Hopp til innhold

Monikas sønn døde av overdose: – Ingen fanger opp etterlatte

BERGEN (NRK): Rundt 260 mennesker dør årlig av overdose i Norge. Nå vil forskere finne ut hvordan de mange tusen etterlatte opplever det.

Monika Yndestad

MISTET SØNNEN: Monika Yndestad er glad for at forskere nå skal se nærmere på hvordan etterlatte etter narkodødsfall opplever sorgen.

Foto: Markus Vangen / NRK

– Dette har ikke blitt forsket på, hverken i Norge eller internasjonalt. Det har aldri blitt dokumentert hvordan de etterlatte har det etter narkotikarelaterte dødsfall, sier forskningsleder og professor Kari Dyregrov.

Høgskulen på Vestlandet satte denne uken i gang forskingsprosjektet «Etterlatte ved narkotikarelatert død».

I samarbeid med nasjonale og internasjonale eksperter, skal forskerne finne ut hvordan etterlatte opplever å miste nære og kjære, og hvordan de har det etterpå.

Forskningsleder og professor Kari Dyregrov

NY FORSKNING: Det finnes svært lite forskning på etterlatte etter overdosedødsfall. Kari Dyregrov leder nå en helt unik forskning fra Høgskulen på Vestlandet.

Foto: Markus Vangen / NRK

Blandet sorg

Rundt 260 nordmenn dør av overdose hvert år. Man antar at det for hvert dødsfall står ti pårørende igjen.

Rusrelaterte dødsfall og de pårørende sin situasjon er et alvorlig folkehelseproblem. Mange har kjempet i årevis for å få sine nærmeste ut av belastede rusmiljøer.

– Disse menneskene opplever en blandet sorg. De kan faktisk være lettet over at avdøde endelig slapp og at de selv slipper de langvarige påkjenningene i forkant. Samtidig føler de skyld for at det er lettet. Og de sørger selvfølgelig over tapet av en nær person.

– Det er en form for sorg som ikke har vært studert. Det overordnete målet er å bedre disse menneskene vilkår, fortsetter Dyregrov.

Bekymret over nytt dødsdop

I TOPPEN: Norge har de siste årene vært et av landene i Europa med flest overdosedøsfall per innbygger.

Foto: Sara Johannessen / SCANPIX

Etterlatt: – Jeg ble møtt med taushet

Forfatter Monika Yndestad mistet sønnen sin i en overdose sommeren 2001. Tiden etterpå ble vanskelig.

– Det var ingen som fanget opp etterlatte den gangen. Og det er ingen som fanger opp etterlatte nå.

De etterlattes opplevelser kan få livslange konsekvenser og gjøre det vanskelig for mange av dem å returnere til arbeidslivet.

Yndestad forteller at hun stort sett ble møtt med taushet etter sønnens død.

– Jeg hadde selvfølgelig gode kollegaer som tok vare på meg. Men altfor mange som jeg trodde skulle si kondolerer, vek unna. De gikk i en bue rundt meg og det tror jeg veldig mange andre har opplevd også.

Nå er hun takknemlig for at forskere skal se nærmere på hvordan man kan hjelpe etterlatte etter narkorelaterte dødsfall.

– Denne forskningen er utrolig viktig, for det er en veldig stor gruppe mennesker som aldri har blitt sett eller hørt.