Sykehus tjener millioner på privat kursing

Tillitsvalgte for legene mener det går ut over pasientbehandlingen når Haukeland sykehus bruker ansatte til å kurse Statoil-ansatte.

Thomas Dolven

KRITISK: Tillitsvalgte og anestesileger mener at kursing av private selskaper går ut over pasientbehandlingen ved Haukeland sjukehus. Her tillitsvalgt for luftambulanselegene Thomas Dolven.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Leger i arbeid for det offentlige skal ikke bruke arbeidstiden sin til å undervise private aktører for profitt, sier overlegetillitsvalgt i Helse Bergen, Hans Torvanger.

Helse Bergen tjener rundt tre millioner kroner årlig på kurs i akuttmedisin og førstehjelp for sykepleiere og vanlige ansatte, både i Statoil og andre private selskaper.

Nå vil tillitsvalgte og anestesileger få slutt på det de mener er «butikk» som går ut over pasientbehandlingen.

Feil prioritering

Kritikken kommer fra Legeforeningen etter at Helse Bergen har redusert luftambulanseberedskapen. Nå skal luftambulanselegen som er på akuttvakt, også ta seg av planlagt biltransport av intensivpasienter som kommer til Bergen lufthavn Flesland og som skal til Haukeland sjukehus.

Tillitsvalgt for luftambulanselegene, Thomas Dolven, mener heller at sykehuset bør redusere bruken av leger til kommersielle kurs for å få nok leger til biltransporten.

Men akuttmedisinsk sjef i Helse Bergen, Guttorm Brattebø, er uenig. Han mener kursene er en del av samfunnsoppdraget.

– Våre leger skal brukes til å både behandle pasienter, men også drive med de andre delene som er samfunnsoppdraget vårt; forskning, fagutvikling, undervisning og kompetanseoverføring til samarbeidspartnere, sier Brattebø.

Guttorm Brattebø

VERDIFULLT: Å kurse private er en viktig del av det Haukeland skal drive med, sier Guttorm Brattebø.

Foto: Siri Løken / NRK

– Verdifullt for bedriften

Til sammen de siste 2,5 årene har Statoil kjøpt kurs i akuttmedisin og førstehjelp for minst fem millioner kroner fra Helse Bergen.

Helseforetaket har i samme periode også solgt andre akuttmedisinske kurs for over to millioner kroner til offshoreselskap, private legekontor, bedriftshelsetjenester og Legeforeningen.

– Det er verdifullt for bedriften vår at vi har mulighet for å tjene noen penger på dette, sier Brattebø.

– Basert på butikk

Både leger, sykepleiere og ambulansepersonell er med på å holde kursene.

– Økonomi er viktig i sykehusvesenet, men samfunnsoppdraget vårt er å levere helsetjenester til befolkningen, sier Dolven.

Han er kritisk til tiden helsepersonell bruker på disse kursene.

– Hvis det var et samfunnsoppdrag, burde vi gi opplæringen gratis til oljenæringen. Vi har neppe en forpliktelse til å undervise alt av private aktører som har behov for opplæring i helsehjelp. Det reflekteres også i at disse private aktørene må betale oss gode penger for å få oss til å undervise. Det er altså ikke en del av samfunnsoppdraget, men basert på butikk, sier han.

Heidrun

UTDANNES: Noen av kursene er akuttmedisinsk opplæring av offshore-sykepleiere. Her fra Heidrun-feltet.

Foto: Statoil / Øyvind Hagen

– Hårreisende misbruk

Noen av kursene er akuttmedisinsk opplæring av offshore-sykepleiere. Haukeland selger også vanlige førstehjelpskurs for blant annet elektrikere og forpleiningsansatte i Statoil.

Feil bruk av høyspesialiserte leger, mener Dolven.

– Undervisning i basal førstehjelp trenger man ikke spesialiserte luftambulanseleger til å gjøre, sier han.

Overlegetillitsvalgt Hans Torvanger er enig.

– Dette er hårreisende misbruk av legeressurser, sier Torvanger.

– Vi skal drive med god pasientbehandling og kompetanseoverføring. Det betyr undervisning av både studenter, primærhelsetjenesten og andre som driver med akuttmedisin, sier Brattebø.