Hopp til innhold

Slapp å betale bot etter «koronafest» – nå ankes frifinnelsen til Høyesterett

To kvinner slapp å betale koronabot etter å ha vært på fest med 15 personer under strenge koronaregler. Nå tas frifinnelsen til Høyesterett.

Norges Høyesterett

ANKER: Påtalemyndigheten tar frifinnelsen av to kvinner som festet med mer enn fem personer til Høyesterett.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

I 2020 delte bergenspolitiet ut bøter for totalt 70.000 kroner på en fest med 15 personer i Sandviken.

To kvinner på 34 og 28 år nektet å betale boten, og tok saken til tingretten.

Kvinnene var tiltalt for brudd på koronaforskriften og fempersonersregelen i Bergen i 2021.

På dette tidspunktet var det ulovlig i Bergen å samle flere enn fem personer i private hjem.

Les også: Frikjent etter «korona-fest» i Bergen: Elden mener alle festbøter i Norge må vurderes

John Christian Elden
John Christian Elden

I tingretten tapte kvinnene, men de nektet likevel å godta bøtene og anket dommen.

Kvinnene fikk melhold i Gulating lagmannsrett og slapp å betale bøtene.

Lagmannsretten mente at koronaforskriften i Bergen kommune manglet «klar medisinskfaglig begrunnelse».

Dette er påtalemyndigheten uenig i, og nå ankes avgjørelsen videre til Høyesterett.

Frykter for nye krisesituasjoner

Statsadvokaten i Hordaland og Sogn og Fjordane mener at lagmannsretten i for stor grad har overprøvd medisinskfaglige og politiske vurderinger som var avgjørelsesgrunnlaget for forskriften til Bergen etter smittevernloven.

De frykter også at frifinnelsen i lagmannsretten kan svekke kommuners mulighet til å beskytte innbyggerne i en krisesituasjon.

Dersom lagmannsrettens resultat blir stående, vil det kunne svekke kommunenes evne til å reagere tilstrekkelig raskt, formålstjenlig og effektivt for å beskytte innbyggerne i eventuelle nye krisesituasjoner, sier statsadvokat Rudolf Christoffersen i en pressemelding.

– Behov for rettsavklaring

Han mener pandemien har ført til at rettslige spørsmål om avveiningen mellom hensynet til smittefare og rettssikkerhetsgarantier for borgerne.

Det er behov for rettsavklaring hva gjelder grensene for domstolenes prøvingsintensitet og adgang til å overprøve kommunenes situasjonsbestemte og faglige politiske skjønnsvurdering av vilkårene i smittevernloven, sier han.

– Belastende sak

Kvinnene forsvares av John Christian Elden og Olaf Halvorsen Rønning.

– Dette var på mange måter forventet. Dette er prinsipiell sak som aktualiserer uavklarte rettslige spørsmål, sier Rønning til NRK.

Han mener likevel dommen fra lagmannsretten er god.

– Klientene synes det er en belastende sak. De skulle gjerne sett at saken ble avsluttet ved lagmannsrettens grundige dom, men de tar dette til etterretning og var forberedt på det, sier Rønning.

Høyesteretts ankeutvalg skal ta stilling til om anken skal fremmes til behandling.