Hopp til innhold

Sjå dei første bileta frå ekstremvêret «Urd»

Stormen «Urd» viser musklar og det er sterke krefter i sving. Folk blir oppmoda om å halde seg inne og ikkje legge ut på tur.

Stormen "Urd" ved Florø
Foto: TRULS KLEIVEN

Uveret er på det sterkaste akkurat no. I Hordaland er kring 6 000 abonnentar utan straum, og over tusen abonnentar er straumlause i Sogn og Fjordane. Det er store problem i ferjesambanda og det er venta høg flo i 21-tida i kveld.

Det første av "Urd" kjem til Florø, Sogn og Fjordane

SJÅ VIDEO: Slik såg det ut i småbåthamna i Florø litt før klokka 15. Foto: Truls Kleiven

Sterkast i kveld

I Nordsjøen er det allereie målt vindkast på 40 meter i sekundet. Vinden som utover kvelden sler innover land er venta å vere mellom 35 og 45 meter i sekundet.

SJÅ VIDEO: NRK-reporter Adalheidur Oldeide rapporterer frå Kråkenes i Vågøsy.

Meteorologane melder at ekstremvêret «Urd» vil vere på det verste mellom klokka 18 og 20. Det vil venteleg blåse kraftig vind utover kvelden, og kanskje utover natta.

Vinden kan også ta godt inn i landet.

– Eg oppmodar alle om å halde seg innandørs, og bu seg godt slik at ein slepp å gå ut i stormen når den slår til for fullt i ettermiddag, seier ordførar Frida Melvær (H) i Askvoll.

Askvoll bur seg

Sjølv skal ho oppleve stormen eit 120 år gamalt tømmerhus på Bulandet, ei av dei ytterste øyane i kommunen.

– Vi har hatt kontakt med politi og Statens vegvesen for å få informasjon og gi informasjon. Vi har fått melding om at vegane blir stengde, og set i verk dei rutinar vi skal, seier Melvær.

Før stormen Urd på Bulandet i Sogn og Fjordane

FRÅ FERJA: Slik såg det ut frå ferja til Bulandet i Askvoll i føremiddag.

Sikrar båtane

På klubbeneset i Florø har båtfolk møtt opp for å passe på at båtane deira er godt nok sikra.

– Vi har gjort mykje førebuingar i forkant, så eg trur det går bra, seier Jan Bøen, som har ein trebåt liggande i småbåthamna.

Han har høyrt om målingar som seier 53 knop, og ventar at det vil auke.

– No går vi ikkje ut på flytebrygga, det går ikkje no. Det er òg sperra av brannvesenet, så det er heilt uaktuelt, seier Bøen.

Sjå video frå Klubbeneset i Florø

PASSAR PÅ BÅTEN: Jan Bøen har ein trebåt liggande i småbåthamna. Foto: Arne Stubhaug

Utvidar beredskap

Melvær seier at kommunen rustar seg for det som ventar.

– Vi «hentar heim» legevakta til Askvoll, forsterkar heimetenestene i krinsane og har kontakt med brannkorps og brannvern og utvidar beredskapen i uteseksjonen, seier Melvær.

Torfinn Kråkenes

Torfinn Kråkenes fanga nokre bilete på Kråkeneset medan det rfamleis var dagslys.

Foto: Adalheidur Audardottir Oldeide / NRK

Ordføraren ventar at den største utfordringa vil vere telefonsamband, men opplyser at brenndepot i alle krinsar har telefonar som er knytte opp mot naudnettet.

– Vi har erfart at Kvammen-området kan vere ei større utfordring enn vi har tenkt og trudd i utgangspunktet. Vinden tek hardt og vi har utfordrdingar med kommunikasjon, seier Melvær.

Bård Siem rapporterer fra Florø.

SJÅ VIDEO: Reporter Bård Siem rapporterer frå Florø.

– Mindre enn «Dagmar»

Ved Kråkenes fyr har fleire skuelystne samla seg for å sjå bølgene og ta bilete.

Fotograf Torfinn Kråkenes har tatt seg ut til fyret for å fange bilete av bølgene og vinden. Han var òg ved fyret då «Dagmar» herja, men han meiner bølgene no er mindre.

– Under «Dagmar» gjekk bølgene heilt opp til fyret her, men no går dei halvparten så høgt, seier Kråkenes.

Høge bølgjer

Det er venta høge bølgjer, på 11-13 meter frå Lindesnes til Stad. Både politiet og meteorologar åtvar folk mot å gå ut for å sjå på bølgjene.

I det heile oppmodar politiet folk om halde seg innomhus.

– Vinden er så sterk at det er fare for skade på bryggjer og anna i kystsona. Dessutan kan takstein og takplater blåse av hus, seier Skare.

Foto/redigering: Truls Kleiven

FRISKT I FLORØ: Fotograf Truls Kleiven har fanga uveret i kystbyen.

NRK anbefaler