Tyveriet av vikingskattene er fremdeles en gåte

Alarmen gikk to ganger uten at museumsinnbruddet i Bergen ble oppdaget. Nå jakter politiet videobevis og ber publikum om hjelp til å finne tyvene.

Vindu og vikingskatter Universitetsmuseet i Bergen

INNBRUDD: Politiet og museets egne bilder viser hvor tyvene tok seg inn, og noen av vikingskattene de tok med seg.

Foto: Politiet / Universitetsmuseet i Bergen

Den foreløpige listen over stjålne gjenstander har ikke gitt politiet noen tydelige indikasjoner på om tyveriet fra Universitetsmuseet i Bergen i helgen var spontant eller planlagt.

– Nei, den har ikke det. Dette kan fortsatt like godt være en spontan handling som et gjennomtenkt bestillingsverk, sier Geir Lussand, fungerende leder for allmennseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon.

Politiet har gjennomført åstedsundersøkelser og leter nå etter videoopptak i området som kan ha fanget opp tyvene, mens Universitetsmuseet gjennomgår samlingen.

– Museet har hatt egne fagfolk på stedet i dag og i går for å få en oversikt over omfang og verdi på godset som er borttatt, sier Even Magnus Aspli, fungerende førstebetjent ved tyveriavsnittet.

Politiet venter fremdeles på en oversikt over alt som er borte.

Stillas universitetsmuseet i Bergen

STILLASET: Innbruddstyvene klatret opp til syvende etasje i museet ved hjelp av dette stillaset.

Foto: Politiet

Dialog med vekterselskapet

Tyvene knuste seg inn et vindu etter å ha klatret opp et stillas som var satt opp på utsiden av museumsbygningen. Det var alarm på stillaset, og alarmen i museet ble utløst to ganger lørdag kveld.

Begge ganger rykket vektere fra firmaet Nokas ut for å sjekke, uten å observere noe. Det er foreløpig ikke bekreftet at alarmene ble utløst som følge av innbruddet, og politiet ønsker heller ikke å kommentere vekterselskapets arbeid.

– Vi kan bekrefte at vi har hatt en dialog med vektere fra Nokas på stedet, men av hensyn til etterforskingen ønsker vi ikke å oppgi nærmere opplysninger rundt dette per nå, sier politiførstebetjent Aspli.

Vikingskatt brosje 4

BROSJE: Denne gjenstanden fra vikingtiden er en av gjenstandene som er stjålet.

Foto: Universitetsmuseet i Bergen

Ber publikum om hjelp

Politiet regner med at innbruddet skjedde en gang etter klokken 19.30 lørdag kveld, og går nå ut og ber eventuelle vitner ta kontakt.

– Vi er interessert i å komme i kontakt med personer som har vært i området i det tidsrommet, sier Lussand.

I tillegg til at politiet ikke har fått noen tydelige indikasjoner på motivasjonen for innbruddet, og heller ikke har full oversikt over hvilke muligheter som finnes for å omsette tyvegodset, har de heller ingen mistenkte i kikkerten.

– Vi har ikke det, og holder alle muligheter åpne for hvem det kan være, sier Lussand.

Knust vindu universitetsmuseet i Bergen

KNUST RUTE: Tyvene knuste denne ruten og tok seg inn i museumsbygningen, og gjennom flere magasiner.

Foto: Politiet

– Ikke sikret «godt nok»

Flere brosjer fra vikingtiden er blant det som er borte.

Ifølge fagdirektør Henrik von Achen ved museet har de liten pengeverdi, men stor kulturhistorisk verdi. Han sier også gjenstandene trolig er vanskelige å omsette.

Von Achen innrømmer at museet har sviktet i sikringen av gjenstander de hadde i sin «varetekt på vegne av det norske samfunnet».

– Når noe blir tatt, kan intet museum etterpå si at gjenstandene var sikret «godt nok». Det var de åpenbart ikke, selv om vi var oppmerksomme på risikoen ved stillas, og trodde å ha sikret oss tilstrekkelig.