Hopp til innhold

To døde etter kreftstudien på Haukeland: – Starter høyst sannsynlig ikke opp igjen

Forskningsskandalen ved Haukeland universitetssjukehus fører trolig til at studien nasjonalt avsluttes. To av deltakerne er døde.

Haukeland universitetssjukehus

HARDT VÆR: Haukeland universitetssykehus fulgte ikke protokollen for et forskningsprosjekt om kreft.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth

Denne uken ble det kjent at en nasjonalt kreftstudie på endetarmskreft ble avsluttet tidligere enn planlagt.

Det var Aftenposten som først omtalte saken.

Studien ble stanset i november 2020 på grunn av alvorlig forskningsfeil på Haukeland.

Totalt sju universitetssjukehus har deltatt i studien. Men på Haukeland ble det oppdaget at for mange pasienter i forhold til folketallet ble inkludert i studien.

Dette ble forskerne oppmerksomme på etter at flere enn ventet fikk spredning eller lokal forverring i endetarmen. Forverringen ble påvist hos 10 av 31 pasienter.

Torsdag hadde Fagråd for Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG-CR) møte.

– Høyst sannsynlig starter ikke studien nasjonalt opp igjen, sier nestleder Morten Brændengen i fagrådet.

To døde

To pasienter er døde etter å ha deltatt i studien, melder VG.

Den ene pasienten ble operert og døde av medisinske komplikasjoner. Den andre fikk spredning og døde senere av det, ifølge avisen.

Forskerne ville undersøke om enkelte pasienter kunne slippe operasjon etter endt strålebehandling.

Selv om studien etter all sannsynlighet ikke starter opp igjen, kommer resultatene likevel etter hvert til å bli publisert, ifølge Brændengen.

– Mange har hatt stor glede av studien. Men fokuset på ett lokal studiested har vært uheldig for studien, sier Brændengen.

Det pågår nå en gransking av hva som har skjedd. Om noen uker kommer fagrådet med en rapport.

Morten Brændengen

MØTE I FAGRÅDET: Nestleder i Fagråd for Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe, Morten Brændengen.

Foto: NRK

– Jeg tenker det var riktig å stanse studien og gjøre analyseringen. Dette viser at mekanismene fungerer, sier Brændeggen.

Brændengen sa i kveld til NRK at studien i stor grad har blitt utført riktig, og at det ikke er helt sikkert at studien var direkte årsak til dødsfall.

– Man må huske at dette er en gruppe som har avansert svulst, og cirka 20 prosent får spredning generelt, sier Brændengen.

Han sier at det årlig er rundt 1200 personer i Norge som får endetarmskreft, og at primærbehandlingen har vært å gi de en form for forbehandling eller at de opereres direkte.

– Denne gruppen pasienter har fått så god effekt av cellegiftbehandlingen at de da kan følges over tid, og da forhåpentligvis slippes å opereres, sier han.

For gammelt utstyr

John-Helge Heimdal, klinikkdirektør ved kirurgisk avdeling ved Haukeland, har uttalt til NRK at de ikke har fulgt protokollen.

Blant annet skal de ikke hatt moderne nok kamerautstyr til å gjøre en endoskopi-undersøkelse av kreftsvulsten.

leder ved kirurgisk klinikk John-Helge Heimdal ved Haukeland universitetssykehus.

GAMMELT UTSTYR: John-Helge Heimdal, klinikkdirektør ved kirurgisk avdeling ved Haukeland sier at sykehuset ikke hadde utstyret som trengtes i studien.

Foto: Katrine Sunde / Katrine Sunde

Dette spekulerer Haukeland universitetssjukehus nå i om kan være en av årsakene til at pasienter som skulle ha vært operert, ble inkludert.

Det var en student som systematiserte hvordan det hadde gått med deltakerne i Bergen, som senere har avslørt forskningsfeilen.

– Noen forskere fulgte ikke protokollen

Fagdirektør ved forsknings- og utviklingsavdelingen i Helse Bergen, Marta Ebbing, sier at forskningsprotokollen ikke ble fulgt etter punkt og prikke.

– Noen forskere fulgte ikke protokollen om hvordan man vurderte at disse pasientene egnet seg å være med i denne vent-og-se-studien, sier Ebbing.

Marta Ebbing, Helse Bergen

UENIGHET: fagdirektør ved forsknings- og utviklingsavdelingen i Helse Bergen, Marta Ebbing, sier det har vært litt faglig uenighet i studien.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Hvordan kan noe sånt skje?

– Det gjenstår å se. Det var nok litt faglig uenighet i hvordan vurderingskriteriene skulle brukes. Nå pågår det en lokal og nasjonal gransking i studien, sier Ebbing.