsgruppen som består av påtale- og etterforskningspersonell som ikke har vært involvert i saken, skal granske perioden fra dødsfallet fant sted til politiet besluttet å gjenoppta etterforskningen.

Busch avslutter brevet med at henleggelse av alle tilsvarende saker framover skal avgjøres av statsadvokatene, etter at politiet har avgitt en begrunnet tilråding.

– Den myndigheten politiet har hatt til å henlegge etterforskning av såkalte «mistenkelige dødsfall» tas fra dem. Det skal løftes opp til statsadvokatene slik at vi får en vurdering av etterforskningen utenfra, utdyper Busch til NRK.

Reagerte på grunn av medieomtalen

Monika Sviglinskaja

Monika ble bare åtte år. Politiet konkluderte først med at hun hadde tatt sitt eget liv.

Riksadvokaten understreker overfor NRK at han ikke kjenner detaljene i saken, men at han valgte å iverksette en gransking etter medieomtalen den siste tiden.

– Det er sjelden jeg gjør dette, men denne gangen reagerer jeg på grunnlag av det som har kommet fram i media, sier Busch som sier granskingen både har et tillitsperspektiv og et læringsperspektiv.

– Ligger det en kritikk i at dere nå nedsetter en arbeidsgruppe?

– Det kan man jo si. Hadde dette vært et optimalt arbeid, hadde det ikke vært nødvendig å nedsette en gruppe, sier Riksadvokaten.

Han understreker at målet med granskingen ikke er å jakte på syndebukker, men å lære om hva som kunne vært gjort annerledes. Han medgir at Monika-saken kan påvirke tilliten til politiet.

– Jeg håper at vi gjennom dette sender et signal om at vi tar kritikken på alvor og at vi ønsker å bli bedre, sier Busch.

Pågripelse får ikke konsekvenser

Politiet konkluderte i sin tid med at åtteåringen hadde tatt sitt eget liv, en henleggelse som ble møtt med sterk kritikk.

I går ble en tidligere stefar av åtteåringen pågrepet av politiet, siktet for drap på jenta, etter at etterforskningen ble gjenopptatt i mai i år.

Riksadvokaten sier det ikke er aktuelt å utsette granskingen til den pågående saken mot den drapssiktede 32-åringen er avgjort.

Beskylder politiet for dokumentunndragelse

Statsadvokatens gransking kommer i tillegg til etterforskningen Spesialenheten i Trondheim gjennomfører.

– Dette vil bli en noe snevrere etterforskning enn den brede granskingen vi legger opp til. Vi skal se på alle sider, og Spesialenheten skal se på om det har skjedd noe straffbart, sier Busch.

Jurist i Spesialenhetens etterforskningsavdeling i Midt-Norge og Nord-Norge, Thomas Nordberg, sier man i første omgang har bestemt seg for å igangsette etterforskning når det gjelder påstander om mulig dokumentunndragelse.

Grunnen er at moren til avdøde Monika mener politiet som etterforsket dødsfallet ikke har gitt henne og bistandsadvokaten tilgang til alle relevante dokumenter i saken.

– Har en vei å gå

Barneombud Anne Lindboe er glad for initiativet til Riksadvokaten.

– Men vi vil jo helst ikke komme dit vi har kommet i dag. Det er veldig stor forskjell på kvaliteten på etterforskningen rundt i Norge, sier Lindboe til NRK.

Busch innrømmer at kvaliteten er ujevn.

– Vold mot barn har hatt veldig stor oppmerksomhet i politiet, men denne saken bærer bud om at vi likevel fortsatt har en vei å gå, sier Busch.

– Kan du utelukke at det vil dukke opp flere slike saker?

– Det kan jeg på ingen måte utelukke, men jeg håper at bistandsadvokater er flinke til å klage hvis de er misfornøyd med politiets etterforskning.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger