Hopp til innhold

Sterke reaksjoner på at politiet kan arrestere i kirkerom: – Nesten barbari

–Politiet kan nå gå inn i hellige rom og fjerne folk i kirkeasyl med makt. Endringen skaper sterke reaksjoner hos kirke og politikere.

I kyrkjeasyl

I KIRKEASYL: Ekteparet Tamar og Harout Jakarian har søkt kirkeasyl i Bremnes kirke på Bømlo.

Foto: Olav Røli

NRK skrev tirsdag om ekteparet Jakarian fra Syria, som kan bli kastet ut av Norge etter å ha bodd nesten ti år på Bømlo.

Sist fredag pakket de sammen tingene sine og flytta ut fra eneboligen sin. De søkte deretter tilflukt i kirken i nærområdet.

På ubestemt tid er altså kirka deres nye hjem, men heller ikke her kan de føle seg trygge.

For i april i år bestemte regjeringa å oppheve en gammel regel som ga spesielle ordninger for kirkeasyl i Norge.

Nå kan nemlig politiet gå inn i kirker og hente folk som søker tilflukt med makt.

– Som det fremkommer av nyhetsmeldingen fra 14. april, gjelder det ikke lenger særskilte retningslinjer for fremtidig uttransport av personer som har tatt opphold i kirker. Det betyr at om det skulle oppstå nye tilfeller av kirkeasyl, skal sakene løses i tråd med politiets vanlige rutiner, sier statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Geir Indrefjord (Sp).

Politiets utlendingsenhet viser til Politidirektoratet for kommentar. De har foreløpig ikke besvart NRK sin henvendelse.

Holder ikke tilbake på kritikken

Kirkeasyl har lange tradisjoner i Norge, og under Balkan-krigen på 90-tallet ble det spesielt mye brukt.

I senere tid har det i større grad blitt benyttet av innvandrere for å unngå å bli kastet ut av landet.

Men nå kan politiet arrestere inne i kirkerommet.

– Her innfører regjeringa nesten barbari, sier Oddny Miljeteig.

Hun er tidligere nestleder i SV og nestleder i Bjørgvin bispedømmeråd.

Oddny Miljeteig

Oddny Miljeteig er rystet over at politiet nå kan arrestere i kirka.

Foto: Anette Berentsen / NRK

Hun holder ikke tilbake på kritikken rundt at regjeringa ikke lenger gir spesialbehandling for mennesker i kirkeasyl.

– Det å gå inn i hellige hus med politi eller militæret, det er sånn som vi leser om ifra land med militærdiktatur og den slags, sier Miljeteig.

Kirkene skal være fristeder der mennesker i nød kan søke ly, mener hun.

– Disse menneskene utgjør ikke en fare for Norge sin trygghet.

– Grovt overtramp

Miljeteig er ikke alene i å reagere på regjeringas beslutning.

Onsdag er Dag Inge Ulstein fra KrF på vei til Bømlo for å møte familien. De har sendt spørsmål til justisministeren om saken.

Ulstein viser til familien Collin, som bodde i åtte år i kirkeasyl på Finnsnes før de fikk opphold i Norge.

– Jeg håper bare at dette ikke blir en ny Collin-sak, og håper dette blir løst umiddelbart. De må få bli. Dette er en familie som ikke visste at de hadde armensk pass, har kommet hit, er i arbeid, har bolig, og barna er i gang med utdanning. Vi kan ikke sende dem til Armenia, sier Dag Inge Ulstein i KrF.

Det er ikke så mange som benytter seg av kirkeasyl i dag, men for flere har det vært nødvendig for å kunne bli i Norge.

Også Rødt er kritiske.

– Vi synes at den inngripen som politiet nå får lov til å gjøre inne i kirkerommet, ved å kunne fysisk ta seg inn og tvinge mennesker ut med makt, er et grovt overtramp. Vi kommer til å ta saken opp med justisministeren, sier Tobias Drevland Lund, stortingsrepresentant for Rødt.

Tobias Drevland Lund (R)

– Muligheten til å benytte seg av kirkeasyl er viktig, sier Tobias Drevland Lund.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Enig med regjeringa

Tamar og Harout Jakarian har fått utreiseplikt fordi UDI fant ut at ekteparet har armenske statsoborgerskap.

Armenia er regnet som trygt, og ekteparet har derfor ikke krav på beskyttelse i Norge.

Frp er enig med regjeringas beslutning. De er motstandere av kirkeasyl.

– Kirken må ta innover seg at norsk lov gjelder over alt. Det kan ikke være sånn at en person som er på flukt fra politiet skal kunne unngå å bli arrestert hvis du har gjort noe ulovlig, for eksempel bare fordi at du oppholder deg i en kirke, sier Erlend Wiborg, innvandrings og integreringspolitisk talsmann for Frp.

Erlend Wiborg stortingsrepresentant for Frp.

Erlend Wiborg i Frp sier at vi ikke kan godta at kirker, moskeer eller andre trossamfunn setter seg over loven.

Foto: Kristoffer Steffensen Lenes / NRK

De mener at det må sørges for at det er likhet for loven, og at det derfor ikke blir riktig at noen kan komme seg unna politiet ved å oppsøke en kirke.

– Her snakker vi om personer som har fått endelig avslag på sin søknad om asyl i Norge og har en plikt i å forlate landet, men som velger å bryte loven og de vedtakene de har fått. Det kan vi ikke akseptere, sier han og legger til:

– Vi må sørge for at personer som oppholder seg illegalt i Norge faktisk blir sendt ut av landet.

– Handler ikke om å unndra seg lov og rett

Bispemøtet i Den norske kirke deler Justis- og beredskapsdepartementets syn på at kirkeasyl ikke er en ønsket situasjon, men vil sterkt protestere mot unødig maktutøvelse i et hellig rom.

De ønsker ikke å kommentere på enkeltsaker om kirkeasyl, men i en uttalelse til NRK skriver Bispemøtet følgende:

– Kirkeasyl bygger på en tusenårig tradisjon hvor mennesker i en desperat livssituasjon søker til et hellig rom for beskyttelse. Det handler ikke om å unndra seg lov og rett, men oppstår når noen søker tilflukt i et trygt rom for hvile, ettertanke og realitetsorientering.

Bildet viser biskopene i Norge som står oppstilt på en haug.

Bispemøtet i Den norske kirke poengterer at noen ganger trenger asylantene tid for å områ seg, få en realitetsorientering, og et trygt rom i påvente av en ankebehandling.

Foto: Den norske kirke

Derfor mener de at kirkeasyl ikke er en ordning skapt av myndigheter eller av kirken, men heller en situasjon utenom det normale som oppstår når mennesker blir værende i kirkerommet, av frykt for sin egen livssituasjon.

– Dersom politiet bruker makt for å hente mennesker ut av et kirkerom innebærer det et dramatisk brudd med kulturell sedvane og en tusenårig tradisjon hvor kirkerommet har vært et rom uten våpen og ordensmakt, skriver de.