Streik rammer barnehager med 700 barn

FANA (NRK): 163 ansatte i sju barnehager, kirker og andre virksomheter i Akasia i Bergen tas ut i streik. – Vi står i kampen så lenge vi må, sier Utdanningsforbundet.

Streikere utenfor Skjold menighetsbarnehage

VIL HA BEDRE PENSJON: Barnehageansatte streiker utenfor Skjold menighetsbarnehage. De ønsker en pensjonsordning, men har møtt motstand hos arbeidsgiver Akasia.

Foto: Espen Hatlestad / NRK

Forbundet og Akasia møttes til mekling onsdag 3. og torsdag 4. mai, men det var det ikke mulig å komme til enighet. Det er spesielt uenighet om pensjon.

Klokken halv to i natt, halvannen time på overtid, kom meldingen om at forhandlingene hos Riksmekleren ikke førte frem.

– Vi har krevd at våre medlemmer i barnehagene skal få en pensjonsordning tilsvarende andre offentlige og private barnehager, og dette kravet ble vi ikke møtt med av Akasia, sier leder Anita Knapskog i Utdanningsforbundet i Hordaland.

Streiken er siste kapittel i en langvarig og dyp konflikt om pensjon mellom ansatte og ledelsen i Akasia.

– Medlemmene skal ha en like god ordning som i andre barnehager, heller enn en mindre forutsigbar og trygg pensjonsordning som i Akasia, sier Knapskog.

Utdanningsforbundet har meklet sammen med Fagforbundet, Delta og Lederne. Medlemmer herfra er også i streik.

Slik rammer streiken

I de syv barnehagene som er tatt ut i streik, er det over 700 barn.

Disse barnehagene er helt stengt:

  • Sædalen barnehage
  • Nygård menighetsbarnehage

Disse barnehagene er delvis stengt, med det Akasia kaller «begrenset tilbud»:

  • Fana barnehage
  • Litlafjell barnehage
  • Nykirken barnehage
  • Skjold menighetsbarnehage
  • Søreide barnehage

– Begrenset tilbud betyr barnepass mellom klokken 10.00 og 14.00. Vi tar inn så mange barn som vi mener er forsvarlig, så det vil være en del som ikke har noe tilbud i disse barnehagene. Der må også barna være over to år, sier Fredriksen.

NRK har fått tips fra foreldre om at de har fått lister over hvilke dager de kan ta barna i barnehagene som er delvis stengt.

32 ansatte som tar seg av renhold, vedlikehold, restaurering og opprustning i og rundt alle de 32 kirkene og syv kapellene i Bergen er også tatt ut i streik.

Anita Knapskog foran Nykirken barnehage

GIR IKKE OPP: Leder i Utdanningsforbundet i Hordaland, Anita Knapskog, forteller at de står i kampen så lenge de må for å få det ønskelige resultatet for medlemmene sine.

Foto: Privat

– Denne kampen er vi nødt til å ta

Totalt er 163 ansatte i sju Akasia-barnehager er tatt ut i streik.

– At foreldrene kommer til stengte porter er selvsagt ikke noe vi ønsker. Vi ønsker aldri en streik. Men denne kampen er så viktig og prinsipiell at vi er nødt til å ta den, sier Knapskog i Utdanningsforbundet.

Kan det bli en langvarig konflikt?

– Det er vanskelig å si, men det er egentlig helt opp til Akasia. Vi står i kampen så lenge vi må for å få det resultatet som vi er nødt til å ha for våre medlemmer.

Arbeidsgiverforeningen Spekter forteller at det er sterkt beklagelig at fagforeningene velger å gå til streik i Akasia for å få byttet ut dagens pensjonsordning med en pensjonsordning som vil true både arbeidsplasser og videre drift av selskapet.

– Vi har tilbudt å tariffeste den beste innskuddspensjonsordningen med maksimalt lovlige satser. Dette sikrer virksomheten forutsigbar økonomi, og de ansatte god pensjon, sier Anne-Kari Bratten i administrerende direktør i Spekter.