Hopp til innhold

Seks av ti villige til å bytte bil med kollektivtransport

Hyppigere avganger og kortere reisetid kan kutte minst 60 prosent av biltrafikken i storbyene, viser ny rapport.

Trafikk i Bergen

VELGER BIL: Kollektivtilbudet står til stryk i 12 av 13 av landets største byer i undersøkelsen.

Foto: Elise Farestveit / NRK

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

– Dette viser at om man legger til rette for et bedre kollektivtilbud, er svært mange villige til å endre. Det gir håp og viser at det er verdt å satse på kollektivtransporten for å få ned bilandelen, sier samfunnsøkonom Øystein Berge i rådgivningsselskapet Cowi.

Kollektivtilbudet får slakt

Selskapet har spurt 3000 mennesker i de seks største byene om deres reisevaner på fritiden. Undersøkelsen viser at mer enn seks av ti som bruker bil i byene, er villige til å gå over til mer miljøvennlig transport.

Lørdag fortalte NRK at hver femte innbygger i Norges største byer ikke har et reelt alternativ til bil , ifølge en ny studie utført av Transportøkonomisk institutt (TØI) på oppdrag for NAF.

Kun Oslo får godkjent i rapporten:

– Mer endringsvilje i storbyene

Andelen som bruker bil på fritiden når de skal til Bergen sentrum, er allerede lav, bare 26 prosent. Like mange går eller bruker sykkel. 47 prosent reiser kollektivt.

Kollektivandelen er høyest hos folk med lav inntekt, mens bilbruken er høyest hos dem som tjener svært godt.

Svarene viser også at folk i storbyene er mer villige til å la bilen stå enn de i mindre byer: NRK har fått tilgang til svarene for Trondheim, Drammen og Bergen. Mens de to store byene ligger noenlunde jevnt i bilandel, er situasjonen annerledes i Drammen.

– I Drammen er andelen bilbrukere høyere enn i både Bergen og Trondheim. Der er også endringsviljen lavere, sier Berge.

Han tror det skyldes at det er enklere å drive et godt kollektivtilbud i større byer.

– I Bergen og Trondheim er det en større kultur for å kjøre kollektivt. Der er man mer klar over at alle ikke kan kjøre bil, sier Berge.

64 prosent av dem som kjører bil til Bergen i dag, sier de er villige til å bytte til kollektivtransport. Tilsvarende tall for Trondheim er 66 prosent.

Tallene for de øvrige byene blir ikke publisert før i 2020. Undersøkelsen inkluderer ikke reise til og fra jobb.

Thor Haakon Bakke

MILJØBYRÅD: Thor Haakon Bakke (MDG) i Bergen.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Miljøbyråd: – Kjempegode tall

Cowi-undersøkelsen gjør at miljøbyråden i Bergen, Thor Haakon Bakke fra MDG, blir ytterligere styrket i overbevisningen om at det er mulig å få til en tilnærmet bilfri by.

– Dette er jo kjempegode tall. Det viser at folk er villige til å bidra til å få ned klimagassutslippene og få en mer miljøvennlig by ved å delta i den dugnaden som trengs, sier Bakke.

– Men er det realistisk å se for seg at Bergen skal bli en bilfri by?

– Ja, det tror jeg absolutt. Det vi har foran oss nå er på mange måter en revolusjon. Vi har teknologien. Det kommer autonome kjøretøy, det selges elsykler som aldri før, og vi bygger sykkelveier og bybane til flere bydeler. Jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal få til dette.

Buss og bybane i Bergen

KOLLEKTIVSTERK: Bergen og Trondheim er sterke kollektivbyer, slår forskerne fast. Her Bybanen og busser i Vestlandets hovedstad.

Foto: Atle Markeng / NRK

Vedgår kollektivutfordring

Bakke uttalte lørdag at han mener kollektivtilbudet bør styrkes. Selv om han peker på at Bybanen har gjort situasjonen mye bedre de siste ti årene, vedgår han at Bergen har en lang vei å gå.

– Situasjonen henger blant annet sammen med at byen er ganske spredtbygd og at kollektivtilbudet er et avgrenset gode som blir prioritert høyest der det bor flest folk, sa miljøbyråden da.