Hopp til innhold

Gjør opprør mot regjeringens krav om nullvekst i biltrafikken

Kommuner «på landet» frykter full utbyggingsstopp og null samfunnsutvikling med regjeringens nye byvekstavtale. – Staten tvinger folk til å bo i byer, mener Radøy-ordfører Jon Askeland (Sp).

Bilkø

– TIDENES SENTRALISERINGSPROSJEKT: – Med dette blir kommunalt selvstyre satt til side, og så er det staten som vet best hvordan en skal utvikle landet. Og det skal kun skje ved at folk bor klumpet sammen i byer og noen tettsteder. Det aksepterer jeg ikke, raser Radøy-ordfører Jon Askeland (Sp).

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Gjennom de såkalte byvekstavtalene med fire storbyregioner skal regjeringen sørge for at all vekst i persontransport i Norge fremover skal skje ved hjelp av kollektivtransport, sykkel og gange.

I potten ligger 66 milliarder kroner. De skal tildeles kommunene og fylkeskommunene som kommer opp med de beste løsningene for å nå målet om nullvekst i biltrafikken.

Noen av nabokommunene til storbyene er også invitert til forhandlingene. I Oslo skal Bærum, Skedsmo og Oppegård være med å kjempe om milliardene. Onsdag møtte Fjell, Askøy, Lindås og Os regjeringen til første forhandlingsmøte i Bergen.

De fleste likte svært dårlig det de fikk høre om regjeringens planer.

– Nullvekst er utrolig krevende. Jeg skjønner ikke hvordan vi skal gjøre det, og hvordan vi skal utvikle en kommune uten å ta i bruk bygdene, sier Lindås-ordfører Astrid Aarhus Byrknes (KrF) til NRK.

– Tidenes sentraliseringsprosjekt

Jon Askeland (Sp), ordfører i Radøy, som fra 2020 skal sammenslås med nettopp Lindås og Meland til Alver kommune, var ikke invitert til møtet.

– Jeg har problemer med å tro det jeg hører, sier han til NRK om referatet han fikk etterpå.

Sp-ordføreren tar sterke ord i bruk for å beskrive regjeringens avtaleforslag.

– Vi står overfor tidenes sentraliseringsprosjekt, som ikke i det hele tatt har gjenklang og forståelse hos innbyggere. Det er nesten som om vi er tilbake i føydalsamfunnet, mener Askeland, og varsler intensivert kamp mot forslaget.

– Med dette blir kommunalt selvstyre satt til side, og så er det staten som vet best hvordan en skal utvikle landet. Og det skal kun skje ved at folk bor klumpet sammen i byer og noen tettsteder. Det aksepterer jeg ikke, raser Askeland.

Jon Askeland og Astrid Aarhus Byrknes

SAMMEN MOT NULLVEKSTPLANENE: Jon Askeland (Sp) og Astrid Aarhus Byrknes (KrF).

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Må møte befolkningsveksten miljøvennlig

Overfor BT bekrefter Os- og Fjell-ordførerne at de også er kritiske til nullvekstplanene.

– Vi er ikke helt i takt med innbyggerne våre hvis vi innfører en sånn politikk, sier Marianne Bjorøy (Fjell, Ap).

– De må ta innover seg at vi ikke er noen by, sier Marie Bruarøy (Os, H).

Askøy-ordfører Terje Mathiassen (Ap) og byutviklingsbyråd i Bergen, Anna Elisa Tryti (Ap), var mer positive under møtet med statssekretærene Anders Werp (H) og Aase Marthe Horrigmo (H). Werp sier han ikke er overrasket over flertallet av negative tilbakemeldinger.

– Men jeg mener bestemt at dette er positivt tiltak for å møte morgendagens utvikling. Når det gjelder bergensregionen, viser prognosene en befolkningsvekst på 25 prosent i 2040. Vi må legge til rette for at vi kan møte den utviklingen på en miljøvennlig møte, som ivaretar både tettstedsutvikling, sentrumsutvikling og samfunnsutvikling. Jeg ser ikke på dette som en sentraliseringspolitikk, jeg ser det som en positiv politikk for fremtiden, sier Werp til NRK.

Anders B. Werp, medlem av justiskomiteen på Stortinget for Høyre

DELER UT PENGER: Statssekretær Anders B. Werp har med seg 66 milliarder kroner til utdeling til kommuner som innfører gode nullveksttiltak.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

– Vi lytter, men har klare forventninger

Den største bekymringen til Lindås-ordfører Astrid Aarhus Byrknes, er at staten gjennom fylkesmannen fremover vil si nei til alle nye utbyggingsprosjekter som ikke ligger tett på kollektivknutepunkter.

Dermed vil ikke den nye kommunen kunne drive samfunnsutvikling som de ønsker, og store deler av kommunen vil bli liggende brakk, frykter hun.

– Folk må kunne bo i distriktene, sier Byrknes.

Statssekretær Werp hevder det ikke er noen motsetning mellom å utvikle og ta hele kommunene i bruk og samtidig stoppe veksten i biltrafikken.

– Dette prosjektet dreier seg om å få en samfunnsutvikling som er mindre bilbasert og mer fremtidsrettet. Vi lytter til hva kommunene har å si, samtidig som vi har klare forventninger til at vi skal bidra, alle sammen. Fra statens side: gjennom store pengesummer, fra kommunenes side: på ulike måter, sier Werp.