Starter byggingen mandag

Statnett varsler at de vil starte arbeidet med å reise 54 høyspentmaster mellom Samnanger og Mødal i Hardanger mandag neste uke.

PLANLAGT TRASÉ FOR OMSTRIDT KRAFTLINJE I HARDANGER
Foto: Erlend Aas / Scanpix

Arbeidet starter på strekningen mellom Børdal i Samnanger kommune og Mødal i Kvam kommune.

Strekningen er rundt 10 kilometer og en del av den omstridte 92,3 kilometer lange kraftlinjen som det er gitt konsesjon til å bygge mellom Sima i Eidfjord og Samnanger.

Byggingen berører 23 eiendommer, og Statnett er i dialog med grunneierne. To av dem har motsatt seg at Statnett får tilgang til eiendommene, og Statnett har bedt om bistand fra namsmannen.

– Bruker namsmann

Mandag vil rundt 40 arbeidere gå i gang med fundamenteringsarbeidet på de tre første mastene.

Statnett har imidlertid møtt på problemer hos to av de i alt 22 grunneiere i området. De nekter selskapet tilgang til sine eiendommer.

– Vi har bedt om bistand fra namsmannen i denne saken, opplyser Statnetts advokat Kristin Bjella under en pressekonferanse mandag.

– Vi ønsker så langt som mulig frivillige avtaler med grunneierne om oppgjøret, men der avtale ikke oppnås, skal grunneierne sikres erstatningsoppgjør etter skjønn, sier Bjella. Olje- og energidepartementet (OED) har allerede gitt Statnett
konsesjon til å få tilgang til alle nødvendige eiendommer, og saken har allerede vært påklagd og avvist.

Ifølge Bjella er det ikke snakk om store inngrep på den enkelte eiendom.

– Det kan være snakk om å få lov til å anlegge en anleggsvei, å få laget en landingsplass for helikoptre eller at en flik av eiendommen går med til mastetraseene, sier hun.

LES ALT OM: Kraftlinja i Hardanger (Simadal-Samnanger)

Avventer demonstrasjoner

Den planlagte kraftlinjen skapte så sterke protester lokalt at regjeringen i august besluttet å vurdere på nytt å legge en sjøkabel fra Sima til Kvam. Kravet om å legge strekningen Kvam til Samnanger i jordkabel ble derimot avvist. Neste mandag starter derfor Statnett byggingen av luftledningen i dette området i påvente av avgjørelsen om det blir sjøkabel eller luftspenn på resten av strekningen.

– Vi vil bygge en ny ledning, og vi vil flytte en eksisterende ledning mellom Samnanger og Mødal, slik at disse to ligger ved siden av hverandre. Dette for å gjøre inngrepene i naturen så skånsomme som mulige, opplyser prosjektleder for byggingen, Steinar Bygdås.

Bygdås sier arbeiderne har vært i dialog med politi om hvordan de skal håndtere eventuelle forsøk på å hindre at arbeidet startes, men at de ikke har foretatt seg noe spesielt for å forberede seg på sivil ulydighet. Bygdås forteller at vær og føreforhold vil avgjøre hvor langt arbeiderne kommer med oppføringen av de 54 mastene.

Det er det kroatiske selskapet Dalekovod som skal stå for byggingen.

Brøndbo vil ha atomkraftverk

Mandag ble det klart at D.D.E vokalist Bjarne Brøndbo heller vil ha atomkraftverk enn høymaster i Hardanger.

– Jeg tror, uten å ha satt meg godt inn i det, at atomkraftverk i småskala kunne vært det desidert smarteste, sier han til NRK.

Artisten mener at små atomkraftverk kan være løsningen i kampen mot Hardanger-mastene.

– Da slipper man kraftlinjer, for da kan du bygge dem der du trenger strømmen, forklarer Brøndbo.


LES OGSÅ: Får svar over helga | Ingen master denne veka

Samme dagen som nyheten om byggestart kom lanserer Kirkelig Kulturverksted sin protestplate mot byggingen av kraftmastene.

LES MER OM DETTE HER: Protesten er klar