Hopp til innhold

Skuffet over at regjeringen ikke bruker tvang på Vestlandet

Mens Høyre, Frp og Venstre tvinger sammen en stor østlandsregion, gjør de ikke det samme på Vestlandet. – Jeg skjønner ikke logikken, sier fylkesordfører.

Førstekandidat for KrF i Hordaland Pål Kårbø

KRITISK: Fungerende fylkesordfører Pål Kårbø (KrF) skulle ønske Rogaland ble tvunget med i regionen.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Fylkestinget i Akershus har sagt nei til Viken-regionen, men den dannes likevel. Regionen som omkranser hovedstaden vil totalt ha over 1,1 millioner innbyggere.

Til sammenligning vil vestlandsregionen ha i underkant av 630.000 innbyggere, rundt halvparten så stor.

En slik tvangssammenslåing mener fungerende fylkesordfører i Hordaland, Pål Kårbø (KrF) at også burde skje i vestlandsregionen.

– For oss er det viktig å få større enheter og mer makt på Vestlandet. Jeg tror vi er et steg i riktig retning, men det skal være sagt at jeg skulle ønske at man hadde den samme tilnærmingen på Vestlandet med tre fylker slik som man gjør rundt osloområdet. Jeg skjønner ikke helt den logikken, sier Kårbø.

Fylkesordfører i Rogaland, Solveig Ege Tengesdal (KrF), sier at de er enig i at en vestlandsregion burde vært konkurransedyktig med en østlandsregion, men ikke er det nå.

– Jeg følger hans logiske resonnement, men vi har sagt at vi vil bestå som egen region inntil oppgavene er avklart, og at samarbeidspartiene nå forholder seg til vårt vedtak, er fornuftig, sier hun.

Fra 19 til elleve

Regionreformen ble presentert på en pressekonferanse klokken 08.30 onsdag. Samarbeidspartiene har blitt enige om elleve regioner, selv om regjeringspartiene egentlig vil skrote hele fylkeskommunen og kun ha to forvaltningsnivåer.

Men for Venstre og KrF var en regionreform svært viktig, og støttepartiene fikk viljen sin. De fire samarbeidspartiene har i utgangspunktet blitt enige om disse elleve regionene:

En rekke kommuner vil også tvangssammenslås, men ingen av disse er i Hordaland.

De nye regionene

REGIONENE: 19 fylker blir til elleve regioner, etter det NRK forstår.

Tror Rogaland taper

Kårbø tror denne reformen bare kan være første trinn av en reform som søker etter enda færre, men større regioner.

– Det blir sagt fra sentrale personer jeg har snakket med på Stortinget at dette er et førstesteg i regionreformen. Jeg tror at Rogaland på sikt kommer til å tape på at de ikke var med i første sving, sier han.

Tengesdal i Rogaland, svarer at de har gjort et vedtak som består inntil videre.

– Når oppgaveoverføringen er avklart, så er vi klart il å gå i videre dialog med Hordaland. Regjeringen mener heller ikke at det er greit med en sterk østlandsregion og en svakere vestlandsregion. Litt av motivasjonen vår da vi jobbet med dette var å være like sterke som i øst, sier hun.

Tidligere har leder for kommunalkomiteen på Stortinget Helge André Njåstad (Frp) sagt til BT at det er problematisk å lage en stor region på Østlandet når det ikke er en motmakt i vest.