Streiken i Akasia utvides: Fire nye barnehager rammes

Det er ingen kontakt mellom partene i barnehagestriden. Neste uke kan totalt 14 barnehager bli rammet, blant dem en i Rogaland.

Streikevakter i Skjold barnehage

STREIKER: Streikevakter utenfor Skjold barnehage. Fra høyre: Ragnhild Storesund, Solveig Valde-Reed, Janne U. Landaas og Martin Tungodden.

Foto: Sissel Rikheim / NRK

Torsdag 18. mai blir ytterligere 43 ansatte i Akasia tatt ut i streik. 40 av dem er ansatt i barnehager, mens tre er ansatt i andre deler av virksomheten.

– Vi tar ut ansatte i fire nye barnehager, blant annet en i Rogaland. Nå strammes grepet opp fra vår side, sier nestleder Odd Haldgeir Larsen i Fagforbundet.

Nestlederen sier det ikke er kontakt mellom partene.

– Streik er vårt eneste virkemiddel for å få et lønnssystem og en pensjonsordning vi mener er rimelig på plass, sier Larsen.

Streiken har nå vart i en uke, etter at 163 ansatte ble tatt ut i streik fredag 5. mai.

Mer enn tusen barn berørt

Streiken ble trappet opp onsdag 10. mai, og rundt tusen barn i ti barnehager i Bergen er nå rammet.

Fra torsdag neste uke er totalt 270 ansatte fra fagforeningene Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Delta og Lederne i streik.

Disse fire nye Akasia-barnehagene blir berørt:

 • Solahagen barnehage
 • Skranesvingen barnehage
 • Arna menighetsbarnehage
 • Sandviken menighetsbarnehage

Solhagen barnehage ligger i Rogaland, og er den første barnehagen utenfor Bergen som rammes av streiken.

Barnehagesjef i Akasia Edle Damm sier at rundt 1200 barn blir berørt av streiken når den trappes opp.

– Det ser ut til at ytterligere to barnehager må stenge når streiken trappes opp, og at flere må etablere tilsynsordninger. Vi jobber med å avklare konsekvensene streiken får for barn og foreldre, sier Damm.

Disse barnehagen er rammet

Fra før av er disse barnehagene stengt på grunn av streiken:

 • Sædalen barnehage
 • Nygård menighetsbarnehage
 • Neshaugane barnehage
 • Skjold menighetsbarnehage
Skjold menighetsbarnehage

STENGT: Skjold menighetsbarnehage er stengt på grunn av streiken.

Foto: Sissel Rikheim / NRK

I tillegg har seks barnehager et begrenset tilbud, med det Akasia kaller en «tilsynsordning».

 • Fana barnehage
 • Litlafjell barnehage
 • Nykirken barnehage
 • Søreide barnehage
 • Paradis barnehage
 • Råtun barnehage

Det innebærer at barnehagene er åpne enkelte dage mellom klokken 10 og 14, men bare for et begrenset antall barn.

Pensjonsstrid

Striden mellom Akasia og de ansattes fagforeninger handler først og fremst om pensjon.

Forhandlingene har pågått siden mai 2016, etter at Akasia meldte seg inn i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. I begynnelsen av mai møttes partene hos Riksmekleren, men heller ikke der ble partene enige.

Fagforeningene har varslet at streiken kan bli langvarig.

– Vi står i kampen så lenge vi må for å få det resultatet som vi er nødt til å ha for våre medlemmer, sier Anita Knapskog, leder av Utdanningsforbundet i Hordaland.

Spekter: – Vi snur alle steiner

Kommunikasjonssjef Ingvild Dørnes i Spekter bekrefter at det ikke har vært noen formell kontakt mellom partene siden meklingsbruddet.

– Men vår dør er åpen, og vi jobber også internt med å snu alle steiner for å finne ut om det er noe som kan avslutte streiken, sier Dørnes.

Hva de eventuelt vurderer å komme fagforeningen i møte på, vil hun ikke kommentere. I stedet sier hun at innskuddspensjonsordningen de har tilbudt seg å tariffeste, med de høyeste satsene som er lovlig, er et tilbud som står ved lag.

Dørnes understreker at de håper streiken avsluttes snart.

– Vi har beklaget fra dag én at dette har rammet barn og foreldre på den måten det har, sier kommunikasjonssjefen.