Hopp til innhold

Vil ha brukarstemma i abortutvalet

SV-politikar Marthe Hammer etterlyser kvinner med erfaring frå abort og stemmer frå kvinnerørsla i det nye abortutvalet til regjeringa.

Marte Hammer

MANGLAR VIKTIGE STEMMER: Marthe Hammer, gruppeleiar for SV i Vestland og tidlegare kvinnepolitisk leiar i SV, er ikkje fornøgd med samansettinga av det nye abortutvalet.

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Det er sett ned eit historisk arbeid med å utarbeide ny abortlov og då er det viktig at det har med seg ei brei samansetting av stemmene i abortdebatten, seier Marthe Hammer, gruppeleiar for SV i fylkestinget i Vestland.

Fredag presenterte helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) dei 13 personane som skal sitte i abortutvalet. Utvalet skal mellom anna vurdere dagens abortnemnder og ei utviding av abortgrensa.

I utvalet sit det mellom anna seks legar og tre juristar.

– Det er naturleg at det er med juristar og andre fagfolk, men det er påfallande at det ikkje er brukarrepresentasjon, seier Hammer.

– Brukarstemma er viktig

Elisabeth T. Swärd er seniorrådgjevar for kvinnehelse og forsking i Norske Kvinners Sanitetsforening. Ho leier også brukarrådet på kvinneklinikken i Oslo Universitetssjukehus, sit i kvinnehelseutvalet og i styret til Sex og samfunn.

Ho synest mange dyktige folk har fått plass i utvalet, men etterlyser representasjon frå kvinner som sjølve har erfaring med abort eller å møte i nemnda, i tillegg til representantar frå kvinnerørsla.

– Når helseministeren legg vekt på at det skal vere kunnskap og erfaring i dette, ulik kompetanse og relevant aktørar, så er det problematisk at ikkje brukartilnærminga er med, seier Swärd.

– Har teke politiske val

Hammer meiner òg at det burde vore stemmer frå den radikale kvinnerørsla i utvalet og meiner det er teke politiske val i korleis utvalet er sett saman.

Ho meiner Kjerkol må sjå på utvalet på ny.

– For at dette arbeidet ikkje skal miste legitimitet allereie ved starten, er det viktig at det er i brei samansetting.

Har fått inn to nominerte

Organisasjonen Menneskeverd har nominert to personar som har fått plass i utvalet.

Det er vi veldig glade for, seier Maria Elisabeth Selbekk i organisasjonen.

Morten Magelssen, førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Professor II i bioetikk ved MF vitskapeleg høgskole og Kristin Holanger Bodenstein, nestleiar i Jordmorforbundet, er begge nominerte av Menneskeverd.

Organisasjonen vil styrke fosteret sine rettar og ønskjer ikkje ei utviding av dagens abortgrenser, heller ikkje at nemndene blir fjerna.

Les også: Regjeringen utreder historisk utvidelse av abortloven

Abortutvalg
Abortutvalg

Helsepersonell kan oppleve nemndene som ein buffer. Det kan opplevast tungt å utføre seinabortar. At det finst ei grunngjeving, gir tryggleik, seier Selbekk.

Ho seier ho ikkje kjenner alle namna i utvalet og at det derfor er vanskeleg å svare på om alle perspektiv er varetekne.

Men det er positivt at det er så stor fagleg tyngde i utvalet.

Vil ikkje endre utvalet

Statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet meiner det er naturleg at samansettinga av utvalet skaper debatt.

Ho meiner likevel regjeringa har fått på plass eit breitt utval med relevant kompetanse og representantar frå heile landet.

– Viss utvalet ønsker å involvere brukarar står dei heilt fritt til det, seier ho.

Statssekretæren er samd i at kvinnerørsla er ei viktig kraft i debatten, men å endre utvalet er ikkje aktuelt.

– Utvalet er no oppnemnt av regjeringa. Dei har brei kompetanse og dei representantane vi meiner er riktig, så vi ser ikkje noko behov for å endre den samansettinga.