Hopp til innhold

Varslerens advokat: – Han opplevde økende frustrasjon over å gå på akkord med seg selv

Varslingsekspert skal tale narkovarsleren i bergenspolitiets sak. – Varslingen er usedvanlig godt underbygget, mener hun.

Birthe Eriksen

VARSLERENS ADVOKAT: Birthe Eriksen, den tidligere NHH-forskeren som er ekspert på varsling, har begynt som advokat, og representerer nå narkovarsleren i bergenspolitiet.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Mannen bak narkovarselet i Vest politidistrikt har så langt ikke villet kommentere innholdet i sin 52 siders lange rapport i media. Men nå uttaler advokaten hans, Birthe Eriksen, seg for første gang i saken.

– Varselet gjelder en bekymring om mulige ulovlige forhold i Vest politidistrikt, knyttet til en instruks om ikke å gripe inn i grov narkotikakriminalitet. Det som er helt avgjørende nå, er at innholdet i varselet blir undersøkt på en habil og objektiv måte, sier Eriksen til NRK.

Advokaten sier følgende om årsaken til at førstebetjenten valgte å skrive og overlevere den omfattende varslingsrapporten til ledelsen:

– Det er jo en økende frustrasjon over det han opplever som en situasjon hvor polititjenestemennene går på akkord med seg selv, og de verdiene og det ansvaret de opplever at de har, sier Eriksen.

– Hvilke forhold er det spesielt han har reagert på?

– Det er jo det at det skal være gitt en instruks om at polititjenestemennene ikke skal gripe inn i alvorlige narkotikakriminalitetssaker.

– Han er opptatt av forsvarlig og objektiv vurdering

– Med de ressursene politidistriktet har hatt til rådighet, hvordan mener han ledelsen kunne prioritert annerledes?

– Det er jo ikke årsakene til en eventuell instruks som er det sentrale her. Det sentrale er at han inngitt et varsel som uttrykker en bekymring for en situasjon og konsekvensene av denne. Og det eneste han er opptatt av, er at dette blir forsvarlig, objektivt og habilt undersøkt og vurdert, sier Eriksen.

Hun sier målet nå er å få avklart i hvilken grad det er gitt en instruks om å droppe grove narkosaker, og omfanget av den.

Politimester Kaare Songstad har allerede uttalt til NRK at det er gitt en beskjed fra ledelsen om å stoppe inntaket av nye saker.

Politihuset i Bergen

VARSLER: Ledelsen ved politihuset i Bergen må hanskes med en ny, alvorlig varslersak.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Usedvanlig godt underbygget

Eriksen er tidligere NHH-forsker, og har vært hyppig benyttet som ekspert på varsling i norske medier. I sommer skiftet hun beite og ble advokat.

Nå har hun altså fått en sak som er som skreddersydd for henne. Eriksen vil ikke kommentere hvor lenge hun har vært engasjert av varsleren, som leverte sin rapport til politiledelsen i april i år.

Hun mener klienten har gjort alt riktig formelt sett i varslingen.

– Den er usedvanlig godt underbygget, seriøs og saklig. Og den er fremsatt internt, på forsvarlig vis.

– Debatten har sporet av

Flere har «brukt» varslingssaken til å løfte en generell debatt om ressurssituasjonen i norsk politi, og om interne maktkamper i politiet.

«Det er grupperinger i norsk politi som ønsker at narkotika skal forbli førsteprioritet, til tross for at det blant annet leder til mangel på voldtektsetterforskere», skriver jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen i kronikken «Et forsvar for ledelsen i bergenspolitiet» i BT.

Civita-jurist Torstein Ulserød går hardere til verks i VG:

«At politifolk som jobber med narkotika nå skyver slitne rusmisbrukere foran seg for å «minne oss om alvoret i hva vi jobber med» med henvisning til «sønderknuste foreldre som har mistet sitt eneste barn i en overdose», er skamløst usaklig», skriver Ulserød.

– Hva synes din klient om måten debatten har utviklet seg på?

– Man ser jo at debatten har sporet av, i andre debatter om prioriteringer, ruspolitikk og så videre. Det er klart at det er relevante og viktige debatter, men det er ikke det denne varslingssaken handler om. Den handler om spørsmålet om det er gitt en instruks, som er i strid med de normene som politidistriktet må operere innenfor, sier Eriksen.

Kaare Songstad

POLITIMESTER: Både politimester Kaare Songstad (bildet) og politidirektør Odd Reidar Humlegård sier POD har vært kjent med de tøffe prioriteringene i Vest politidistrikt.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Skeptisk til PODs habilitet

NRK vet at det er skepsis mot at Politidirektoratet (POD) skal behandle varslingssaken, fordi de har vært orientert om både den og om prioriteringene til Vest politidistrikt underveis.

– Habilitetsspørsmålet er noe som vil inngå her, og jeg forutsetter jo at krav og forventning om en habil og objektiv undersøkelse står sentralt når man iverksetter et mandat i forhold til å undersøke saken, sier Eriksen.

Politimester Kaare Songstad har uttalt til NRK at POD har vært kjent med at Vest politidistrikt har foretatt tøffe prioriteringer, men at konsekvensene av disse ikke har vært kommunisert i detalj.

Spesialenheten skal etterforske saken, men de skal kun undersøke om Vest politidistrikt har brutt loven, og ikke hvordan varselet er blitt behandlet.