Hopp til innhold

Set opp lysregulering grunna høg turisme

Mange turistar fører til trafikkaos på den smale vegen opp mot parkeringsplassen til Trolltunga. Frå måndag av blir det lysregulering.

Trolltunga

HØG TURISME: Den flotte naturen lokkar mange turistar opp til Trolltunga. Dette resulterer også i trafikkaos på veg opp mot parkeringsplassen. No vegen regulert med trafikklys morgon og kveld.

Foto: Tale Hauso / NRK

– Når bilar kjem både opp og ned får dei problem med å passera kvarandre. Folk må rygga, og ikkje alle er like flinke til det, fortel Anton Langeland, teknisk sjef i Odda kommune.

Skjeggedalsvegen er den einaste vegen ein kan ta seg opp til parkeringsplassen der stien til Trolltunga startar. Den fire kilometer lange vegen er smal.

– Me har hatt situasjonar der folk har køyrd seg fast i vegkanten og liknande.

Lysregulering Skjeggedalsvegen

PRØVEORDNING: Lysreguleringa skal plasserast på vegen mellom Tyssohallen og Skjeggedalen som ei prøveordning, slik at bilane køyrer i èin retning om gongen.

Foto: Google

På måndag set Odda kommune difor opp lysregulering mellom Tyssohallen og Skjeggedalen, slik at bilane som skal til og frå parkeringsplassen køyrer i éin retning om gongen.

– Etter vår oppfatning trur eg det blir enklare med denne reguleringa. Ein står ikkje i fare for å møta på store bussar eller liknande å veg ned eller opp, seier Langeland.

Lysreguleringa blir sett opp som ei prøveordning.

– Ordninga blir evaluert ganske kjapt. Om den fungerer, blir den varig.