Hopp til innhold

Slik forklarer de at kreftskandalen på sykehuset kunne skje

Utstyret sviktet slik at kreftspredning ikke ble tatt bilde av. Likevel fortsatte studien på Haukeland. Nå har Helsetilsynet koblet seg på saken.

Haukeland universitetssjukehus

– STERKT BEKLAGELIG: Leder ved kirurgisk klinikk John-Helge Heimdal, sier at Haukeland sykehus burde ha droppet ut av studien da utstyret sviktet.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth

En nasjonal studie om tarmkreft ble stanset i november i fjor etter at flere pasienter som deltok utviklet spredning av kreften.

Haukeland universitetssykehus tok inn flere pasienter enn andre norske sykehus, og utstyret de hadde sviktet underveis.

Det førte til at 14 personer ikke ble tatt bilde av for å bekrefte at svulsten var borte, som de skulle ha blitt.

Tross dette valgte sykehuset å fortsette studien.

Ti av disse pasientene har fått påvist spredning av kreften til andre organer.

Det var Aftenposten som først omtalte saken.

Innrømmer at de burde droppet

Overfor NRK innrømmer Haukeland at de aldri skulle ha vært med på prosjektet.

For selv om utstyret ikke tok bilder av pasientene, fortsatte de studiet.

– Dere valgte likevel å fortsette studien etter at utstyret feilet?

– Det er det som er sterkt beklagelig. Vi skulle ha sagt at vi trakk oss fra studien, sier leder ved kirurgisk klinikk på Haukeland universitetssykehus, John-Helge Heimdal.

Konsekvensene for kreftpasientene er ennå ukjente.

– Fagfolk må gjennomgå dette nøye, sier Heimdal, og legger til:

– Dessverre kan det være slik at enkelte har blitt utsatt for en større risiko for spredning ved å være med i denne studien.

Leder ved kirurgisk klinikk John-Helge Heimdal, sier at Haukeland universitetssykehussykehus

STERKT BEKLAGELIG: – Vi skulle ha sagt at vi trakk oss fra studien, sier leder ved kirurgisk klinikk på Haukeland universitetssykehus, John-Helge Heimdal.

Foto: Katrine Sunde / Katrine Sunde

Slik skjedde det

Den såkalte Norwait-studien skulle undersøke om pasienter med endetarmskreft kunne slippe operasjon etter fullført strålebehandling.

Totalt skulle mer enn 100 pasienter fra alle syv universitetssykehusene i Norge inkluderes i undersøkelsen.

I Norwait-studien var det bestemt at sykehusene som deltok skulle ta bilde av slimhinnen der svulsten hadde vært for å bekrefte at den var borte.

Fordi utstyret sviktet ble dette ikke gjort i 14 av 31 tilfeller ved Haukeland universitetssykehus.

Hei!

Er du eller kjenner du noen som er rammet i denne saken? Eller har du andre tips? Ta gjerne kontakt med meg på e-post! 

Senere ble det påvist spredning hos 10 av disse 14 pasientene. I tillegg hadde primærsvulsten vokst hos 67 prosent av de inkluderte pasientene ved Haukeland.

Det førte til at studien ble stanset i november i fjor.

Initiativtakeren til studien, Hans Wasmuth, skriver i et debattinnlegg på kirurgen.no at han mener mange pasienter ble utsatt for en unødvendig økt risiko ved at de ikke ble operert.

Han ønsker ikke å bli intervjuet av NRK torsdag.

Haukeland universitetssjukehus

UTSTYRET SVIKTET: Ti pasienter som fikk behandling ved Haukeland universitetssykehus i Bergen har fått påvist spredning etter deltagelse i en norsk kreftstudie.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth

Helsetilsynet varslet

Selv om det har gått nesten ett år siden studien ble avsluttet, hadde Haukeland universitetssykehus innen denne uken orientert verken Statsforvalteren eller helsetilsynet om det som har skjedd. Dette ifølge Aftenposten.

I en e-post til NRK, opplyser Helsetilsynet at de onsdag fikk en muntlig orientering om saken fra Haukeland universitetssykehus.

«Vi avventer oversendelse av skriftlig melding og dokumentasjon, før vi tar stilling til videre tilsynsmessig oppfølging», skriver fagsjef Toril Sagen i avdeling for spesialisthelsetjenester.

Helsetilsynet skal granske «alvorlige samt uønskede og uventede hendelser» som kan ha sammenheng med forskningen.

De har ennå ikke besluttet om de vil opprette et tilsyn med saken.

Men Helsetilsynet har ikke blitt varslet før nesten ett år etter at studien ble stanset. Slik kommenterer de det:

– Når saken burde vært meldt, vil være et naturlig tema for oss å følge opp i den videre saksbehandlingen, svarer Sagen.

– Vi gjør så godt vi kan

Avdelingssjef for Gastrokirurgisk avdeling på Haukeland, Bjørn Nedrebø, hadde ikke anledning til å snakke med NRK, torsdag formiddag.

Til Aftenposten sier han imidlertid at «dette er selvfølgelig ikke godt nok. Det var brudd på protokollen. Men det var det som skjedde».

De ti personene som fikk påvist spredning ble varslet og kalt inn til en ekstra konsultasjon.

– Jeg kan ikke uttale meg om enkeltpersoner, men fagfolkene har vært i kontakt med samtlige og alle følges opp. Vi behandler disse pasientene videre og gjør så godt vi kan for å følge opp dette, sier Heimdal.